Euphemisms in English

Vydáno dne 09.02.2009

Článek o tzv. eufemizmech, co to eufemizmy jsou, k čemu slouží a spousty příkladů.Euphemisms in English

Tématem tohoto článku budou tzv. eufemismy. Vysvětlíme si, co si pod tím slovem představit, k čemu takové výrazy slouží a hlavně si ukážeme desítky příkladů těch nejčastějších eufemismů v angličtině.

Co je to eufemismus?

Eufemismus (euphemism) je slovo či slovní spojení, které nahrazuje jiné slovo či spojení, kterému je vhodné se z jakéhokoliv důvodu vyhnout. Nejčastěji eufemismy nahrazují výrazy z oblasti sexu, tělesných projevů, vyprazdňování, náboženství, smrti, společenských problémů apod.

Se svým prvním eufemismem jste se mohli setkat třeba v první třídě, kdy vám paní učitelka vysvětlila, že “jít na záchod” či snad “jít čurat” se neříká a my budeme místo “na záchod” chodit “na stranu”.

Když se nad tím ale zamyslíte, není tak úplně pravda, že to byl první eufemismus. Dospělí často používají eufemismy při komunikaci s dětmi. Když někdo umře, řekneme dětem, že “je v nebíčku”. Když dáme utratit nemocného psa, řekneme dětem, že ho pan doktor “uspal”. Příkladů bychom jistě našli spousty.

Další příklad eufemismu děti znají z příběhů Harryho Pottera – Lord Voldermort je tam běžně označován jako “Ten, jehož jméno nesmíme vyslovit” (He who must not be named) nebo “Vy-víte-kdo” (You-know-who).

Eufemismy jsou všude kolem nás, slýcháme je v televizi, objevují se v tisku, používají se v každodenní řeči. Angličtina není výjimkou. Pro nic netušícího studenta angličtiny by takový výraz mohl být nepřekonatelným problémem, obzvláště pokud nemá po ruce kvalitní slovník. Proto se dnes s nejběžnějšími eufemismy seznámíme.

Eufemismy spojené se smrtí

Velmi častým tématem, ve kterém se objevují eufemismy, je smrt. I v češtině se často vyhýbáme přídavnému jménu “mrtvý” a použijeme např. “zesnulý” či “v pánu” nebo řekneme, že se “na nás dívá shora” apod. Následující fráze se často používají v angličtině:

pass on/away

My grandfather passed away last summer. TTT *1

be gone to a better place

Don't cry. She's gone to a better place. TTT *2

depart

When his wife departed, he never wanted to marry again. TTT *3

lose your life

Many people lost their lives on that fateful day. TTT *4

deceased

He was a friend of the deceased and that is why he was asked to identify the body. TTT *5

meet your maker

It's time to meet your maker. TTT *6

Existuje také spousta velmi obrazných idiomů, které se ale používají spíše nadneseně v neformální řeči, např. kick the bucket, be six feet under, be pushing up daisies, cash in your chips atd.

Na pohřbech se člověk obecně setká s množstvím různých eufemismů. Např. funebrák tam není undertaker, ale “funeral director”, rakev není coffin ale “casket” atd.

Další eufemismy:

put a dog to sleep (kill a dog)

Their dog was sick and they had to put him to sleep. TTT *7

put sth/sb out of its misery

He was dying and wished they would put him out of his misery. TTT *8

take the easy way out (commit suicide, to kill yourself)

He couldn't face what he had done and took the easy way out. TTT *9

casualty

Luckily, there were no casualties. TTT *10

collateral damage (civilian casualties)

Drunken drivers cause too much collateral damage. TTT *11

capital punishment (death penalty)

Capital punishment in the Czech Republic was abolished in 1990. TTT *12

Eufemismy spojené se sexem

Snad nejčastější výskyt eufemismů je v oblasti sexu. Podíváme se společně na ty nejvíc používané, ale najít bychom jich mohli stovky.

make love

They made love all night. TTT *13

do it

I opened the door and saw them doing it on the couch. TTT *14

sleep with sb

He slept with her and then dumped her. TTT *15

go all the way

He's hoping to go all the way tonight. TTT *16

do sb

I want to do you. TTT *17

Pozor na rozdíl mezi eufemismem a slangem. Např. vazba get laid je hovorové “zasouložit si”, těžko to jde ale považovat za eufemismus.

Existují desítky zajímavých a legračních eufemismů pro masturbaci, jako např. download from your own website, walk your dog (for men), release the hostages (for men), dial zero (for women), double-click your mouse (for women) a spousty dalších. Nehumorný a asi nejvíce neutrální eufemismus je touch yourself.

touch yourself (masturbate)

If you want to touch yourself, do this in a private place. TTT *18

Těhotenství, antikoncepce, bezpečný sex

get a girl into trouble (make a girl pregnant)

He got her into trouble and then disappeared from her life. TTT *19

in the family way (pregnant)

She was in the family way so they got married. TTT *20

the pill (birth control pill)

She's on the pill. TTT *21

be safe (use a condom)

They had sex but at least they were safe. TTT *22

social disease (VD, venereal disease, sexually transmitted disease)

She discovered that she had contracted a social disease. TTT *23

Další eufemismy spojené se sexem

private parts (genitalia)

The actor Jason Segel exposed his private parts in the movie Forgetting Sarah Marshall. TTT *24

that time of the month (menstruation)

She was feeling irritable, it was that time of the month. TTT *25

the other woman (mistress)

He's married but he's in love with the other woman. TTT *26

adult movie (porn movie)

My parents have an adult movie collection locked in the closet. TTT *27

same-sex (homosexual)

Same-sex marriage is legal in some countries. TTT *28

escort, lady of the evening (prostitute)
massage parlour (brothel)
red-light district (a part of the city with brothels)

Sprostá slova, tělesné projevy a vyprazdňování

Začneme sprostými slovy:

where the sun don't shine (ass)

I'll kick you where the sun don't shine. TTT *29

eff (fuck)

Eff off. TTT *30

the f-word

We don't use the f-word in our home! TTT *31

four-letter word

His article wasn't published because there were too many four-letter words. TTT *32

Záchody

bathroom (toilet)

Can I use your bathroom? TTT *33

number one (pee) used with children mostly
number two (poop) used with children mostly

Which one do you need? Number one or number two? TTT *34

do your business (poop)

My tomcat is always doing his business in the closet. I can't make him use the box. TTT *35

wet yourself (pee in your pants)

He laughed so hard that he wet himself. TTT *36

powder your nose (use the toilet)

I need to powder my nose. TTT *37

be excused (use the toilet)

Can I be excused for a minute? TTT *38

pass wind (fart)

It's impolite to pass wind in a public place. TTT *39

pass water (pee)
be sick (vomit)

He drank too much and then he was sick in the rest room. TTT *40

Společenské jevy

Další skupina eufemismů se týká nejrůznějších společenských jevů, jako jsou např. závislosti, nezaměstnanost, kriminalita apod.

Závislosti

tired and emotional (drunk)

He was tired and emotional last night and we had to take him home. TTT *41

have a bit too much to drink (get drunk)

You've had a bit too much to drink, haven't you? TTT *42

substance abuse (drug abuse)
substance abuser (drug addict, junkie)

Many grandparents are raising their grandchildren because of substance abuse among the children's pa­rents. TTT *43

performance-enhancing substances (drugs)

A physical examination can confirm performance-enhancing substance use in an athlete. TTT *44

Zaměstnání

between jobs (unemployed)

I have a lot of free time now that I'm between jobs. TTT *45

take some time off (be unemployed)

What do you do? – I'm taking some time off right now. TTT *46

make sb redundant (fire sb)

Thousands of employees had to be made redundant due to the crisis. TTT *47

lay sb off (fire sb)

The women claimed they were victims of age and sex discrimination when the company laid them off. TTT *48

have creative differences (not get along)

I quit my job because of some creative differences. TTT *49

PC: Politically correct

Zvláštní skupinu eufemismů tvoří tzv. PC language, tedy politically correct language. Jedná se o výrazy, které nahrazují slova, která by se v dnešní době neměla používat, protože je společnost vnímá jako pejorativní, nekorektní. Klasickým případem je české “Róm” a “cikán”. Slovíčko cikán není korektní, protože má negativní konotace. V tisku, v televizi apod. se prakticky nesmí použít a je nutné ho nahrazovat slovem “Róm”. Podobně v USA není možné použít slovo “černoch” (negro, black), je nutné použít spojení “african-american”.

administrative assistant (secretary)
African American (negro)
correctional facility (prison)
differently abled (handicapped, crippled, wheelchair bound)
flight attendant (stewardess)
hearing impaired (deaf)
intellectually impaired (stupid)
mentally challenged (retarded)
Romani people / Roma people (gypsies)
sanitation person/worker (garbage man)
senior citizen (old person)
server (waitress)
sports person (sportsman)
visually impaired (blind)
working-class (poor)
working-class neighbourhood (ghetto)

PC bývá předmětem vtipů, humorných internetových stránek apod. Lidé vytvářejí další a další zajímavé výrazy, jako např.:

canine American – dog
chronologically gifted – old
differently organized – messy
differently-brained – stupid
gravitationally challenged – fat
motivationally deficient -lazy
negative patient care outcome – death of a patient

Na internetu najdete nepřeberné množství nejrůznějších seznamů a dokonce příběhů a převyprávěných pohádek v tomto jazyce (jako např. O Červené Karkulce). Je to často spíše pro zasmání, ale PC je ve skutečnosti velmi aktuální záležitost.

Překlad:
 1. Můj dědeček loni v létě zemřel.
 2. Neplač. Už je jí líp.
 3. Když mu zemřela manželka, už se nikdy nechtěl oženit.
 4. Toho osudného dne přišlo mnoho lidí o život.
 5. Byl přítelem zemřelého a proto ho požádali, aby tělo identifikoval.
 6. Je čas zemřít (setkat se se Stvořitelem).
 7. Jejich pes byl nemocný a museli ho utratit.
 8. Umíral a přál si, aby ho zbavili trápení.
 9. Nedokázal žít s tím, co udělal, a skončil svůj život.
 10. Naštěstí nebyly žádné oběti na životech.
 11. Opilí řidiči připraví o život příliš mnoho nevinných lidí.
 12. Trest smrti byl v ČR zrušen v roce 1990.
 13. Celou noc se milovali.
 14. Otevřel jsem dveře a viděl, jak to dělají na gauči.
 15. Vyspal se s ní a pak jí dal kopačky.
 16. Doufá, že dneska půjde až do konce.
 17. Chci si to s tebou rozdat.
 18. Pokud chceš masturbovat, dělej to někde v soukromí.
 19. Přivedl ji do jiného stavu a pak zmizel z jejího života.
 20. Byla v jiném stavu a tak se vzali.
 21. Bere antikoncepci.
 22. Vyspali se spolu, ale alespoň použili gumu.
 23. Zjistila, že chytla nějakou pohlavní chorobu.
 24. Herec JS ukázal své přirození ve filmu FSM.
 25. Cítila se podrážděně, zase to měla dostat.
 26. Je ženatý, ale je zamilovaný do své milenky.
 27. Rodiče mají sbírku ‘péčka’ zamčenou ve skříni.
 28. Homosexuální manželství je v některých zemích legální.
 29. Nakopu ti zadek.
 30. Běž ‘do hajzlu’.
 31. U nás sprostě nemluvíme (neříkáme ‘fuck’).
 32. Ten článek mu neotiskli, protože tam bylo příliš sprostých slov.
 33. Můžu si u vás dojít na záchod?
 34. Na jakou potřebuješ? Na malou nebo na velkou?
 35. Můj kocour pořád kadí do skříně. Nemůžu ho přinutit chodit na bedničku.
 36. Tak se smál, až se z toho počůral.
 37. Potřebuju si odskočit.
 38. Můžu si na chvilku odskočit?
 39. Je neslušné pouštět větry na veřejných místech.
 40. Hodně pil a potom zvracel na záchodcích.
 41. Včera byl společensky unavený, museli jsme ho vzít domů.
 42. Ty ses opil, viď?
 43. Mnoho prarodičů vychovává svá vnoučata kvůli drogové závislosti rodičů dětí.
 44. Zdravotní prohlídka může u sportovce potvrdit požití látky zvyšující výkon.
 45. Mám teď hodně času, co jsem nezaměstnaný.
 46. Co děláš? – Já teď nic. (Jsem nezaměstnaný.)
 47. Tisíce zaměstnanců muselo být propuštěno kvůli krizi.
 48. Ženy tvrdily, že se staly obětí diskriminace, když je firma propustila.
 49. Odešel jsem z práce kvůli některým “tvůrčím odlišnostem” (nevycházeli jsme spolu).
Přepis bublinkové nápovědy: