CARE vs. CARRY

Vydáno dne 09.05.2018

Krátký článek o dvou slovech, která se někomu mohou plést. Ukážeme si i základní chyby v použití.CARE vs. CARRY

Tato dvě slovíčka se bohužel často studentům pletou, protože jsou si podobná (care a carry). Nemají však spolu nic společného.

Tento článek je určen začátečníkům a mírně pokročilým studentům, proto si ukážeme jen základní použití a upozorníme na časté chyby.

carry (v) = nosit, přenášet

Základním významem slovesa carry/'kæri/ je nosit (mít u sebe) a přenášet (něco někam). Ve významu nosit/mít u sebe se může plést se slovesem wear, které znamená nosit/mít na sobě (oblečení, doplňky, ale i parfém).

Sloveso carry/'kæri/ je pravidelné s tvary minulého času a příčestí carried.

I can carry the bag for you. TTT *1
Would you mind carrying the heavy box for me? TTT *2
He carried her all the way up to the top floor. TTT *3
Where do you carry your money when you are on holiday? TTT *4  

care (v) = záležet, mít zájem

Sloveso care/'keə/ má nejčastěji význam záležet, mít zájem (starost).

Pozor! Význam “mít starost” neznamená “starat se”. Samotné sloveso care je “mít starost”, “záležet”. Spojení take care of sth (kde je care podstatné jméno) je pak “starat se”, “pečovat”:

care about sb / sth = záležet, mít starost, zájem (o někoho / něco)
take care of sb / sth = starat (postarat) se o někoho / něco

care about him. = Záleží mi na něm.
take care of him. = Starám se o něj.

care about it. = Záleží mi na tom.
I'll take care of it. = Postarám se o to.

Pozor si dejte také na předložku. Častá chyba je take care about (viz níže).

care about you. TTT *5
She really cared about him. TTT *6
He only cares about money. TTT *7
They don't care about him anymore. TTT *8  

Následovat může i vedlejší věta:

I don't care what you think. TTT *9
She didn't care who he was. TTT *10
I don't care why you did that. TTT *11  

Lze použít i samostatně:

I don't care. TTT *12
Who cares? TTT *13  

I don't care vs. I don't mind

Studenti často chybují v použití I don't care ve smyslu “je mi to jedno”. Správný překlad je však “nezajímá mě to”.

Odpověď I don't care má poměrně negativní zabarvení. Pokud vám tedy někdo nabídne třeba jít do kina, pravděpodobně odpovíte I don't mind, které vyjadřuje, že vám nevadí, jestli půjdete nebo ne.

I don't care. = Je mi to jedno. (nezáleží mi na tom, nezajímá mě to)
I don't care if he comes. = Je mi jedno, jestli přijde. (nezajímá mě to)

I don't mind. = Je mi to jedno. (nevadí mi to, např. jít do kina)
I don't mind if he comes. = Nevadí mi, jestli přijde (nebo ne).

care (n) = péče, starost

Slůvko care je také podstatné jméno péče, starost. Nejčastěji se s ním setkáte ve vazbě take care (of sth), jak jsme si již psali výše.

health care = zdravotní péče
medical care = lékařská péče

take care = opatrovat se, být opatrný, dávat pozor
take care of sb/sth = postarat se o někoho / něco
take care about (častá chyba, viz výše)

Take care! TTT *14 (při loučení)
Take care when you ride the bike. TTT *15
Don't worry. I'll take care of it. TTT *16
Who took care of the bill? TTT *17
He takes very good care of his car. TTT *18
Please do it with care. TTT *19  

Take care

Spojení take care se používá často při loučení ve smyslu “opatruj se” (měj se dobře). Celé spojení by tedy bylo take care of yourself, ale používá se většinou zkrácená verze.

See you tomorrow, bye. – Take care.

Závěr

Tento článek obsahuje pouze ta základní rozdíl mezi slůvky care a carry. Hlavně slůvko care najdete v dalších vazbách.

Zde jsme však chtěli upozornit na základní rozdíl a také připomenout častou chybu v použití předložek care about (záležet) a take care of (starat se).

Překlad:
 1. Můžu ti vzít tašku.
 2. Nevadilo by vám nést mi tu těžkou krabici?
 3. Vynesl ji až úplně nahoru.
 4. Kde nosíš peníze, když jsi na dovolené?
 5. Záleží mi na tobě.
 6. Opravdu jí na něm záleželo.
 7. Zajímají ho jen peníze.
 8. Už jim na něm nezáleží.
 9. Je mi jedno, co si myslíš.
 10. Bylo jí jedno, kdo to je.
 11. Je mi jedno, proč jsi to udělal.
 12. Je mi to jedno.
 13. Koho to zajímá.
 14. Opatruj se!
 15. Dávej pozor, když pojedeš na tom kole.
 16. Neboj se. Postarám se o to.
 17. Kdo se postaral o účet?
 18. Velmi dobře se stará o své auto.
 19. Prosím udělej to opatrně.
Přepis bublinkové nápovědy: