Macmillan English Grammar IN CONTEXT (essential)

Vydáno dne 14.02.2009

Recenze učebnice a cvičebnice, která učí anglickou gramatiku V KONTEXTU.
Macmillan English Grammar

In Context

(Essential)


Verdikt: 85%

Obálka MEG Essential

produkt
Macmillan English Grammar in Context - Essential (with key)
popis
učebnice / cvičebnice
(232 stran, barevný tisk, paperback)

úroveň
A1-B1 (mírně pokročilí)
vydavatelství
Macmillan, 2008
cena*
453,- Kč
*Uvedená cena byla platná v den vydání recenze. Vydavatelství však může ceny průběžně měnit.

Recenzí gramatických knih jsme zde již měli několik, proto se možná ptáte, zda stojí za to další knihy vůbec recenzovat či dokonce vydávat. Jistě stojí, protože přístupů, jakými učit a procvičovat gramatiku je hodně. Každý titul, pokud se nejedná o nějaký stereotypní produkt bez myšlenky, má své přednosti, každý autor má jisté know-how, které ve své knize využívá. Předmět dnešní recenze není výjimkou. Již podle názvu si jistě řeknete, že jde o něco nového: Macmillan English Grammar In Context.

Kniha Macmillan English Grammar je k dostání ve třech úrovních - Essential, Intermediate a Advanced. My se dnes zaměříme na tu první, která je určena mírně pokročilým studentům (úrovně A1 až B1). Přednosti a nevýhody vyšších úrovní se v mnohém shodují, ale i přesto se vám pokusíme v budoucnu nabídnout recenzi i verze Intermediate a snad i Advanced.

Organizace knihy

Na první pohled se možná bude zdát, že autoři MEG nepřišli s ničím novým. Od počátku na vás čekají klasické dvojstránky, levá strana prezentuje a vysvětluje nějaký gramatický jev, pravá strana potom nabízí nejrůznější cvičení. To jsme viděli již u několika gramatických cvičebnic.

Půjdeme-li však dále, zjistíme, že přibližně za každou druhou lekcí následuje jedna dvojstrana procvičování navíc. Na těchto dvojstranách nalezneme právě to, proč je v názvu knihy obsaženo "In Context". Probranou látku si totiž budete procvičovat na tématicky laděných článcích a aktivitách. Čekají vás především kapitoly z dějepisu, přírodních věd, společenských věd, zeměpisu a umění. Díky těmto stránkám se nebudete učit pouze strohá pravidla a praktikovat je na nic neříkajících větách bez kontextu. Právě naopak. Kromě gramatiky si rozšíříte slovní zásobu a především také znalosti v daných oborech. Tento přístup je v poslední době velmi aktuální a je známý pod zkratkou CLIL (Content and Language Integrated Learning) - integrované učení jazyka a obsahu.

MEG Essential - IN CONTEXTCelkem je v knize 57 lekcí. Začíná se pozvolna, jak jinak než slovesem být. Nenechte se ale zdánlivou jednoduchostí první lekce oklamat. Postupuje se hlouběji a jsou probrány všechny základní okruhy anglické mluvnice. Úkoly, ve kterých si probrané jevy procvičujete, zahrnují širokou škálu známých typů cvičení, jako jsou doplňovačky, přiřazování, výběr z možností, přepis vět, identifikace chyb atd. Na podobné aktivity jste již jistě zvyklí.

V sekcích "in context" si kromě gramatiky studenti rozšiřují slovní zásobu. Obyčejná cvičení v rámci lekcí samozřejmě používají slovní zásobu pečlivě vybranou tak, aby nikomu v procházení úkolů nebránila neznalost slovíček. V tématických blocích je ale již používán slovník specifický pro daný obor. V bloku věnovaném fyzice např. narazíme hned z počátku učebnice na slovíčka jako reagovat, chem. prvky, vlastnosti prvků, teorie, objevy, laboratoř apod. Složitější výrazy jsou navíc v textu zvýrazněny, abychom si je mohli případně vyhledat, zapsat apod.

Ke konci učebnice se nachází sekce REVIEW, kde nalezneme dodatečná cvičení ke každé lekci (cca 8-15 vět na procvičení). Na konci nalezneme samozřejmě klíč ke všem cvičením v učebnici, takže kniha je vhodná pro samouky i práci ve škole či v kurzech.

CD-ROM

Ke každé knize Macmillan English Grammar Essential je přiloženo CD-ROM, na kterém jsou obsaženy další zajímavé prvky. Jedním z nich je "glossary", neboli přehled slovní zásoby obsažené v rámci bloků "in context". Všechna hesla jsou převzata z Macmillan Essential Dictionary. CD vám také nabídne dodatečná interaktivní cvičení ke všem lekcím - každá věta zde má i zvukovou nahrávku. Navíc je zde možnost sestavení testů zaměřených na vybranou látku.

Bohužel, počítač neustále s CD-ROM pracuje, takže ho nelze vyjmout z mechaniky. Snaha ochránit data před nelegálním používáním zde opět způsobuje velké nepohodlí oprávněným uživatelům, kteří jsou v dnešní době zvyklí si software nainstalovat do počítače a poté ho používat bez omezení. Aktivity a testy na něm jsou totiž ideální pro případ, že máte pět minut volného času, a rádi je vyplníte nějakým jazykovým cvičením. Nutnost najít CD a vložit ho do mechaniky takovou "rychlovku" značně znepříjemní.

Celkové hodnocení

Učebnice Macmillan English Grammar in Context si vysloužila několik důležitých plusů. Kromě toho, že je to učebnice přehledná, praktická a příjemně graficky i barevně zpracovaná, reflektuje současné trendy v jazykovém vzdělávání. Učivo však prezentuje způsobem, na který jsou lidé již z podobných publikací zvyklí a který se osvědčil. Nové pojetí vám však dovolí vidět gramatiku v kontextu a pomocí dobře vybraných článků a aktivit i rozšířit obzory v nejrůznějších oblastech poznání. To v sobě obsahuje silný motivační prvek.

Drobná negativa se jistě také najdou. Je jím např. již zmíněná nepříjemnost s CD-ROM. Druhou věc, kterou bych vytkl, vidím v tom, že zde zcela chybí nějaké učelené procvičování a opakování více jevů najednou, dokonce i na CD. Každý student samouk jistě rád pozoruje svůj postup a ten je vždy dobře vidět na testech, které nejsou zaměřeny jen na jednu či dvě gramatické oblasti.

Macmillan.czExterní Odkazy:
Macmillan: Macmillan English Grammar - informace o titulech MEG In Context na oficiálních českých stránkách vydavatelství.


englishbooks.cz Englishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Macmillan English Grammar s 10% slevou.
Macmillan English Grammar in Context - Essential (www.englishbooks.cz)

Přepis bublinkové nápovědy: