"Easter Song" by Acappella

Vydáno dne 10.04.2009

Velikonoční písnička, ve které neuslyšíte ani jeden hudební nástroj. Při poslechu doplníte chybějící slova do textu písně a nakonec si budete moci přečíst i český překlad.Easter Song

by Acappella

Listen to the song and complete each gap with one word.

Jak na to?

Chcete-li doplnit co nejvíce správných slov, budete potřebovat následující:

Tip: Po doplnění jedné mezery vždy stiskněte tabulátor k pohodlnému přesunutí na další mezeru. Nepoužívejte klávesu ENTER (ta by celé cvičení ukončila).


Hear the bells ___________________________(1)
They're ___________________________(2) that you can be
___________________________(3) again
Hear the bells ........
They're ......... Christ is risen
From the  ___________________________(4)

The ___________________________(5) up on the ___________________________(6)
Said “He has risen, just as He ___________________________(7) .”
___________________________(8) now, go ___________________________(9) his disciples
That Jesus Christ is no ___________________________(10)  dead

Joy to the ___________________________(11)
He's risen, hallelujah
He's risen, hallelujah
He's risen, hallelujah

Written and performed by Acapella © 1985. All rights reserved. Used with permission.
Visit the band's website at Acappella.org.

Správné odpovědi: 1) ringing / ringin' ; 2) singing / singin' ; 3) Born ; 4) dead ; 5) angels ; 6) tombstone ; 7) said ; 8) Quickly ; 9) tell ; 10) longer ; 11) world

Slovíčka z této písně si můžete procvičit a naučit online:

Přepis bublinkové nápovědy: