"Let You Go" by Laura Doyle

Vydáno dne 25.06.2008

Písnička Laury Doyle, jejíž hudba se již objevila v několika filmech a seriálech. Doplňte při poslechu chybějící slova do textu a nakonec si zkuste text přeložit do češtiny.Listen to the song and complete each gap with one word.

Jak na to?

Chcete-li doplnit co nejvíce správných slov, budete potřebovat následující:


Laura Doyle

Let You Go

This is where my thoughts ___________________________(1) my tail
this is where I can't ___________________________(2) myself
and this is where I feel like I've ___________________________(3)  again

And this is where I want ___________________________(4)
and if I could I'd ___________________________(5) your soul
and this is where I ___________________________(6) …
and I ___________________________(7) in to love

And this is where I ___________________________(8) I will always love you
and this is where I ___________________________(9) God be with you
and this is where I ___________________________(10) on to love
and let you go… and let you go

This is where I would ___________________________(11) forgiveness
and if I could I'd ___________________________(12) your soul
and this is where I ___________________________(13) again
to love

(chorus)
And ___________________________(14) you're going I can't know
and ___________________________(15) you'll get there I can't know
and if you really loved me
I'll never know

(chorus)

Written and performed by Laura Doyle. Copyright 2001. Used with permission.

Správné odpovědi: 1) chase ; 2) help ; 3) failed ; 4) retaliation ; 5) steal ; 6) stop ; 7) give ; 8) say ; 9) pray ; 10) hold ; 11) offer ; 12) heal ; 13) start ; 14) where ; 15) how
Přepis bublinkové nápovědy: