Test: Determiners 1

Vydáno dne 09.06.2009

Otestujte si, do jaké míry znáte používání determinátorů (členů, přivlastňovacích a ukazovacích zájmen, číslovek apod.) 1. We've got so much homework! It's going to take ________ day.

  1. me the all
  2. me the whole
  3. me whole
  4. my all
 2. Honey, ________ woman can compete with you!

  1. no another
  2. no one another
  3. no other
  4. none other
 3. ‘________ cloud has a silver lining,’ they say.

  1. All
  2. Each of the
  3. Every
  4. The every
 4. Looking into her purse she saw she still had ________ money to spend.

  1. a little
  2. little
  3. many
  4. much
 5. I trust him completely. He's ________ best friend.

  1. ---
  2. my
  3. my the
  4. the my
 6. The court has banned him from seeing ________ kids.

  1. both two his
  2. his the two
  3. his two
  4. two his
 7. I've told you about my friend Michael but not about Martin. Martin is ________.

  1. another friend of mine
  2. another my friend
  3. another of mine friends
  4. my another friend
 8. ________ surviving members of The Beatles are Paul McCartney and Ringo Starr.

  1. Last two
  2. The last two
  3. The two last
  4. Two last
 9. With the new software we can do the calculation in ________ time that it used to take.

  1. a half the
  2. half a
  3. half the
  4. the half
 10. You can park on ________ side of the street.

  1. both
  2. either
  3. every
  4. other
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) c, 3) c, 4) a, 5) b, 6) c, 7) a, 8) b, 9) c, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: