Soutěž o CD: Kevin Max - The Imposter

Vydáno dne 04.06.2008

Přeložte text písničky THE IMPOSTER od Kevina Maxe do češtiny a vyhrajte jeho stejnojmenné CD.Soutěž o CD

Kevin Max - The Imposter

CD - The Imposter (Kevin Max)

Vyhlášení vítězů

Do soutěže se tentokráte zapojilo celkem 12 lidí. Z nich jsme vybrali čtyři nejlepší překlady (ty si můžete přečíst dole na konci tohoto článku). Finalisté tedy jsou:

Z těchto čtyř finalistů jsme nechali počítač vybrat jedno jméno a vítězem se stala:

Helena Fišerová

Gratulujeme! Doufám, že se CD Kevina Maxe bude líbit. Ostatní zvu k dalším soutěžím, které na Help for English probíhají a budou probíhat.Po dlouhé době zde máme další soutěž, ve které budete mít za úkol přeložit text písně do češtiny (či do slovenštiny). Jedná se o píseň Kevina Maxe s názvem THE IMPOSTER. Jednu jeho píseň jste si již mohli u nás poslechnout (Dead End Moon) a nyní máte šanci získat celé jeho CD plné zajímavých písní.

Své práce můžete zasílat do 20. června. Hodnotíme jak přesnost překladu, tak jeho jazykové podání. Ze zaslaných příspěvků vybereme tři finalisty a z nich potom necháme počítač vylosovat vítěze.

Jak svůj překlad do soutěže zaslat?

Po přihlášení na naše stránky (pokud ještě nejste zaregistrovaní, zaregistrujte se - registrace je zcela zdarma a k ničemu vás nezavazuje) najdete v podpisu autora tohoto článku (vedle jeho jména) ikonku tužky. Pomocí ní odešlete svůj překlad jako soukromou zprávu.

V textu zprávy musí být kromě samotného překladu písně uvedeno vaše celé jméno, poštovní a e-mailová adresa (tyto informace nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám) a čestné prohlášení, které může vypadat takto:

Prohlašuji, že tento překlad je mým vlastním dílem a souhlasím s jeho zveřejněním v původní nebo pozměněné podobě na stránkách Helpforenglish.cz.

Ukončení soutěže: 20. června ve 24.00 hod.


Kevin Max - The ImposterNahrávku můžete spustit zde:

I saw you meeting at the new world order
You looked very modern with your narrow shoulders
You were a vision of Holy Grace
And oh you held your place

Everybody wants a soul revival
And you handed me the language and a social title
You were the coco and the go-go baby
And you shook me all over the place
Yeah you put me in my place

I wanted you, I followed you
Ended up leaving everything i ever knew
You fell for me, you believed me
Please believe me, please believe me

Stop, you know I need you
The moment I see that tear run down your face
My disgrace is in your eyes (I'm trying, (he's trying))
To stop, you know I mean to
There will be no faking
No more of my charades
I know I'm giving up
The imposter in me

A few years later and I have you hostage
To my ways of isolation of my selfish knowledge
I didn't understand what love was about
Until you showered me with grace
Yeah you put me in your place

I wanted you, I followed you
Ended up leaving everything I ever knew
You fell for me, you believed me
Please believe me, please believe me

Stop, you know I need you
The moment I see that tear run down your face
My disgrace is in your eyes (I'm trying, (he's trying))
To stop, you know I mean to
There will be no faking
No more of my charades
I know I'm giving up
The imposter in me

This is such a strange beginning
I follow you and I find new meaning
We are formed from all these pieces
Take my love and give it reason
And you know our day will come
And you know our day has come
And you know, you know, I know and you know oh

Stop, you know I need you
The moment I see that tear run down your face
My disgrace is in your eyes
I'm trying, he's trying
To stop, you know i mean to
There will be no faking
No more of my charades
I know I'm giving up
The imposter
I know this is possible
Oh the imposter
Is me.

Text and music (c) 2005 Kevin Max. Used with permission. Visit Kevin Max's official website at KevinMax.com and his MySpace.

Kevin Max, official website


Finálové překlady

Helena Fišerová

Podvodník

Setkali jsme se v jiném prostoru
vypadala jsi velmi moderně se svými úzkými rameny
byla jsi jako přízrak svaté čistoty
vše kolem patřilo jen tobě

Každý touží po znovuzrození duše
tys mi dala jazyk a společenský titul
byla jsi tak báječná a nespoutaná
a celým mnou otřásla
ano tys mi ukázala moje místo

Já tě chtěl a sledoval tě
a nakonec se vzdal všeho co jsem kdy znal
ty ses do mě zamilovala a začala mi věřit
prosím věř mi, prosím věř mi

Počkej, víš, že tě potřebuji
ten okamžik kdy vidím slzu stékat po tvé tváři
má hanba se zrcadlí ve tvých očích (snažím se, (snaží se))
víš že jsem chtěl přestat
Už nebude žádné podvádění
žádné další šarády
zříkám se
podvodníka, kterým jsem byl

po pár letech jsi stále v zajetí
mé sobecké mysli
nevěděl jsem co znamená milovat
než jsi mě zahrnula svou přízní
ano, vzala jsi mě k sobě

Já tě chtěl a následoval tě
a nakonec opustil vše co jsem kdy znal
ty ses do mě zamilovala a začala mi věřit
prosím věř mi, prosím věř mi

Zastav se víš že tě potřebuji
ten okamžik kdy vidím slzu stékat po tvé tváři
má hanba se zrcadlí ve tvých očích (snažím se, (snaží se))
víš že jsem chtěl přestat
Už nebude žádné podvádění
žádné další šarády
zříkám se
podvodníka, kterým jsem byl

Tohle je tak divný začátek
sleduji tě a našel jsem nový smysl
všechny tyto kousky nás utvářejí
vezmi si moji lásky a dej ji důvod
ty víš že náš den přijde
a ty víš že náš čas přišel
a ty víš, ty víš, já vím a ty víš

Zastav se, víš že tě potřebuji
ten okamžik kdy vidím slzu stékat po tvé tváři
má hanba se zrcadlí ve tvých očích (snažím se, (snaží se))
víš že jsem chtěl přestat
Už nebude žádné podvádění
žádné další šarády

zříkám se
podvodníka, kterým jsem byl
Vím že je to možné
ten podvodník
jsem já


Klára Kužílková

Kevin Max - Podvodník

Viděl jsem tě shromažďovat se na novém řádu světa
Vypadala jsi velice moderně se svými úzkými rameny
Byla jsi vizí svaté milosti
A měla jsi tam své místo

Každý chce znovuzrození duše
A ty jsi mi dala jazyk i postavení ve společnosti
Byla jsi báječná a nespoutaná holka
Kompletně jsi se mnou otřásla
Ano, usadila jsi mě

Toužil jsem po tobě, následoval jsem tě
Nakonec jsem opustil vše, co jsem kdy znal
Zamilovala ses do mě, věřila jsi mi
Prosím, veř mi, prosím, veř mi

Přestaň, víš,že tě potřebuju
Ve chvíli, kdy vidím tu slzu stékat po tvé tváři
Vidím v tvých očích svou potupu (snažím se, snaží se)
Přestat, víš, že to mám v úmyslu
Nebude už žádné předstírání
Už žádné mé šarády
Vím, že se vzdávám
toho podvodníka v sobě

Je o několik let později a já tě držím jako rukojmí
mých způsobů osamocení mého sobeckého vědomí
Nechápal jsem, co znamená láska
Dokud jsi mě nezahrnula svou laskavostí
Ano, usadila jsi mě na své místo

Toužil jsem po tobě, následoval jsem tě
Nakonec jsem opustil vše, co jsem kdy znal
Zamilovala ses do mě, věřila jsi mi
Prosím, veř mi, prosím, veř mi

Přestaň, víš,že tě potřebuju
Ve chvíli, kdy vidím tu slzu stékat po tvé tváři
Vidím v tvých očích svou potupu (snažím se, snaží se)
Přestat, víš, že to mám v úmyslu
Nebude už žádné předstírání
Už žádné mé šarády
Vím, že se vzdávám
toho podvodníka v sobě

Tohle je takový zvláštní začátek
Následuji tě a nacházím nový význam
Jsme utvořeni ze všech těchto kousků
Vem si mou lásku a dej jí důvod
A ty víš, že náš den přijde
A ty víš, že náš den přijde
A ty víš, ty víš, já vím a ty víš

Přestaň, víš,že tě potřebuju
Ve chvíli, kdy vidím tu slzu stékat po tvé tváři
Vidím v tvých očích svou potupu
Snažím se, snaží se
Přestat, víš, že to mám v úmyslu
Nebude už žádné předstírání
Už žádné mé šarády
Vím, že se vzdávám
toho podvodníka v sobě
Vím, že je to možné
Oh, tím podvodníkem
jsem já.


Jana Radošinská

Videl som ťa ísť naproti novému poriadku sveta
Vyzerala si veľmi moderne so svojimi úzkymi ramenami
Bola si vízia svätého milosrdenstva
A držala si svoje miesto

Všetci chcú obnovu duše
A ty mi dávaš jazykovú a spoločenskú hodnosť
Bola si palma a dievča do sveta
A úplne si otriasla si mojím miestom
Položila si ma na moje miesto

Ja som ťa chcel, ja som ťa nasledoval
Skončil som zanechaním všetkého čo som poznal
Ty si padla pre mňa, ty si mi verila
Prosím ver mi, prosím ver mi

Stoj, ty vieš že ťa potrebujem
V momente keď vidím slzu stekať ti po tvári
Moja hanba je v tvojich očiach (snažím sa, (snaží sa))
Zastaviť sa, ty vieš čo mám na mysli
Nebude tam žiadna falošnosť
Žiadne z mojich šarád
Viem že sa vzdávam
Podvodníka vo mne

Pár rokov neskôr a mám ťa rukojemníka
Na mojich cestách izolácie mojich sebeckých vedomostí
Nerozumel som o čom je láska
Pokiaľ si ma nepokropila milosrdenstvom
Položila si ma na svoje miesto

Ja som ťa chcel, ja som ťa nasledoval
Skončil som zanechaním všetkého čo som poznal
Ty si padla pre mňa, ty si mi verila
Prosím ver mi, prosím ver mi

Stoj, ty vieš že ťa potrebujem
V momente keď vidím slzu stekať ti po tvári
Moja hanba je v tvojich očiach (snažím sa, (snaží sa))
Zastaviť sa, ty vieš čo mám na mysli
Nebude tam žiadna falošnosť
Žiadne z mojich šarád
Viem že sa vzdávam
Podvodníka vo mne

Toto je taký čudný začiatok
Ja ťa nasledujem a hľadám nový zmysel
Sme vytvarovaný zo všetkých tých kúskov
Zober moju lásku a daj jej dôvod
A ty vieš že naše dni prídu
A ty vieš že naše dni prišli
A ty vieš, ty vieš, ja viem a ty vieš

Stoj, ty vieš že ťa potrebujem
V momente keď vidím slzu stekať ti po tvári
Moja hanba je v tvojich očiach (snažím sa, (snaží sa))
Zastaviť sa, ty vieš čo mám na mysli
Nebude tam žiadna falošnosť
Žiadne z mojich šarád
Viem že sa vzdávam
Podvodníka
Ja viem že je to možné
Podvodník
Som ja.


Michaela Zálaská

Kevin Max - Podvodník

Viděl jsem tě, když jsem tě míjel na Novém Světě
Vypadalas velmi moderně se svými úzkými rameny
Byla jsi zjevení Boží Milosti
A oh bylas sama sebou

Každý touží po obrodě duše
A tys mi dala řeč a uznání společnosti
Bylas sladká a báječná, zlato
A úplně jsi mě rozechvěla
Jéé postrčilas mě na správné místo

Chtěl jsem tě, následoval jsem tě
Nakonec jsem opustil všechno, co jsem do té doby znal
Oblíbila sis mě, věřilas mi
Prosím věř mi, prosím věř mi

Přestaň, víš, že tě potřebuju
Když vidím, že ti po tváři stékají slzy
V tvých očích se odráží má hanba - snažím se (snaží se)
Přestat, Víš že to myslím vážně
Už žádné podvádění
Už žádné mé šarády
Vím, že pomalu končím
S tím podvodníkem, co je ve mě

O pár let později jsem tě měl jako rukojmí
Pro izolaci svých sobeckých myšlenek
Nerozuměl jsem tomu co je láska
Dokud jsi mě ty nezaplavila laskavostí
Yeah, mělas mě místo sebe

Chtěl jsem tě, následoval jsem tě
Nakonec jsem opustil všechno, co jsem kdy znal
Zamilovala ses do mě, věřilas mi
Prosím věř mi, prosím věř mi

Přestaň, víš, že tě potřebuju
Když vidím, že ti po tvářích stékají slzy
V tvých očích se odráží moje hanba - snažím se (snaží se)
Přestat, ty víš, že to myslím vážně
Už žádné podvádění
Žádné moje šarády
Vím, že opouštím
Toho podvodníka, co je ve mně

Tohle je takový podivný začátek
Poslouchám tě a nacházím nový smysl
Jsme složení ze všech těch kousků
Přijmi mou lásku a dej jí smysl
A ty víš, že náš den přijde
A ty víš, že náš den už přišel
A ty víš, ty víš, ty víš a ty víš oh

Přestaň, vždyť víš, že tě potřebuju
Když vidím, že ti po tvářích stékají slzy
V tvých očích se odráží má ostuda
Snažím se, snaží se
Přestat, víš, že to myslím vážně
Už žádné podvádění
Žádné mé šarády
Vím, že končím
S tím podvodníkem
Vím, že je to možné
Oh, ten podvodník
Jsem já

Přepis bublinkové nápovědy: