Test: WORTH

Vydáno dne 09.11.2008

Otestujte si, jak umíte pracovat se slovíčkem WORTH.Pokud si nejste jisti, jak slovíčko worth správně používat, nejprve si přečtěte článek.

 1. We had to stand in line for about 3 hours, but the concert ________ .

  1. was worth
  2. was worth it
  3. worthed
  4. worthed it
 2. The house ________ much more than what they are offering to pay.

  1. is worth
  2. is worthing
  3. is worthy
  4. worths
 3. ________ to the new exhibition? I heard it isn't so good.

  1. Does it worth going
  2. Does it worth to go
  3. Is it worth going
  4. Is it worth to go
 4. There is nothing ________ in today's paper. Don't buy it.

  1. worth
  2. worth read
  3. worth reading
  4. worth to read
 5. You sold it for how much? I was sure it ________ more than a dollar.

  1. didn't worth
  2. wasn't worth
  3. wasn't worth to pay
  4. wasn't worthed
 6. We had to pay extra to get in, but it ________ the extra cost at all.

  1. didn't worth
  2. was worth
  3. wasn't worth
  4. wasn't worthed
 7. You did it yourself? ________ the result worth the effort?

  1. Did
  2. Does
  3. Was
  4. Will
 8. This book ________ of reading.

  1. is worth
  2. is worthy
  3. was worth
  4. worth
 9. It was a ________ piece of jewellery. Why did you pay so much for that?

  1. worthful
  2. worthles
  3. worthless
  4. worthy
 10. I don't understand why you can't get over Jack. He is definitely ________ .

  1. not worth
  2. not worth it
  3. worth
  4. worthy
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) c, 4) c, 5) b, 6) c, 7) c, 8) b, 9) c, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: