Slovíčko WORTH

Vydáno dne 20.08.2013

Pro někoho možná záludné, ale určitě užitečné, slovíčko “worth”.Slovíčko WORTH

Slůvko worth patří do kategorie slov, která by měli ovládat už i méně pokročilí studenti. Mnohdy s ním však mají problém i ti pokročilejší. Jeho znalost je určitě velice užitečná, ale má svá specifika, proto dnešní článek.

Ač si mnozí myslí, že slovo worth je sloveso, a díky českému významu se to nabízí, není tomu tak. Nejčastěji se jedná o přídavné jméno. Komplikace je ovšem v tom, že se do češtiny jedním slovem těžko překládá.

Studenti také často chybují ve výslovnosti – uprostřed slova není /ɒ/ ale /ɜ:/. Více v článku Výslovnost: work, word, worse, worth.

Pozor! Studentům se častou pletou slova worth a worse. Ta však kromě podobné výslovnosti spolu nemají nic společného.

 • worth /wɜ:θ/ = mít hodnotu, stát za něco
 • worse /wɜ:s/ = horší TTT *1

mít hodnotu

První význam slova worth/'wɜ:θ/ je mít hodnotu (finanční) a na rozdíl od češtiny se váže se slovesem to be:

Nejedná se o sloveso, proto je špatně:

Vše vyjádříte slovesem být:

It is worth £200. TTT *2 It isn't worth £200. TTT *3 Is it worth £200? TTT *4
It was worth £200. TTT *5 It wasn't worth £200. TTT *6 Was it worth £200? TTT *7

Pozor na skladbu věty: Ač v češtině říkáme, že něco má hodnotu, v angličtině říkáme, že je to nějaké hodnoty.

I bought this watch for 50 dollars, but it is worth 500 dollars. TTT *8
Is the watch really worth 500 dollars? TTT *9
My house was worth 200 000 pounds, but I had to sell it for much less. TTT *10
It is worth nothing to him. TTT *11
It isn't worth anything to him. TTT *12
How much is it worth? TTT *13  

Slovosled lze i trochu upravit:

This car is worth 10,000 pounds. TTT *14
This is a car worth 10,000 pounds. TTT *15  

stát za to

Druhý velice důležitý význam slova worth/'wɜ:θ/ je stát za to / stát za něco. Opět se váže se slovesem to be.

Opět se nejedná o sloveso, proto je špatně:

Vše vyjádříte slovesem být:

It is worth it. TTT *17 It isn't worth it. TTT *18 Is it worth it? TTT *19
It was worth it. TTT *20 It wasn't worth it. TTT *21 Was it worth it? TTT *22
It will be worth it. TTT *23 It won't be worth it. TTT *24 Will it be worth it? TTT *25

Pozor na skladbu věty: V češtině řekneme stát za něco a jedná se o sloveso. V angličtině musíme opět říct něco jako je to hodno (něčeho).

Jako předmět můžeme použít zájmeno it:

How was the party? Was it worth it? TTT *26
The exhibition wasn't so good. It really wasn't worth it. TTT *27  

Jako předmět však můžeme doplnit jakékoli jiné slovíčko:

It is worth the effort. TTT *28
It wasn't worth the extra cost. TTT *29
Was it worth the risk? TTT *30  

Může následovat také sloveso ale jedině v gerundiu (koncovka -ing):

It's worth noticing. TTT *32
It's worth remembering. TTT *33
It isn't worth mentioning. TTT *34
It was worth waiting for them. TTT *35
It won't be worth doing it. TTT *36
Is it worth going to the exhibition? TTT *37
Was it worth paying such a price? TTT *38

Zatím jsme se věnovali jen změně předmětu, ale můžeme měnit i podmět:

This issue is worth our attention. TTT *39
The show is not worth our time at all. TTT *40 TTT *41
The new paintings in the gallery are really worth seeing. TTT *42
There is nothing worth reading in the magazine. TTT *43
Get over him already. He is just not worth it. TTT *44
Her friendship is worth a lot to me. TTT *45
The museum is worth a visit. TTT *46

Někdy lze použít obě struktury:

He is worth listening to. = It is worth listening to him. TTT *47
The book isn't worth buying. = It isn't worth buying the book. TTT *48

přísloví a vazby

Dnešní slovíčko najdete i v příslovích a ustálených spojeních:

A bird in the hand is worth two in the bush. TTT *49
If a thing is worth doing, it's worth doing well. TTT *50
It's worth its weight in gold. TTT *51
This is a sight worth seeing. TTT *52
It isn't worth the paper it's printed on. TTT *53

“for what it's worth”

Poslední vazba si zaslouží samostatný odstavec, protože se v podstatě nedá přeložit do češtiny, ale můžete ji v angličtině slyšet poměrně často.

Můžeme ji volně přeložit jako jestli tě to zajímá, tak já si myslím nebo možná můj názor za nic nestojí, ale…. Používáme ji tehdy, když někomu něco říkáme, ale nevíme, jestli je tato informace pro druhého člověka užitečná nebo zajímavá.

For what it's worth, I think he may be right. TTT *54
I really liked it, for what it's worth. TTT *55
For what it's worth, I'm on your side. TTT *56


pro pokročilejší studenty

Začátečníkům výše zmíněné určitě stačí, ale se slovíčkem worth souvisí další pokročilejší jevy. Pojďme si je ve stručnosti ukázat.

Přidáním přípony -less změníme význam.

The jewel is a worthless fake. TTT *57
It is worthless to me. TTT *58

Pozn.: Slovíčko worthless znamená bezcenný (stejně jako například valueless), ale často se plete se slovíčkem priceless, které znamená nedocenitelný.

This is a worthy book. TTT *59
This article is especially worthy of notice. TTT *60  

worthy of notice vs. worth noticing

Slovíčka worth a worthy se dají použít velice podobně. Worthy je však dosti knižní a je třeba si dát také pozor na stavbu věty:

 • to be worthy of sth
 • to be worth sth

The front row is reserved for local worthies. TTT *61

Some people don't find him trustworthy. TTT *62

It's a worthwhile book. TTT *63
The journey was worthwhile. TTT *64
It was worthwhile to talk / talking about it. TTT *65

It's worth your while to wait here a bit longer. TTT *67
It isn't worth my while coming to the meeting. TTT *68
I'll make it worth your while. TTT *69

The house increased in worth. TTT *70
I know my worth. TTT *71
He proved his worth. TTT *72
They bought two hundred pounds' worth of equipment. TTT *73
There's about a week's worth of work left. TTT *74

Překlad:
 1. druhý stupeň přídavného jména BAD: bad – worse – worst
 2. Má to hodnotu 200 liber.
 3. Nemá to hodnotu 200 liber.
 4. Má to hodnotu 200 liber?
 5. Mělo to hodnotu 200 liber.
 6. Nemělo to hodnotu 200 liber.
 7. Mělo to hodnotu 200 liber?
 8. Koupil jsem ty hodinky za 50 dolarů, ale mají hodnotu 500 dolarů.
 9. Mají ty hodinky opravdu hodnotu 500 dolarů?
 10. Můj dům měl hodnotu 200 000 liber, ale musel jsem jej prodat za mnohem méně.
 11. Nemá to pro něj žádnou hodnotu.
 12. Nemá to pro něj žádnou hodnotu.
 13. Jakou to má cenu?
 14. Toto auto má cenu 10.000 liber.
 15. Toto je auto v ceně 10.000 liber.
 16. česká předložka ZA se v angličtině už neobjevuje
 17. Stojí to za to.
 18. Nestojí to za to.
 19. Stojí to za to?
 20. Stálo to za to.
 21. Nestálo to za to.
 22. Stálo to za to?
 23. Bude to stát za to.
 24. Nebude to stát za to.
 25. Bude to stát za to?
 26. Jaký byl ten večírek? Stál za to?
 27. Ta výstava nebyla tak dobrá. Opravdu za to nestála.
 28. Stojí to za to úsilí.
 29. Nestálo to za tu cenu navíc.
 30. Stálo to za ten risk?
 31. Stojí za to počkat.
 32. Stojí to za povšimnutí.
 33. Stojí to za zapamatování. / Stojí za to si to zapamatovat.
 34. Nestojí to za zmínku.
 35. Stálo za to počkat na ně.
 36. Nebude stát za to udělat to.
 37. Stojí za to jít na tu výstavu?
 38. Stálo za to zaplatit takovou cenu?
 39. Stojí za to, abychom tomuto problému věnovali pozornost. / Ta věc je hodna naší pozornosti.
 40. Vůbec nemá smysl vidět tu show. / Ta show není hodna našeho času.
 41. AT ALL znamená “vůbec” – máme zde o tom článek
 42. Opravdu stojí za to vidět ty nové obrazy v galerii. / Ty nové obrazy v galerii opravdu stojí za shlédnutí.
 43. V tom časopise není nic, co by stálo za přečtení.
 44. Tak už na něj zapomeň. Prostě za to nestojí.
 45. Její přátelství pro mne hodně znamená.
 46. To muzeum stojí za návštěvu.
 47. Stojí za to jej poslouchat.
 48. Tu knihu si nestojí za to kupovat.
 49. Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše. = Pták v hrsti má hodnotu dvou v křoví.
 50. Pokud něco děláš, dělej to pořádně. = Pokud stojí za to něco dělat, stojí za to dělat to pořádně.
 51. Má to cenu zlata. = má to hodnotu, je to kvalitní
 52. Toto opravdu stojí za to vidět.
 53. Ten papír je k ničemu. – říká se to o něčem, co je vytištěno, třeba smlouva, ale nemá to žádnou hodnotu, nebo je tam hodně chyb
 54. Pokud tě zajímá můj názor, myslím si, že má možná pravdu.
 55. Pokud tě to zajímá, pokud můžu říct, co si myslím, opravdu se mi to líbilo.
 56. Pokud sis nevšiml, nevím, jestli na tom sejde, ale jsem na tvé straně.
 57. Ten šperk je bezcenná napodobenina.
 58. <strong>Nemá</stron­g> to pro mě žádnou hodnotu.
 59. Toto je hodnotná kniha.
 60. Tento článek obzvlášť stojí za povšimnutí.
 61. První řada je rezervována pro místní honoraci. – je to ale neformální výraz
 62. Některým lidem nepřijde důvěryhodný.
 63. To je kniha, která stojí za přečtení, je přínosná.
 64. Ta cesta byla užitečná.
 65. Stálo za to o tom mluvit, bylo to přínosem.
 66. stát někomu za tu “chvilku”
 67. Vyplatí se ti počkat tam trochu déle.
 68. Nevyplatí se mi přijít na to jednání.
 69. Bude ti to stát za to. / Zařídím, aby se ti to vyplatilo.
 70. Dům stoupl v ceně.
 71. Znám svou hodnotu.
 72. Osvědčil se.
 73. Koupili zařízení v ceně 200 liber.
 74. Je tam ještě práce asi na týden.
Přepis bublinkové nápovědy: