Grammar Theme Park: Easter (Pre-Inter)

Vydáno dne 12.04.2009

Obecný gramatický test, kde se všechny otázky týkají Velikonoc. 1. When the Easter Bunny ________, he will bring you a basket full of goodies.

  1. came
  2. comes
  3. coming
  4. will come
 2. What did you do ________ last Easter?

  1. ---
  2. at
  3. in
  4. on
 3. In the morning, children hunt ________ Easter eggs.

  1. ---
  2. after
  3. for
  4. to
 4. Easter Island (Rapa Nui) ________ by the Europeans on Easter Sunday, 1722.

  1. discovered
  2. has been discovered
  3. has discovered
  4. was discovered
 5. Of all holidays, Easter ________ my favorite.

  1. are
  2. has
  3. have
  4. is
 6. On Easter Sunday, Christians ________ the resurrection of Jesus Christ.

  1. are celebrated
  2. are celebrating
  3. celebrate
  4. celebrates
 7. Jesus had no loin cloth. He was ________ naked on the cross.

  1. considerably
  2. fairly
  3. totally
  4. very
 8. Do you believe in ________?

  1. Jesu's resurrection
  2. Jesus resurrection
  3. Jesus' resurrection
  4. Jesuses' resurrection
 9. Eggs ________ a symbol of Easter since ancient times.

  1. are
  2. are being
  3. had been
  4. have been
 10. Everyone can celebrate Easter, ________ they're religious or not.

  1. although
  2. but
  3. until
  4. whether
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) c, 4) d, 5) d, 6) c, 7) c, 8) c, 9) d, 10) d
Přepis bublinkové nápovědy: