Oxford Word Skills (Basic)

Vydáno dne 21.06.2009

Recenze nové oxfordské učebnice slovní zásoby pro začátečníky a mírně pokročilé.OXFORD

Word Skills

(Basic)

Verdikt: 90%

Obálka Oxford Word Skills (Basic)

produktOxford Word Skills (Basic)
popisučebnice/cvičebnice slovní zásoby
(256 stran, barevný tisk, paperback)
úroveňA1 - A2 (začátečníci a mírně pokročilí)
vydavatelstvíOxford University Press, 2008
cena*415,- Kč

*Uvedená cena byla platná v den vydání recenze.Vydavatelství však může ceny průběžně měnit.

Pokud se rádi učíte slovní zásobu dle učebnice, která vás provádí systematicky tématickými okruhy spolu s ilustracemi, cvičeními a s tzv. "reviews" (kde si po určitém počtu lekcí prověříte, zda vám něco utkvělo v paměti), tak dnes s námi můžete nahlédnout do poměrně nové publikace od Oxford University Press s názvem Oxford Word Skills a zhodnotit ji spolu s námi.

Oxford nakladatelství vydalo tedy tři publikace. Jsou pod stejným názvem ale s rozdílem, jak už to tak bývá, co se týká úrovně studenta. Autoři vycházejí z 3000 nejčastěji používaných slov (kritérium výběru takových slov je frekvence použití a dále jejich využití, čemuž se věnují experti v oboru). Nahlédneme do prvního dílu Oxford Word Skills - Basic (úroveň elementary - pre-intermediate, CEF levels A1 a A2). Součástí každého dílu je přiložený CD ROM s nahrávkami a doplňujícími cvičeními.

Organizace knihy

Knížka obsahuje 80 lekcí, přičemž jedna lekce je v rozsahu 1-3 strany. Mezi tyto lekce je vloženo 11 opakovacích lekcí v rozsahu cca 4 stran. 80 lekcí je "zarámováno" do 4 úvodních lekcí, které provádějí studenta tipy, jak se učit nová slova a jak lekce používat a do, řekněme, příloh, kde naleznete klíč ke cvičením, seznam běžných nepravidelných sloves a abecední seznam všech použitých slov.

Co vše je zahrnuto a jaké jsou přednosti?

Témata jsou obdobná jako v jiných publikacích podobného typu (sport, lidé, každodenní aktivity). Na lekcích je ale zajímavé, že vám ukazují, co budete umět, až ji zvládnete. Takže název lekce je například: "I can say what I like" nebo "I can book a hotel room", "I can ask and give directions", "I can say how I feel". Je to velice užitečné a z hlediska pedagogického to studentům může dávat mnohem větší smysl, než když se učí "lekci sport". Pro někoho to může mít mnohem větší motivační efekt, vědět např., že teď už umím objednat si jídlo v restauraci atd. V této souvislosti je vhodné zmínit, že knížka je určena nejen studentům pro samostudium ale i do třídy.

Nová slova jsou prezentována převážně na ilustracích a ti, kteří si slova takto lépe fixují, si přijdou na své (kniha je doplněna fotografiemi a obrázky). Vedle obrázků najdete přehlednou tabulku nebo text, ve kterém jsou slova z ilustrací použita. Na CD ROM si zároveň můžete ihned spustit výslovnost slov, která je připravena ke každé lekci (obrázek sluchátek vám říká, že nyní je možnost přehrát si výslovnost).

Další přínos shledávám v té oblasti, že slova nejsou pouze výčtem - v zelených rámečcích si student ihned může všimnout, na co si dát pozor, v čem se od sebe slova liší nebo například, že sloveso je nepravidelné atd. No a pochopitelně v navazujících cvičeních si studenti prověří, zda si slovní zásobu rozšířili a jsou schopni například i hovořit o určité oblasti.

Sample pages

Jaká cvičení mohu očekávat?

V publikaci jsou cvičení různého typu (v rozsahu 5-11 cvičení ke každé lekci). Škála je opravdu velká a dá se říct, že student z nich nemá pocit stereotypu. Některá vycházejí z ilustrací (tedy studenti se dívají na obrázek a doplňují informace do cvičení - známá True/False). Dále na základě popisu (např. "you listen to music using the ....") doplníte slova. Další jsou typu: oprava chybně napsaných slov, dosazování slov do textu, doplnění vět, "spojovačky", "about you" cvičení (na základě skutečnosti o vás zapisujete odpovědi), cvičení s nápovědou prvního písmene, křížovky, osmisměrka aj. V opakovací lekci po zhruba 7 lekcích znovu projdete obdobnými cvičeními

Autoři vymysleli ještě jednu praktickou věc. Je to záložka z tvrdého kartonu velikosti A3 určená k zakrývání slov v rámečku na jedné straně, pokud si chcete prověřit, zda si slova pamatujete. Počítali s ní i do cvičení, takže můžete narazit na instrukci: "Otestujte se - zakryjte slova a zkuste vyjmenovat, co vidíte na obrázku". Pro někoho to může být zbytečné, pro někoho naopak vhodná vychytávka, kdy není třeba hledat okolo sebe papír, když se chceme vyzkoušet...

Co najdeme na CD ROM?

Na přiloženém CD ROM studenti mohou slyšet nahrávku všech slov obsažených v učebnici jednak dle abecedy, ale především dle lekcí. Uživatel postupně "rozbaluje" bloky. Blok je označený například "lekce 1-7" a v něm se dají dále rozbalit jednotlivé lekce. Student si může poslechnout nahrávku, zapsat například český překlad a nakonec i vytisknout. Ke každé lekci se vám na CD ROM zobrazí asi 4 doplňujicí cvičení k učebnici - zpravidla na základě poslechu slova a uživatel přiřazuje obrázky, popisy atd. Program vyhodnotí, zda odpovědi jsou správné. Takto připravená cvičení mohou být vhodnou pomůckou do třídy, například při práci s interaktivní tabulí. Cvičení jsou ale přeci jenom již trochu stereotypnější, takže největší užitek je především z nahrávek, kdy studenti mohou slyšet Britskou angličinu a vhodnou výslovnost. Nevýhodou možná je, CD ROM pouze doplňuje učebnici. Když už autoři přiložili CD ROM, mohl být zároveň elektronickou podobou učebnice, aby ji student mohl využít na notebooku například při cestování nebo v hodině anglického jazyka. Obsluha je jednoduchá.

Ukázku z CD ROM si můžete prohlédnout zde. (Je nutné mít naisntalovaný FLASH Player)

ZÁVĚREM

Učebnici Oxford Word Skills lze zhodnotit jako vhodnou pomůcku pro samostudium, ale i díky škále cvičení a přiloženému CD ROM i do hodiny anglického jazyka. Její předností je orientace na studenta ve smyslu praktičnosti a větší motivace díky systému "I can" lekcí a opakovacích lekcí, kdy si může student ověřit, jak dalece pokročil.


Oxford University PressExterní Odkazy:
Oxford University Press - Informace o této knize na oficiálních stránkách nakladatelství OUP.


englishbooks.czEnglishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Oxford Word Skills (Basic) s 10% slevou.
Oxford Word Skills - Basic (www.englishbooks.cz)

Přepis bublinkové nápovědy: