Test: sloveso NECHAT (5x jinak)

Vydáno dne 11.11.2008

Test, ve kterém si můžete procvičit slovíčka a vazby, které se do češtiny dají přeložit jako NECHAT. 1. I don't want the book back. You can ________ it if you want.

  1. keep
  2. leave
  3. let
  4. take
 2. This is nonsense. Stop saying it. I told you to ________ it.

  1. drip
  2. drop
  3. let
  4. lift
 3. I ________ the dictionary you lent me at home. I'll bring it tomorrow if that's fine with you.

  1. forgot
  2. kept
  3. left
  4. let
 4. Sorry for the mess. We ________ .

  1. are having our bathroom reconstructed
  2. are letting our bathroom reconstructed
  3. have reconstructed our bathroom
  4. let our bathroom reconstruct
 5. What are you saying? You don't know where you've ________ your suitcase?

  1. forgot
  2. had
  3. left
  4. let
 6. The kidnapper ________ in the end.

  1. left the woman to go
  2. let the woman go
  3. let the woman to go
  4. letted the woman go
 7. Paul didn't like the present, but he ________ it.

  1. held
  2. hold
  3. keeps
  4. kept
 8. They ________ in the garden last month and it looks amazing.

  1. had a new pool built
  2. had built a new pool
  3. have a new pool built
  4. have built a new pool
 9. I think you should ________. It is really dirty.

  1. get washed your car
  2. get your car washed
  3. have wash your car
  4. have your car wash
 10. Will you ________ me come with you, please?

  1. leave
  2. let
  3. take
  4. to let
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) c, 4) a, 5) c, 6) b, 7) d, 8) a, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: