CHECK IN / CHECK OUT

Vydáno dne 07.03.2009

V tomto článku si probereme, co znamenají spojení check in / check out. Řekneme si také, kde všude se dají použít.CHECK IN / CHECK OUT

Tato spojení jste už určitě slyšeli. Možná jste věděli či jen tušili, co znamenají. V tomto článku si řekneme, jak to s nimi tedy je. Obecně se dá říct následující:

check in/ˌtʃek'ɪn/ = přihlásit se (k pobytu, k odletu)
check out/ˌtʃek'aʊt = odhlásit se

Pozn.: Frázové sloveso check out má významů daleko více, ale my se zde budeme věnovat právě dvojici check in / out.

V následující tabulce uvidíte místa, kde můžete použít tyto výrazy.

Jak vidíte, v hotelu se přihlašujete i odhlašujete. Na letišti se pouze přihlašujete. V obchodě (supermarketu) se zase jen ‘odhlašujete’ – jdete k pokladně zaplatit.

HOTEL

Jak je vidět v tabulce, v hotelu se ubytujete a pak se ‘odhlásíte’. Děláte to na recepci (at reception) a mluvíte s recepčním (receptionist). Pravděpodobně budete požádáni o vyplnění registrační karty (registration card). Dostanete klíč nebo vstupní kartu (key / key card) a popřejí vám příjemný pobyt (‘Have a nice stay’ / ‘Enjoy your stay’).

Před odjezdem půjdete opět na recepci, kde odevzdáte klíč / kartu a dostanete účet (hotel bill) k zaplacení.

Pozn.: Podrobné články o pobytu v hotelu se najdete v našem Kurzu obchodní angličtiny.

Spojení check in a check out mohou být jak slovesa tak podstatná jména:

check in/ˌtʃek'ɪn/ = ubytovat se
check out/ˌtʃek'aʊt = odhlásit se

check into a hotel = ubytovat se v hotelu
check out of a hotel = odhlásit se z hotelu
(předložky into a out of se používají při udání místa)

check-in (n) = ubytování se (proces na recepci)
check-out / checkout (n) = odhlášení (proces na recepci)

check-in time = hodina, ve kterou je možno se nejdříve ubytovat
check-out time = hodina, ve kterou je nutno se nejpozději odhlásit z hotelu

an early check-in = brzké ubytování
a late check-out = pozdní odhlášení

Pozn.: Běžně se v hotelu v den příjezdu můžete ubytovat nejdříve ve 14:00 a v den odjezdu se musíte odhlásit nejpozději ve 12:00 (každý hotel to může mít trochu jiné, ale tyto časy jsou nejčastější). Z tohoto důvodu můžete při rezervaci požádat o early check-in (brzké ubytování) nebo late check-out (pozdní odhlášení). Je pak na hotelovém personálu nebo firemní politice, jestli vám to umožní a o kolik jsou ochotni tyto časy ve Váš prospěch posunout.

When you arrive, please check in at the reception. TTT *1
checked in at the Radisson Hotel. TTT *2
Have you checked in yet? TTT *3
Could I get an early check-in? TTT *4
Do you think I could have a later check-out? TTT *5
When do we have to check out? TTT *6
checked out of the hotel at 6. TTT *7  

AIRPORT

Na letišti probíhá pouze check in. Je k tomu vyhrazena speciální odbavovací přepážka (check-in desk), kde ukážete letenku (plane ticket), ačkoli v době tzv. elektronických letenek většinou stačí váš pas nebo občanský průkaz. Odbavujete zde také svá zavazadla (luggage / baggage). Poté dostanete palubní lístek (boarding pass / boarding card), kde je čas odletu a vaše číslo sedadla.

I zde může být check in sloveso nebo podstatné jméno (s pomlčkou):

check in (v) = odbavit se
check-in (n) = odbavení

check-in time = čas odbavení

a (the) check-in desk = odbavovací přepážka
check-in counter = odbavovací přepážka (AmE)
a (the) check-in = odbavovací přepážka

Passengers are requested to check in at least 2 hours before the scheduled departure time. TTT *8
The check-in desk is over there. I'll help you with your luggage. TTT *9
We should be at the check-in by 3 o'clock. TTT *10
checked in just in time. TTT *11
They are offering on-line check-in now. TTT *12
I'll wait for you at the check-in. TTT *13  

SHOP (supermarket)

Jako poslední zmíníme obchod, nejčastěji supermarket. Zde se pochopitelně nepřihlašujete, ale pokud si něco koupíte, budete muset projít pokladnou. Tento proces je stejný i ve virtuálních obchodech na internetu.

I zde může být check out sloveso i podstatné jméno (psáno dohromady):

check out (v) = projít pokladnou (zaplatit)
checkout (n) = pokladna

a checkout assistant = pokladní
a checkout counter= pokladna

There is a long line at the checkout. TTT *14
She works on the checkout. TTT *15
Shopping on the Internet is easy. Log in, add your items to the shopping cart and then go to the checkout to pay. TTT *16  

Překlad:
 1. Až dorazíte, zaregistrujte se prosím na recepci.
 2. Ubytoval jsem se v hotelu Radisson.
 3. Už jste se ubytoval?
 4. Mohl bych dostat možnost ubytovat se dřív?
 5. Myslíte si, že bych mohl mít pozdější odhlášení?
 6. Kdy se musíme odhlásit?
 7. Odhlásil jsem se z hotelu v šest.
 8. Cestující jsou žádáni, aby se odbavili minimálně 2 hodiny před plánovaným časem odletu.
 9. Odbavovací přepážka je támhle. Pomohu ti se zavazadly.
 10. Měli bychom být u odbavovací přepážky do 15:00.
 11. Odbavil jsem se právě včas.
 12. Nabízí odbavení on-line.
 13. Počkám na tebe u odbavovací přepážky.
 14. U pokladny je dlouhá fronta.
 15. Pracuje na pokladně.
 16. Nakupování na internetu je snadné. Přihlaste se, dejte věci do košíku a pak jděte k pokladně zaplatit.
Přepis bublinkové nápovědy: