Laura Doyle - Let You Go

Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně na Help for English 
fail - selhat (v čem), neuspět (v čem)
BrE
/'feɪl/ Přehrát
AmE
/'feɪl/ Přehrát

verb, American English - to be unsuccessful in something

 
forgiveness - odpuštění
BrE
/fə'gɪvnəs/ Přehrát
AmE
/fər'gɪvnəs/ Přehrát

noun - mercy, the willingness to accept someone's apology, the willingness to forgive

 
give in - vzdát se, vzdát (něco)
BrE
/ˌgɪv'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌgɪv'ɪn/ Přehrát

verb - to accept that you have been beaten, to accept that you can't do something because e.g. it is too difficult

 
heal - vyléčit, léčit
BrE
/'hi:l/ Přehrát
AmE
/'hi:l/ Přehrát

verb - to make somebody become healthy again, to become healthy again

chase
chase - honit, hnát
BrE
/'tʃeɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪs/ Přehrát

verb - to run after something or somebody

 
let - dovolit, nechat
BrE
/'let/ Přehrát
AmE
/'let/ Přehrát

verb - to allow, to give permission to somebody to do something

 
offer - nabídnout, nabízet
BrE
/'ɒfə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fər/ Přehrát

verb - to ask if somebody would like something

pray
pray - modlit se
BrE
/'preɪ/ Přehrát
AmE
/'preɪ/ Přehrát

verb - to speak to a god

 
retaliation - odplata, pomsta
BrE
/rɪˌtæli'eɪʃn/ Přehrát
AmE
/rɪˌtæli'eɪʃn/ Přehrát

noun - revenge, something you do in order to harm or hurt someone because they have hurt you

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

steal
steal - krást, ukrást, odcizit
BrE
/'sti:l/ Přehrát
AmE
/'sti:l/ Přehrát

verb - to take something that is not yours

tail
tail - ocas, ocásek, ohon, oháňka
BrE
/'teɪl/ Přehrát
AmE
/'teɪl/ Přehrát

noun - the part of the body of most animals (dogs, cats, monkeys, fish etc.) that grows at the back and can be usually moved

Přepis bublinkové nápovědy: