Keith and Renee - Run Away

Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z písně na Help for Englishalong
along - podél
BrE
/ə'lɒŋ/ Přehrát
AmE
/ə'laɔ:ŋ/ Přehrát

preposition - in the direction of the length of

 
another - ještě jeden, další, jiný
BrE
/ə'nʌðə/ Přehrát
AmE
/ə'nʌðər/ Přehrát

determiner - one more

cloud
cloud - mrak, oblak
BrE
/'klaʊd/ Přehrát
AmE
/'klaʊd/ Přehrát

noun - a white or grey thing that floats in the sky

far away
far away - daleko
BrE
/ˌfʌrə'weɪ/ Přehrát
AmE
/ˌfɑ:rə'weɪ/ Přehrát

adverb - distant; not nearby

hell
hell - peklo
BrE
/'hel/ Přehrát
AmE
/'hel/ Přehrát

noun - a place where the devil lives or where bad people are believed to go after they die

 
change - změna, proměna
BrE
/'tʃeɪnʒ/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪnʒ/ Přehrát

noun - something that is different from what it was before

chase
chase - honit, hnát
BrE
/'tʃeɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪs/ Přehrát

verb - to run after something or somebody

 
instead - místo (čeho), namísto (čeho)
BrE
/ɪn'sted/ Přehrát
AmE
/ɪn'sted/ Přehrát

adverb - in the place of

 
leave - odejít, odjet, opustit
BrE
/'li:v/ Přehrát
AmE
/'li:v/ Přehrát

verb - to go away from somewhere or somebody

 
lost - ztracený, v koncích
BrE
/'lɒst/ Přehrát
AmE
/'lɑ:st/ Přehrát

adjective - not able to find the way or solution

 
mind - mysl, rozum, duše
BrE
/'maɪnd/ Přehrát
AmE
/'maɪnd/ Přehrát

noun - thoughts and feelings etc, the part of the brain that does the thinking etc.

rain
rain - déšť
BrE
/'reɪn/ Přehrát
AmE
/'reɪn/ Přehrát

noun - the drops of water that fall from the sky

speed
speed - rychlost
BrE
/'spi:d/ Přehrát
AmE
/'spi:d/ Přehrát

noun - how fast something is

sun
sun - slunce, sluníčko
BrE
/'sʌn/ Přehrát
AmE
/'sʌn/ Přehrát

noun - the yellow star that shines in the sky and gives us heat and light

 
while - zatímco
BrE
/'waɪl/ Přehrát
AmE
/'waɪl/ Přehrát

conjunction - during the time that

 
world - svět
BrE
/'wɜ:ld/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rld/ Přehrát

noun - everything around us, the planet where we live

Přepis bublinkové nápovědy: