Soutěž o CD: Jan Krist - Shine

Vydáno dne 17.03.2009

Přeložte text písničky SHINE od americké folkové zpěvačky Jan Krist do češtiny a vyhrajte její dvojalbum na CD.Soutěž o CD

Jan Krist

Jan Krist CD Cover

Decapitated Society & Wing and a PrayerSoutěž již byla ukončena.

Ze zaslaných překladů jsme vybrali čtyři nejlepší. Ty si nyní můžete přečíst níže. Pod těmito finálovými překlady naleznete, kdo v soutěži vyhrál. Zasloužili by si ho jistě všichni čtyři. Původně jsme slíbili jedno, ale v zásobě máme ještě jedno navíc, takže budeme moci odměnit celkem dva soutěžící. Losování provede počítač.


Nejlepší čtyři překlady


uživatelka helfish

Záře

Pohřbívá své problémy
ale stále se vracejí
předstíraje, že je
nikdo nevidí
Hrajíc svou vysokou hru
vždy první vpředu
Protože kdo by ji miloval
kdyby nezářila?

Beznaděj ji pronásleduje
ale ona nepodlehne
vyžene ji
Plná a zatékající loďka
skrývající praskliny
Protože kdo by ji miloval
kdyby nezářila?

Snaží se odolat
nesnadným žádostem
Pracuje pro uspokojení
z dobře vykonané práce
Dokud někdo nezapochybuje
o její odvaze a ona nezakolísá
Protože kdo by ji miloval
kdyby nezářila?

Snaží se uniknout
odmítnutí
A čím víc se snaží
tím je spoutanější
Kdy to vše začalo?
Byl to jediný okamžik?
A kdo ji bude milovat
když nebude zářit?

Kdo ji bude milovat? Zářící
Kdo ji bude milovat? Zářící
Kdo ji bude milovat
když nebude zářit?


uživatel Fanda Petrouš

ZÁŘE

Problémy zastírá,
však znovu vzkvétají
Před všemi je skrývá
a hbitě je tají
Rukávy plný es
a jistotu předstírá
Kdo měl by ji rád
nebýt zářivá?

Vtíravé skleslosti
se nikdy nepoddá
Odhodí strach, hlavně se nevzdá
Jako děravá loďka
štěrbiny ukrývá
Kdo měl by ji rád
nebýt zářivá?

Snaží se odpoutat
od nároků těžkých.
Spokojit se s tou lží
ve chvílích nelehkých
Než zpochybní její smělost
Když další boj začíná
Kdo měl by ji rád
nebýt zářivá?

Snaží se oprostit
od zbytků zklamání
Čím více se snaží
tím míň svobody v ní
Kdy to všechno začlo?
Ta chvíle strašlivá?
Kdo měl by ji rád
nebýt zářivá?

Kdo měl by ji rád? V záři
Kdo měl by ji rád? V záři
Kdo měl by ji rád
i když skomírá?


uživatelka Eliska Es

Výsluní

Problémy se snaží schovat,
však rostou dál, vzkvétají,
daří se jí je maskovat
a hrát esa, potají.
Vykročit vždycky vpřed,
snad se jí vyplní.
Kohopak jen oslní,
není-li na výsluní?

Skleslost v patách ji prohání,
šanci jí však nedá,
obavy úspěšně odhání,
děravou loď z bouře zvedá,
zakrývá trhlin zdání, no teda.
Kohopak jen oslní,
není-li na výsluní?

Vymanit snaží se,
z přetěžkých žádostí
síly své přepíná,
pracuje s radostí.
Když někdo jist není
si její kuráží,
dokáže bez prodlení, že jen ne-
překáží.
Kohopak jen oslní,
není-li na výsluní?

Vymanit snaží se
ze zbylých zavržení,
čím větší snahu má,
tím větší je sevření.
Kdy to začlo skomírat?
Byl to jenom jeden zvrat?
Kohopak jen oslní,
není-li na výsluní?

Kohopak jen oslní? Na výsluní hřeje se.
Kohopak jen oslní? Temno před ní třese se.
A kohopak jen oslní,
není-li na výsluní?


uživatelka maris

Pohřbívá potíže
ale ony rostou a vzkvétají
Nikdo je nechce vidět
Ona bude hbitě předstírat
že hraje s trumfy
že svým nasazením vždy vše zvládne
Kdo ji za to bude milovat,
když nezáří?

Beznaděj ji pronásleduje
ale ona se nevzdá
bude se vymlouvat strachu
Loďka je plná a děravá
a ona skrývá praskliny vzadu
Kdo ji bude za to milovat,
když nezáří?

Pokouší se dostat
z obtížných úkolů
Pracuje aby se zavděčila
ze všech svých sil
Dokud někdo nezpochybní její odhodlání
a ona se potýká s odevzdaností
Kdo ji bude za to milovat,
když nezáří?

Pokouší se dostat
z odhozeného smetí
a čím více se snaží
tím méně si připadá volná
Kdy to všechno začalo?
Byla to jedna určitá chvíle?
A kdo ji bude milovat,
když nezáří?

Kdo ji bude milovat? Zářící
Kdo ji bude milovat? Zářící
Kdo ji bude milovat
když nezáří?


Vylosováni byli:

helfish a Fanda Petrouš

Vyhrávají dvojalbum Jan Krist na CD!

Gratuluji a těším se na jejich i Vaši účast v dalších soutěžích.Všem děkuji za účast, za to, že jste si s překladem dali práci. Věřím, že i když jste nevyhráli, přesto Vám soutěž něco dala.


 

Opět je tu soutěž, ve které budete mít za úkol přeložit text písně do češtiny. Jedná se o písničku jedné z finalistek naší hitparády, americké folkové zpěvačky z Detroitu, Jan Krist. Píseň se jmenuje SHINE a doufám, že se vám bude dobře nejen překládat, ale i poslouchat. Vítěz získá výborné dvojalbum Decapitated Society / Wing and a Prayer od této autorky.

Své práce můžete zasílat do 2. dubna. Hodnotíme jak přesnost překladu, tak jeho jazykové podání. Ze zaslaných příspěvků vybereme tři až pět finalistů a z nich potom necháme počítač vylosovat vítěze.

Jak svůj překlad do soutěže zaslat?

Po přihlášení na naše stránky (pokud ještě nejste zaregistrovaní, zaregistrujte se - registrace je zcela zdarma a k ničemu vás nezavazuje) najdete v podpisu autora tohoto článku (vedle jména Marek Vít) ikonku tužky. Pomocí ní odešlete svůj překlad jako soukromou zprávu.

V textu zprávy musí být kromě samotného překladu písně uvedeno vaše celé jméno, poštovní a e-mailová adresa (tyto informace nebudou v žádném případě poskytnuty třetím stranám) a čestné prohlášení, které může vypadat takto:

Prohlašuji, že tento překlad je mým vlastním dílem a souhlasím s jeho zveřejněním v původní nebo pozměněné podobě na stránkách Helpforenglish.cz.

Ukončení soutěže: 2. dubna 2009 ve 24.00 hod.

 


Jan Krist - Shine

She buries the problems
but they grow and bloom again
No one need see them
She will deftly pretend
Playing her high cards
Best foot forward every time
For who will love her
if she does not shine?

Hopelessness dogs her
but she will not give in
She will reason fear away again
A full and leaky vessel
She hides the cracks behind
For who will love her
if she does not shine?

She tries to pull herself
from difficult requests
Works to be satisfied
with just doing her best
'Til someone doubts her courage
and she struggles with resign
For who will love her
if she does not shine?

She tries to pull herself
from rejections debris
And the more she pulls
the less she seems to be free
When did this all begin?
Was there one point in time?
And who will love her
if she does not shine?

Who will love her? Shining
Who will love her? Shining
Who will love her
if she does not shine?


Text and music (c) Jan Krist. Used with permission. Visit Jan Krist's official website at JanKrist.net.

 

Přepis bublinkové nápovědy: