SpellingCity

Vydáno dne 26.05.2009

Webová stránka na procvičení spelování či pouze zapamatování slovíček, jež vám dělají problémy.SpellingCity

SPELLING CITY

Jestliže vám dělá problém spelování a víte, která konkrétní slovíčka jsou vaší slabinou, SpellingCity vám pomůže tento problém zábavnou cestou napravit. Stránky je ovšem dobré také využít k memorizování slovíček nových, poněvadž po jejich zadání si je můžete procvičit v různých hrách, jež uvádím níže.

Pojďme se podívat, jaké možnosti práce se slovíčky SpellingCity poskytuje.

Vždy začneme tím, že do kolonky Enter Words zadáme slova, jež chceme procvičit (jestliže chceme zadat větší množství slov, klikneme na batch entry, kam vepíšeme tolik slov, kolik potřebujeme, přičemž každé slovo odentrujeme či oddělíme čárkou).

Poté máme na výběr tyto možnosti:

SpellingCity2

Test Me Testuje vaši znalost spelování. Postupně si poslechněte vámi zadaná slova a to jednotlivě, nebo ve větě (větu nemusíte zadávat, obrovskou výhodou je, že si ji program sám vytvoří) a snažte se je správně vepsat.

Teach Me Učí, jak správně slova vyspelovat. Slova se vám zobrazí, jsou vyslovena, vyspelována a užita ve větě. Takto si je snadněji zapamatujete.

Play a Game Zde nalezneme 10 her na procvičení vámi zadaných slov. Pro ukázku uvádím detailně pouze tři .

Match - Seznam slov na jedné straně. Seznam vět s chybějícími slovy na straně druhé. Spojte je správně.

Audio Match - Klasické pexeso, kdy je ovšem po kliknutí slovo zobrazeno a vyřčeno. Takto jej uslyšíte několikrát, čímž si ho dobře zapamatujete.

Which Word - Na výběr jsou čtyři slovíčka, ovšem pouze jedno se hodí do věty s vynechaným slovem. Které?

Zbývající hry jsou obdobou oběšence, křížovek, osmisměrek, doplňování chybějícího písmene a dalších.

Web se také jeví jako výborná pomůckou pro učitele angličtiny, kteří zde vystaví seznam slovíček, jež zadávají jako domácí úkol svým studentům. Seznamy najdete v sekci Find a list. K vyhledání konkrétního seznamu musíte znát název své školy a učitele. Žádné české školy tam však nejsou. Jste-li učitelem angličtiny, buďte první...

Seznam slov, který zde můžete procvičit, ovšem není bezedný. Odhadla bych to na běžný uživatelský slovník.

Přepis bublinkové nápovědy: