Test: prefixes (předpony) #3

Vydáno dne 13.11.2008

Třetí test, ve kterém si procvičíte znalost anglických předpon.Klikejte (vícekrát) na šedé políčko na začátku slova, dokud se neobjeví vámi požadovaná předpona. U každého slova máte tři možnosti.

1. He said what? Well, he is really __(1) modest.
2. His __(2) professional behaviour at work really drives me crazy.
3. You shouldn't tell her. It would be very __(3) sensitive.
4. I wouldn't say he is messy. He is just __(4) organized.
5. Wait a minute. I think the shop assistant's just __(5) charged me.
6. If you __(6) obey my orders one more time, you will be dismissed.
7. It's a waste of time. What you're doing is really __(7) effective.
8. Have you been __(8) honest with us the whole time?
9. I need to __(9) new my membership.
10. The meat is quite tough. I must've __(10) cooked it. Sorry.

__(11)


Správné odpovědi: 1) im ; 2) un ; 3) in ; 4) dis ; 5) over ; 6) dis ; 7) in ; 8) dis ; 9) re ; 10) under
Přepis bublinkové nápovědy: