HOTEL vs. HOSTEL

Vydáno dne 30.06.2009

Další dvojice problematických slovíček. Než si článek otevřete, zkuste si je nahlas vyslovit. Možná po otevření článku budete překvapeni.HOTEL vs. HOSTEL

Máme tady další dvojici problematických slovíček. Tentokrát půjde pouze o výslovnost. Význam i pravopis je shodný s češtinou, ale výslovnost dělá studentům neuvěřitelné problémy.

Čím je to způsobeno? Patrně tím, že výslovnost mnoha slovíček student konzultuje se slovníkem, ale tak základní slůvko jako hotel se všem zdá jasné.

Další komplikace je slovíčko hostel, které je velice podobné, ale výslovnost má značně odlišnou.

Vyslovení E ve slabice -TEL

Nejpalčivější problém je výslovnost písmene E ve slabice -TEL. Obě tato slova jsou zakončena stejně: -TEL. U slova hotel se E vyslovuje, u slova hostel nikoli.

Studenti velice často vyslovují nesprávně hotel jako /'həʊtl/, proto si na to dejte opravdu pozor.

Pozn.: V rychlé mluvě může znít slovíčko HOTEL jako /hə'tel/ (bez U). Můžete však mluvit seberychleji, ale -E- je vysloveno velmi zřetelně.

Slovní přízvuk

Druhá věc, která také souvisí s výslovností je slovní přízvuk (word stress). U slova hotel/həʊ'tel je přízvuk na druhé slabice. U slova hostel/'hɒstl/ pak na první.

Přepis bublinkové nápovědy: