Test: EITHER / NEITHER

Vydáno dne 17.11.2008

Test, ve kterém si procvičíte správné používání slovíček EITHER a NEITHER, ale také třeba NONE, NOR a TOO.Pokud máte pochybnosti o správném používání slovíček either a neither, případně none, nor a too, doporučujeme nejprve článek zde.

 1. I have never seen such a stupid movie. – ________

  1. I haven't either.
  2. Me too.
  3. Neither I have.
  4. So have I.
 2. What am I supposed to wear for the meeting? – I think you should definitely wear a suit, ________

  1. either with a tie nor without.
  2. either with or without a tie.
  3. neither with a tie nor without a tie.
  4. with a tie nor without.
 3. Did you like today's lecture? – Not really. It was ________ .

  1. either clear nor convincing
  2. either clear or convincing
  3. neither clear nor convincing
  4. neither clear or convincing
 4. Where do you feel like eating then? – I don't know. ________ you've mentioned.

  1. I don't like either this place nor the coffee house
  2. I don't like neither this place nor the coffee house
  3. I don't like neither this place or the coffee house
  4. I like neither this place nor the coffee house
 5. Would you like your coffee in a mug or a cup? – I don't mind. ________ will do.

  1. Both
  2. Either
  3. Neither
  4. Nor
 6. At the party, I asked two people where David was, but ________ of them knew.

  1. both
  2. either
  3. neither
  4. none
 7. I don't eat fish and ________ .

  1. neither does my girlfriend
  2. neither eats my girlfriend
  3. neither my girlfriend does
  4. neither my girlfriend eats
 8. I talked to most of my friends about it, but ________ seemed very interested.

  1. either
  2. neither
  3. none
  4. nor
 9. ________

  1. Clean this mess now, young man, nor I will speak to your father about it when he gets back.
  2. Either you clean this mess now, young man, or I will speak to your father about it when he gets back
  3. Neither you clean this mess now, young man, nor I will speak to your father about it when he gets back
  4. Neither you clean this mess now, young man, or I will speak to your father about it when he gets back
 10. ________

  1. Neither my father nor my mother doesn't speak English.
  2. Neither my father nor my mother speak English.
  3. Neither my father nor my mother speaks English.
  4. Neither my father or my mother don't speak English.
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) b, 3) c, 4) d, 5) b, 6) c, 7) a, 8) c, 9) b, 10) c
Přepis bublinkové nápovědy: