Časté chyby ve výslovnosti #1

Vydáno dne 28.07.2009

Umíte správně vyslovit problematická anglická slovíčka? Krátký test, který vaše znalosti prověří.Přečtěte si následující věty a vyberte z nabídky správný přepis výslovnosti podtrženého slova. Jedná se o případy slov, ve kterých studenti angličtiny často chybují.

Možná to, že vám počítač nabídne dvě možnosti, napoví. Chybu, kterou byste tedy při mluvení udělali, zde tedy možná odhalíte a zvolíte odpověď správnou. Cílem ale není jen získat v tomto testíku sto procent, ale uvědomit si, jak se tato slova správně vyslovují a už v nich nechybovat.

 1. What's the name of your English textbook? – Project.

  1. / ********** /
  2. / ********* /
 2. He was attacked by a bear but luckily he survived.

  1. / *** /
  2. / *** /
 3. We can spend the night in a hotel and meet your friends tomorrow.

  1. / ******* /
  2. / ******* /
 4. He lives in Germany but his heart is in France.

  1. / **** /
  2. / **** /
 5. We were happy to see them again.

  1. / *** /
  2. / *** /
 6. They spent three days wandering through the desert.

  1. / ****** /
  2. / ******* /
 7. He used to tell great jokes and everyone would laugh.

  1. / **** /
  2. / *** /
 8. My aunt is a teacher, too.

  1. / **** /
  2. / **** /
 9. Their couch was very comfortable.

  1. / *********** /
  2. / ************ /
 10. What's your favorite sport? – I like figure skating.

  1. / ***** /
  2. / **** /
Správné odpovědi: 1) b, 2) a, 3) b, 4) b, 5) a, 6) a, 7) a, 8) a, 9) a, 10) b


Přepis bublinkové nápovědy: