CHEF vs. CHIEF

Vydáno dne 20.06.2023

Jak se čtou a co znamenají další dvě ‘zrádná’ slovíčka.CHEF vs. CHIEF

Máme tady další dvojici ‘zrádných’ slovíček, ve kterých se velmi často chybuje a to jak ve správné výslovnosti, tak v překladu.

chef = kuchař (profesí)

Slovo chef/‘ʃef/ má význam kuchař, nebo spíše šéfkuchař, ostatně začátek slova 'šéfkuchař’ nám může pomoci s výslovností /ʃef/ (“šef”).

Většinou jde o hlavního kuchaře v menší kuchyni (restaurace či hotelu). Pokud ale pracuje ve větším provozu, zaměstnanců s označením chef je tam více a je třeba je rozlišit.

Pro hlavního kuchaře (šéfkuchaře) větší restaurace se mohou použít hned tři výrazy: executive chef, head chef nebo chef de cuisine.

I pro zástupce šéfkuchaře si můžete vybrat: deputy chef, second chef, under chef nebo často taky sous chef /'su:ˌʃef/.

Dále jsou šéfkuchaři či kuchaři rozděleni podle specializací, např. fish chef, sauce chef, vegetable chef, meat chef. Takovému šéfkuchaři, který má pod sebou několik kuchařů, se říká obecně taky station chef. Zmínit můžeme i spojení pastry chef, což je hlavní cukrář.

Who thinks Jamie Oliver is the best chef ever? TTT *1
The restaurant had to hire a new head chef. TTT *2
May I talk to the chef? TTT *3
He's the worst chef we've ever had. TTT *4
I've just had a fantastic chef salad. TTT *5  

Pozn.: Chef salad (nebo chef's salad) je světoznámý salát s vejcem natvrdo, šunkou či jiným masem, rajčaty, okurkou a tvrdým sýrem.

Ve spojení s profesí kuchaře lze samozřejmě použít i slovíčko cook/'kʊk/. Myslí se tím ale většinou běžný řadový či pomocný kuchař, nebo ve větším provozu někdo, kdo se zaučuje, získává zkušenosti. Setkat se můžete se spojením např. line cook či prep cook.

Slůvko cook/'kʊk/ se také používá, když o někom říkáte, že je dobrý nebo třeba špatný kuchař, ale není to jeho profese, např.:

My father is a good cook.
I know I'm not the best cook.

Začátečníci tady často chybují a používají slovíčko cooker/'kʊkə/, což je ale sporák!

chief = náčelník, velitel, šéf

Pokud se podíváte do výkladového slovníku na význam podstatného jména chief/'tʃi:f/, najdete definici the most important person in a company or organization. Z toho se dá usuzovat, že jde o význam českého slova šéf.

Je to sice pravda, ale toto slůvko se spíše použije jako součást názvu pozice nebo titulu, ale nepoužívá se samostatně. Např.:

Samotné podstatné jméno chief/'tʃi:f/ je totiž bez kontextu chápáno jako velitel nebo náčelník, a to třeba i náčelník kmene. Většinou jde ale o vojenské či policejní prostředí a i zde se setkáte s různými tituly, např.:

Pozn.: U náčelníka či vůdce kmene se můžete setkat i se slovem chieftain/'tʃi:ftən­/.

Dříve se toto slovo používalo i u dalších pozic, jako třeba marketing chief, což je dnes spíše marketing manager nebo u velkých korporací Chief Marketing Officer (CMO) nebo taky Head of Marketing.

The tribal chief made an important announcement to the villagers gathered in the square. TTT *6
The fire chief led the firefighting team into the burning building. TTT *7
The police chief is responsible for maintaining law and order in the city. TTT *8
The chief of police issued a statement regarding the recent crime wave. TTT *9 

Pokud budete obecně mluvit o svém šéfovi, používejte slovo boss/'bɒs/, případně manager/'mænɪdʒə­/ nebo supervisor/'su:pəva­ɪzə/.

I hate my boss!
Where is your boss?

Když si například jako zákazník stěžujete a chcete “mluvit s vedoucím”, nejčastěji řeknete:

Can I speak to the manager?
Can I speak to your boss?
Can I speak to your supervisor?

Slovíčko boss se tedy nejčastěji váže s přivlastňovacím zájmenem (my boss, your boss), slovo manager však nejčastěji s určitým členem (the manager). Supervisor je nadřízený (dohlížející). Slovo chief se však takto samostatně moc nepoužívá.

chief = hlavní

Vedle toho máme i přídavné jméno chief/'tʃi:f/, které se používá ve významu hlavní, vedoucí, případně největší či nejdůležitější.

This is the chief cause of the whole problem. TTT *10
His chief concern was whether she would be happy there or not. TTT *11
Their new assistant was the chief topic of conversation. TTT *12
What were the chief events of 1989? TTT *13  

Pozn.: Odvozené je příslovce chiefly/'tʃi:fli­/ – především, zejména, hlavně.

Často ho v tomto významu najdete právě v názvu různých funkcí či pozic, např.:

It must be approved by our chief accountant. TTT *14
The chief architect presented the design plans for the new building to the board of directors. TTT *15
He's their new chief economist. TTT *16
Rumour has it that our Chief Executive Officer may resign. TTT *17 

Výše zmíněná zkratka CEO/ˌsi:i:'əʊ je poměrně známá. Je to generální ředitel, tedy Chief Executive Officer (doslova hlavní výkonný úředník)

Ve velkých společnostech je podobných zkratek víc, např.:

CTO – Chief Technical Officer – technický (výrobní) ředitel
CFO – Chief Financial Officer – finanční ředitel
CMO – Chief Marketing Officer – marketingový ředitel
COO – Chief Operating Officer – provozní ředitel
CIO – Chief Information Officer – ředitel IT

Pozn.: Aby toho nebylo málo, setkat se můžete někdy i se spojením chief cook, tedy hlavní kuchař, což má ale velice blízko samotnému slovu chef, případně head chef.

Pozor na výslovnost!

Studenti často váhají, jestli v těchto slovech vyslovit na začátku // nebo /ʃ/ a jestli je uprostřed hláska /e/ nebo /i:/. Pamatujte si tedy:

Možnosti “čef” či “šíf” vůbec neexistují!

Překlad:
 1. Kdo si myslí, že Jamie Oliver je nejlepší kuchař všech dob?
 2. Restaurace musela najmout nového šéfkuchaře.
 3. Mohu mluvit s šéfkuchařem?
 4. Je to nejhorší kuchař, kterého jsme kdy měli.
 5. Měl jsem teď fantastický salát ‘chef’.
 6. Kmenový náčelník učinil důležité oznámení vesničanům shromážděným na náměstí.
 7. Velitel hasičů vedl hasičský tým do hořící budovy.
 8. Policejní náčelník je zodpovědný za dodržování veřejného pořádku ve městě.
 9. Šéf policie vydal prohlášení k nedávné vlně kriminality.
 10. Toto je hlavní příčina celého problému.
 11. Jeho hlavní starost byla, zda tam bude šťastná nebo ne.
 12. Jejich nová asistentka byla hlavním tématem konverzace.
 13. Jaké byly hlavní události roku 1989?
 14. Musí to schválit náš hlavní účetní.
 15. Hlavní architekt představil správní radě plány nové budovy.
 16. Je to jejich nový hlavní ekonom.
 17. Proslýchá se, že náš výkonný ředitel možná odstoupí.
Přepis bublinkové nápovědy: