BUSINESS extra: Reading (test 01)

Vydáno dne 25.08.2009

První ze série mini testů na procvičení porozumění textu základní obchodní angličtiny.Course Map (mapa kurzu)

BUSINESS extra: BUSINESS reading

Tímto článkem začíná sekce občasných testů, ve kterých si budete moci zdokonalit své dovednosti v oblasti čtení anglických textů. Jelikož se jedná o kurz obchodní angličtiny, i texty budou vždy souviset s Business English a často i s tématem, kterému se budeme zrovna věnovat.

Tutu sekci vydáváme ve spolupráci s vydavatelstvím Pearson Longman a materiály čerpají ze série knih Intelligent Business (viz níže).


BUSINESS reading (test 01)

Přečtěte si článek o společnosti Manpower a doplňte odpovědi na otázky níže. Použijte stavbu vět z článku.

Pozn.: Po kliknutí na text se vám otevře ve větším formátu.

When did Manpower start?
Manpower ___________________________(1) .

What do employment agencies do?
They ___________________________(2) .

What is another word for temporary workers?
___________________________(3) . (one word)

What did people expect in their career ten years ago?
They ___________________________(4)  .

What have Japan, Australia and Italy started to do?
They ___________________________(5)  .

Správné odpovědi: 1) started in 1948 / started about 60 years ago ; 2) supply companies with different types of workers / supply companies with workers ; 3) Temps / Temps. ; 4) expected to work for the same company until they retired / expected to work for the same company until they retire ; 5) have started to employ older workers / started to employ older workers

Jak jsme již zmínili, tento text (stejně jako ostatní, které budete nacházet v této sekci) naleznete v učebnici Intelligent Business vydavatelství Pearson Longman.

Jedná se o sérii učebnic pro skupinovou výuku, které se zaměřují na obchodní angličtinu. Tato řada má několik úrovní (od elementary po upper-intermediate) a součástí každé úrovně je Coursebook, Workbook, Skills Book (a pochopitelně Teacher's Book pro učitele). Všechny tři učebnice každé úrovně obsahují CD, protože nedílnou součástí výuku angličtiny jsou také poslechová cvičení.

Více se o těchto knihách dozvíte na stránkách zde.


Přepis bublinkové nápovědy: