Longman Exams Dictionary

Vydáno dne 09.01.2009

Recenze vynikajícího slovníku, který není určen pouze studentům připravujícím se na jazykové zkoušky.
Longman Exams Dictionary

YOUR KEY TO EXAM SUCCESS

Verdikt: 100%

t

produkt Longman Exams Dictionary
popis slovník + CD-ROM
(1922 stran, černo-modro-bílý tisk, paperback)
vydavatelství Longman, 2006
cena 830,- Kč

Slovník Longman Exams Dictionary je jedinečný již v tom, že na trhu neexistuje žádný jiný slovník tohoto rozsahu specializující se na studenty připravující se na zkoušky. Zaměřuje se na přípravu k různým druhům zkoušek z angličtiny několika úrovní (upper-intermediate - advanced).

Na zadním přebalu se dočtete mimo jiné:
- 212 000 slov, frází a významů (včetně tisíce z oblasti počítačů, obchodu, vědy a medicíny)
- 160 000 příkladů
- 1000 poznámek ke slovíčkům, gramatice a častým chybám
- 15 000 synonym a antonym
- jasné definice za použití 2000 běžných slov
- Exams Workbook - praktická pomůcka při přípravě na zkoušky
- Writing Guide - průvodce pro zlepšení psacích dovedností
- Essay Activator - jak psát lepší akademické eseje
- Topic Activator - pomůcka pro zlepšení slovní zásoby při psaní (slova podle okruhů)
- Exam Coach CD-ROM (35 hodin interaktivních cvičení ke zkouškám FCE, CAE, IELTS, TOEIC a TOEL, 3 hodiny poslechových cvičení, Language Activator)

Tento slovník však nezaujme jen svým objemem skoro 2000 stran (celkem 1922 stran: 1834 slovník + 88 Writing Handbook), ale při letmém nahlédnutí dovnitř zjistíte, že kromě klasického výkladu slov se soustřeďuje také na časté chyby, kterých se studenti dopouštějí. Navíc je v něm velká část věnována také psaní esejí a dalšímu rozšiřování slovní zásoby podle okruhů. Důležité je také zohlednění americké a britské angličtiny. Součástí slovníku je navíc CD-ROM, který obsahuje nejen kompletní slovník, ale další obrovské množství materiálů k přípravě na zkoušky.

Pro lepší dokreslení širokého užití slovníku jsou zde náhledy některých částí papírového slovníku společně s ukázkami CD-ROM. Po kliknutí na náhled se vám otevře nové okno s větší velikostí obrázku.Jak se ve slovníku orientovat

Výkladový slovník jako takový určitě znáte a proto se nebudeme věnovat samozřejmostem. Zdůrazníme si jen ty části, které u některých slovníků nejsou vždy běžné.

Definice slov
Výrazy jsou jasně vysvětleny pomocí nejzákladnějších 2000 slov, jejichž seznam naleznete na konci slovníku.

Příklady použití
U každého slovíčka naleznete několik praktických příkladů použití, které vám pomohou slovo lépe pochopit a zapamatovat.

Kolokace, idiomy, fráze
Velká část je také věnovávána kolokacím (ustálená slovní spojení), které jsou označeny tučně.

Slovní druhy, synonyma, antonyma
Na konci definice naleznete často další slovní druhy, které vznikly za použití kořene daného slova. Na konci také často naleznete synonyma (slova stejným významem) a antonyma (slova s opačným významem).

Americká a britská angličtina
Tento slovník plně zohledňuje rozdíly mezi americkou a britskou angličtinou. Pokud existuje dané slovíčko pouze v britské angličtině, naleznete u něj zkratku BrE. Pokud jen v americké, pak AmE. Pokud existuje jiné slovíčko v AmE a BrE se stejným významem, je zmíněno na konci definice. Stejně tak se zde dozvíte vše o rozdílech v pravopisu nebo výslovnosti mezi americkou a britskou angličtinou.

Četnost slov

Zajímavostí je, že u nejčastějších slovíček naleznete zkratky, které určují, jak frekventované dané slovíčko je. Zkratky jsou následující:

S1 / S2 / S3: nejčastějších 1000 / 2000 / 3000 slov mluvené angličtiny
W1 / W2 / W3: nejčastějších 1000 / 2000 / 3000 slov psané angličtiny
Dále je pak 3000 nejčastějších slov je zvýrazněno (jsou psány bíle na modrém podkladě).

Akademická slovíčka
Zkratka AC pak označuje slova, která patří do kategorie tzv. akademických slovíček (vhodných při psaní diplomových a bakalářských prací apod.). Seznam všech těchto slovíček pak naleznete na konci slovníku.

Další zkratky

Také zde naleznete následující zkratky: spoken, informal, formal, literary, legal a technical. Význam není třeba překládat.

Study Notes

Další zajímavostí toho slovníku jsou okénka s názvem STUDY NOTE:

Study Note: Grammar
Poznámky, které se týkají výběru slovíček z pohledu gramatického.
např.: ago / before / previously

Study Note: Common Error
Praktické poznámky k častým chybám, kterých se studenti dopouští.
např.: have / be a particular size

Study Note: Thesarus
Poznámky vysvětlující rozdíly mezi slovy s podobným významem.
např.: see, look, watch, notice, spot, catch sight, catch a glimpse, make out, witness

Study Note: Word Families
Poznámka, ve které naleznete všechna slova vznikající z jednoho kořene.
např.: connect, connection, connected, connectedness, disconnect, unconnected, disconnected

Topic Activators + Essay Activators
U jednotlivých slovíček také často naleznete poznámku Topic Activator nebo Essay Activator, která odkazuje na samostatnou část slovníku, a tou je Writing Handbook, kde naleznete Writing Guide, Topic Activator a Essay Activator (viz níže).

Obrázky

Celý slovník je doplněn kresbami pro lepší zapamatování některých výrazů.

Writing Handbook
Uprostřed slovníku naleznete Writing Handbook (88 stran), který je rozdělen do třech základních částí (Writing Guide, Topic Activator a Essay Activator). Tato příručka vám pomůže zlepšit si slovní zásobu hlavně v psané angličtině a soustředí se především na úkoly, které jsou vyžadovány u různých zkoušek.

Writing Guide
Pomůcka pro zlepšení psané angličtiny. Naleznete zde například, jak lépe strukturovat váš psaný projev (odstavce, spojky, vazby), jak psát věcně o faktech nebo jak psát reporty, životopisy, diplomové práce, úřední dopisy, emaily, neformální dopisy, apod.
I zde naleznete okénka Study Note a také Usefal Phrases s nejdůležitějšími obraty.

Topic Activator
Tato část je rozdělena na 16 kapitol (každé jsou věnovány dvě strany) podle témat:
environment, global issues, culture and the arts, books and literature, language, computers and the internet, media, holidays and tourism, sport and exercise, higher education, jobs and work, health care and medicine, traffic and car crime, business and economics, law and the legal system, government and politics
Jednotlivá témata jsou pak ještě rozdělena do podkapitol,
které se soustřeďují na určitý okruh slov.


Essay Activator
Část věnovaná rozšíření slovní zásoby při vypracovávání takových úkolů, jako je například diskutování, prezentace, vysvětlování, vyjednávání, argumentování, řešení problémů, dokazování, apod. Soustřeďujete se zde na psanou angličtinu, ale vysvětlené obraty se mohou hodit pochopitelně i při mluveném projevu.
I zde naleznete poznámky Study Note (grammar).

Exams Workbook
Tipy, jak se lépe připravovat na zkoušky. Jak se seznámit se zkouškou, jak si zlepšit pasivní i aktivní slovní zásobu, jak si rozšířit zásobu synonym a antonym, jak lépe používat formální a neformální angličtinu, jak psát lépe eseje, jak se efektivně vyhýbat chybám atd. U každého vstupu najdete test (celkem je jich 16) s klíčem.

Irregular Verbs
Samozřejmostí je seznam nepravidelných sloves, který naleznete na pěti stranách na konci slovníku.CD-ROM

Nedílnou součástí slovníku je také CD-ROM, který naleznete vlepen uvnitř. Instalace by neměl být problém, CD-ROM podporuje Windows 98/NT/ME/XP/Vista. Výhodou je určitě možnost plné instalace (asi 700MB), kdy pak nemusíte mít CD stále v mechanice.

Na CD naleznete tzv. LONGMAN EXAM COACH, což je 'váš osobní trenér', který vám pomůže připravit se na zkoušky a mnohem víc. Po instalaci budou k dispozici nejen všechny slova a definice z papírového slovníku, ale také jeden milion dalších příkladů použití slov, 14 000 původů slov, dalších 2000 poznámek k častým chybám, ale hlavně informace, cvičení a testy k přípravě na anglické zkoušky. Jelikož je tento CD-ROM opravdu hodně obsáhlý, představíme si jednotlivé části postupně.

Po spuštění aplikace se vám otevře vždy úvodní strana (viz obrázek), kde v levém MENU naleznete odkazy na jednotlivé podsekce:

- Exams: TOEIC, TOEFL, IELTS, CAE a FCE
- General Exam Practice
- Grammar Handbook
- Writing Handbook
- Dictionaries: Exams Dictionary a Language ActivatorJak se orientovat na CD

Jak jsme si již řekli, tento slovník si klade za cíl připravit vás na jazykové zkoušky (TOEIC, TOEFL, IELTS, CAE, FCE). Můžete si proto vybrat právě zkoušku, na kterou se připravujete, nebo chcete připravovat do budoucna. Pokud ji nenaleznete, máte možnost zvolit General Exam Practice, který se zkouškám věnuje obecně a je určen těm, kteří se připravují na jinou zkoušku.


Jednotlivé zkoušky

Každá sekce má několik kapitol, vždy však začíná úvodem, který vysvětluje, o jakou zkoušku se jedná. U jednotlivých zkoušek máte možnost si úvod nejen přečíst, ale i poslechnout, a dokonce si můžete skrýt text, a snažit se porozumět a tím si zlepšovat poslechové dovednosti hned ze začátku.

TOEIC (Test of English for International Communication)
- listening (6 cvičení)
- incomplete sentences (4 cvičení)
- text completion (4 cvičení)
- reading (10 cvičení)

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
- reading (10 cvičení)
- listening (10 cvičení)
- writing (5 cvičení se vzorovou odpovědí)

IELTS (International English Language Testing System)
- reading (9 testů: 27 cvičení)
- listening (2 testy: 15 cvičení)
- writing (3 testy: 6 cvičení se vzorovou odpovědí)

CAE (Certificate in Advanced English)
- reading (2 testy: 8 cvičení)
- English in use (2 testy: 12 cvičení)
- listening (2 testy: 8 cvičení)
- writing (2 testy: 4 cvičení se vzorovou odpovědí)

FCE (First Certificate in English)
- reading (2 testy: 8 cvičení)
- use of English (2 testy: 10 cvičení)
- listening (2 testy: 8 cvičení)
- writing (2 testy: 4 cvičení se vzorovou odpovědí)


Grammar Exam Practice

V této části naleznete další příklady výše zmíněných zkoušek (kromě TOEFL). Tato část je určena pro studenty připravující se na jinou zkoušku, které zde není věnována samostatná kapitola. Pokud se připravujete na zkoušku úrovně upper-intermediate, vybírejte zde testy FCE a TOEIC. Pokud se chystáte na zkoušku úroveň advanced, vybírejte testy CAE a IELTS.

- reading (33 cvičení)
- listening (26 cvičení)
- grammar and vocabulary (20 cvičení)
- writing (9 cvičení)
- online practice (odkaz na stránku Longman.com Exams Resource Library, kde naleznete spoustu dalších materiálů ke zkouškám)

pozn.: jednotlivé testy, nebo části testů, jsou vybrány z knih Longman Preparation Series for the New TOEIC Test, Longman Preparation Course for the TOEFL test, IELTS Practice Tests Plus 2, CAE Practice Tests Plus 2 a FCE Practice Tests Plus 2

Před každým cvičením máte volbu, chcete-li si otevřít tzv. Practice Mode, nebo Test Mode. V prvním se vám u jednotlivých úkolů objeví otazníky, které vám pomohu, budete-li v koncích. U testovacího módu již otazníky nenajdete, navíc vám vždy běží vlevo dole čas.

Slovník je vydán před změnami zkoušek z prosince 2008. K zásadním změnám zde však nedochází.


Grammar Handbook

Další ikonou v hlavním menu je odkaz Grammar Handbook, kde naleznete dvě části: Grammar Guide a Exercises.

Grammar Guide - v podstatě se jedná o učebnici anglické gramatiky na CD. Naleznete zde celkem 21 kapitol, kde se každá věnuje jinému gramatickému jevu od základních časů, přes modální slovesa, až po souslednost časovou nebo vztažné věty.
Výhodu je, že se některé části odkazují jedna na druhou (pokud se ve vysvětlení objeví jev, který byste již měli znát, nebo podobný jev, které mu se v dané části nebudete věnovat, naleznete odkaz zvýrazněný modrou barvou a můžete si na něj jednoduše kliknout, čímž se dostanete zpět na vysvětlení vedlejšího pojmu).

Exercises - zde naleznete 42 interaktivních cvičení, na kterých si můžete procvičit všechny oblasti gramatiky, které jsou vysvětleny v Grammar Guide. Cvičení jsou opravdu různorodá od přiřazování správného textu k obrázku, přes výběr správného slova, až po doplňování textu do vět.
I zde máte možnost použít Practice Mode nebo Test Mode. V prvním budete mít pomůcky, druhý je již čistě jen test, ve kterém se vám měří i čas.
Vysvětlení gramatiky i cvičení čerpají z vynikající učebnice Longman Advanced Learners' Grammar.


Writing Handbook

Jedná se o elektronickou podobnu přílohy tištěného slovníku Writing Handbook se všemi částmi (Writing Guide, Topic Activator, Essay Activator). Navíc zde však naleznete ještě části Topic Exercises a pak samotné Exercises.

Topic Exercises - tato část navazuje na Topic activator, i zde je 16 kapitol (více informací naleznete výše v popisu papírového slovníku). Každá kapitola se věnuje jinému tematickému okruhu slovní zásoby.
Cvičení jsou tentokrát všechna stejná - u každého tématu naleznete nejprve zadání eseje o délce 250 slov, která je hned pod zadáním vypracována. Některá slova zde však chybí a vaším úkolem je doplnit správná slova nebo vazby z nabídky nad textem (jednoduše drag and drop).
Stejně jako u všech slovníků na tomto CD, i zde máte možnost použít Practice Mode nebo Test Mode. V prvním budete mít pomůcky, druhý je již čistě jen test, ve kterém se vám měří i čas.

Exercises - zde naleznete celkem 10 cvičení na zlepšení psaného projevu. U každého je nejprve zadání. Pak máte možnost kliknout na ikonu See help, kde najdete velice podrobně postup, jak takový dopis nebo report napsat. Poslední krok je ikona See sample answer, kde samozřejmě naleznete vzorově vypracovaný úkol.
Celkem je zde pět témat (ke každému máte dvě cvičení): formal letter, discursive writing, informal letter/email, factual information a report.


DICTIONARIES

Jako poslední najdete v menu odkaz na slovníky, které jsou zde dva: Exams Dictionary, Language Activator.

Exams Dictionary

Jedná se o elektronickou podobu tištěného slovníku.
Naleznete zde vše, co je v papírové podobě.
Vpravo se vám otevře nové menu s těmito položkami:

- pronunciation practice - možnost nahrát a přehřát si svoji výslovnost a porovnat se správnou výslovností (AmE i BrE)
- menu - při hledání výkladu daného slova se vždy ukáže několik možností s vazbami a příklady užití. Ikona Menu v pravé části vám zjednoduší vyhledávání, jelikož se vám po kliknutí objeví zvláštní okénko, ve kterém jsou jen ty nejzákladnější významy bez příkladů a vazeb. Vy si pak sami vyberete, o který máte zájem.
- thesaurus a common errors - stejné jako v tištěné podobě
- word origins - zajímavá utilita, která vám
ukáže, odkud a kdy dané slovo vzniklo
- verb forms - otevře se vám tabulka se všemi tvary daného slovesa
- word sets - naleznete, do které kategorie v Topic Activator slovíčko patří, a můžete se podívat i na další slova z dané kategorie
- user notes - ke každému slovíčku si můžete zapsat a uložit své osobní poznámky

Examples Bank a Phrase Bank
Ve spodní části naleznete ještě tyto dvě okénka, ve kterých je spousta příkladů a vazeb navíc.

Dictionary Searches
Nahoře naleznete také ikonu Dictionary Searches, kde jsou Dictionary search (hledání slova podle podrobných kritérií), Multimedia search (hledání obrázků a zvuků), Subject search (hledání slovíček podle témat), Word origin search (hledání původu slova, můžete si zadat jazyk, ze kterého slovo vzniklo, a dokonce i časové období), Academic word list (seznam, který je také na konci tištěného slovníku).

Základní hledání
V elektronickém slovníku se hledají slova velice přehledně a jednoduše. Pokud kliknete dvakrát na jakékoli kdekoli ve slovníku, otevře se vám nové okno s výkladem daného slova, i se všemi příklady, a vy se pak můžete pohodlně vrátit k původnímu slovíčku.

Web/email pop-up
Jako poslední zmíním tzv. 'web/email pop-up', což je ikona ve spodní části, díky které můžete celý slovník zmenšit do malé kompaktní podoby plovoucí vždy nad všemi dokumenty. Funguje stejně jako velký slovník, ale jeho nespornou výhodou je, že jej máte stále po ruce a pokud pracujete například v textovém editoru, nemusíte překlikávat. Další výhodou je, že často ani nemusíte hledané slovo vpisovat - stačí si myší najet nad slovo, které chceme přeložit, a v pop-up slovníku se samo objeví.


Language Activator

Druhý slovník je další actvelice dobrá pomůcka pro 'jazykové analytiky'.
V horní části naleznete na ose seznam těch nejdůležitějších anglických slovíček. Pokud kliknete na kterékoli z nich, objeví se vám na obrazovce jakýsi 'rozcestník', kde je mnoho situací a podob daného slova. Vy si vyberete tu, která se vám zdá hledanému slovu nejbližší, a poté si rozkliknete, jaká můžete v dané konkrétní situaci použít slovíčka.Závěr

Tento slovník sice nese v názvu přívlastek 'zkouškový', rozhodně se však může skvěle hodit i studentům, kteří se na zkoušku nepřipravují. Komu by se nehodilo najít vedle hledaného slovíčka také rady a upozornění na časté chyby.
Jak sami vidíte v recenzi, slovník je opravdu rozsáhlý. Navíc k němu získáte i CD-ROM, který je neocenitelnou pomůckou pro všechny, protože kromě slovníku samotného je na něm obrovské množství testů, cvičení, rad a gramatických vysvětlení, které čerpají z jiných samostatných knih, takže v elektronické podobě vlastně získáte několik knih v jedné.

EnglishBooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Longman Exams Dictionary s 10% slevou.

Přepis bublinkové nápovědy: