R.E.M. a anglické časy

Vydáno dne 15.08.2008

Test zaměřený na používání anglických slovesných časů ve větách o skupině R.E.M..R.E.M.

 1. In a few days, on 17th August, R.E.M. ________ at the Slavia Stadium in Prague.

  1. are playing
  2. have played
  3. will have played
  4. will play
 2. It will be the third time R.E.M. ________ in the Czech Republic.

  1. had been playing
  2. have played
  3. play
  4. will play
 3. Bill Berry left the band in 1997. However, the remaining members, Michael Stipe, Mike Mills and Peter Buck ________ to make music together.

  1. continued
  2. had continued
  3. have continued
  4. were continuing
 4. R.E.M. ________ with several different drummers since Bill Berry left.

  1. are working
  2. have worked
  3. were working
  4. work
 5. So far, the band ________ 14 albums and had many number one hits.

  1. had released
  2. have released
  3. released
  4. would release
 6. R.E.M. ________ on tour with their latest album, Accelerate, since this spring.

  1. are
  2. had been
  3. have been
  4. have been being
 7. Their first album, Murmur, ________ a few years after their first concert.

  1. came out
  2. had come out
  3. has come out
  4. was coming out
 8. R.E.M. ________ together for 17 years when Bill Berry, the drummer, left the band.

  1. had been playing
  2. have played
  3. played
  4. were playing
 9. R.E.M. ________ an American alternative rock band from Athens, Georgia.

  1. are being
  2. has been
  3. have been
  4. is
 10. R.E.M. ________ their first concert in a church in Athens, GA on 5th April, 1980.

  1. have been playing
  2. have played
  3. played
  4. were playing
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) a, 4) b, 5) b, 6) c, 7) a, 8) a, 9) d, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: