OF vs. OFF

Vydáno dne 13.08.2020

Krátký článek o zdánlivě podobných předložkách OF a OFF.OF vs. OFF

Tento článek se bude věnovat jednomu z klasických problémů začátečníků, a tím jsou předložky of a off. Ač vypadají velice podobně, nemají nic společného. Často se však vzájemně pletou. Jejich rozlišení je vcelku jednoduché, stačí si pamatovat dvě základní pravidla:

of/‘ɒv/ = předložka českého druhého pádu
off/'ɒf/ = předložka nejlépe přeložená jako 'z povrchu pryč’

OF

Je to jedna z prvních předložek, kterou se studenti učí, ale často se ji učí ze začátku jen ve vazbách:

a cup of tea = šálek čaje
a glass of water = sklenice vody
a bottle of wine = lahev vína

Je dobré znát tato spojení, ale také důvod, proč se takto tvoří. V češtině jsou to bezpředložkové vazby, kde je druhé slovo ve druhém pádu (čaj – čaje, voda – vody, víno – vína).

V angličtině pochopitelně pády neznají a ke změně koncovky nedochází (water bude vždy water), proto musíme pád vyjádřit jinak. Druhý pád vyjádříme přidáním předložky of.

a glass water – špatně (sklenice voda)
a glass of water – správně (sklenice vody)

Podobně by bylo špatně a glass wine. Chybí zde předložka of, jelikož se jedná o druhý pád. Proto se sklenice vína přeloží jako a glass of wine. Ale co když chceme říct sklenice na víno. Zde angličtina použije doslova spojení “vínová sklenice” a řekneme a wine glass (tedy bez předložky).

a glass of wine = sklenice vína (2. pád)
a wine glass = sklenice na víno (vinná sklenice)

OFF

Po nějakém čase se studenti naučí předložku off. Má význam ‘z povrchu pryč’. Jakýmsi opakem předložky off je předložka on (na něčem, na povrchu). Můžete si to představit třeba pomocí knihy na stole.

the book is on the table = kniha je na stole
the book fell off the table = kniha spadla ze stolu (z povrchu pryč)

U překladu ‘z povrchu pryč’ nemusí jít vždy o pohyb z nějaké plochy směrem dolů. Můžete se pohybovat třeba nahoru. Příkladem může být frázové sloveso take off = vzlétnout.

the plane took off = letadlo vzlétlo
the plane took off the ground = letadlo vzlétlo ze země

OFF = vypnuto

Slovíčko off má ještě jeden základní význam a tím je vypnuto. Dobrá pomůcka je vypínač přístroje nebo světla. Na přístrojích můžete najít u vypínače (nebo přepínače) dvě polohy:

ON = zapnout, zapnuto
OFF = vypnout, vypnuto

Závěr

Pokud váháte, máte-li napsat ‘F’ jednou nebo dvakrát, řekněte si, jestli vyjadřujete druhý pád, nebo jde o pohyb z povrchu pryč. Tato pomůcka by měla být naprosto dostačující a budete mít o jeden problém v angličtině méně.

Pozn.: Slůvko off má mnohem více významů, ale v tomto článku jsme si jen ujasňovali základní rozdíl mezi off a of.

Přepis bublinkové nápovědy: