Grammar Theme Park: Help for English

Vydáno dne 10.11.2008

Gramatický test, ve kterém se všechny věty týkají nějakého konkrétního tématu, tentokráte jsou to stránky HELP FOR ENGLISH. 1. ‘Help for English’ is a website for ________ students of English.

  1. ---
  2. a
  3. an
  4. the
 2. ‘Help for English’ will help you ________ your English.

  1. for
  2. out
  3. studying
  4. with
 3. You ________ pay if you want to use ‘Help for English’.

  1. don't have to
  2. haven't to
  3. mustn't
  4. needn't to
 4. ‘Help for English’ ________ here for several years.

  1. has been
  2. is
  3. was
  4. were
 5. ‘Help for English’ ________ about 10,000 people every day.

  1. is visited by
  2. is visiting
  3. visit
  4. visits
 6. ________ the address of ‘Help for English’? – It's easy, it's www.helpforenglish.cz.

  1. How's
  2. What's
  3. Where's
  4. Which is
 7. You can ________ to popular music on ‘Help for English’ and learn new words from the lyrics.

  1. hear
  2. hearing
  3. listen
  4. listening
 8. Many people like ‘Help for English’ because they always find what they're looking ________.

  1. ---
  2. for
  3. out
  4. to
 9. Studying on ‘Help for English’ doesn't cost anything, ________?

  1. costs it
  2. does it
  3. is it
  4. isn't it
 10. ________ a lot of interactive tests on ‘Help for English’.

  1. It is
  2. There are
  3. There is
  4. They are
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) d, 3) a, 4) a, 5) a, 6) b, 7) c, 8) b, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: