Test: Everybody Hurts (R.E.M.)

Vydáno dne 24.08.2009

Test různých gramatických a lexikálních jevů obsažených v písni ‚Everybody Hurts‘ od skupiny R.E.M. 1. Joanne wants to buy a new car but she doesn't have ________.

  1. enough money
  2. money enough
  3. money too
  4. too money
 2. Steve moved out of his parents' house last week. He's on ________ now.

  1. alone
  2. him alone
  3. himself
  4. his own
 3. Monica and I ________ together but we're really just friends.

  1. go sometime out
  2. go sometimes out
  3. sometime go out
  4. sometimes go out
 4. I fell and ________ my leg during football practice. – You should see a doctor.

  1. hurt
  2. hurted
  3. hurts
  4. was hurting
 5. You're graduating next year. It's time ________ thinking about your future.

  1. to starting
  2. to you start
  3. you start
  4. you started
 6. I can give you advice but the decision is ________.

  1. alone your
  2. alone yours
  3. your alone
  4. yours alone
 7. Let's talk about what happened. – I don't feel ________ right now.

  1. as if talking
  2. as talk
  3. like talk
  4. like talking
 8. Why are you holding my arm? ________ of me!

  1. Hands
  2. Hang on
  3. Let go
  4. Throw your hand
 9. Okay, ________ enough of that noise. I'm calling the police.

  1. I have
  2. I'm having
  3. I've
  4. I've had
 10. Can I talk to Mitch, please? – ________ a second. I'll get him.

  1. Hang up
  2. Hold on
  3. Keep up
  4. Take on
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) a, 2) d, 3) d, 4) a, 5) d, 6) d, 7) d, 8) c, 9) d, 10) bTyto a další jevy jsou podrobně rozebrány v tomto článku:
Study Page: R.E.M. - 'Everybody Hurts'

Slovíčka z této písně si také můžete procvičit a nastudovat zde:
Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: R.E.M. - 'Everybody Hurts'

Český překlad celé písně si můžete přečíst po doplnění chybějících slov v tomto cvičení:
Zábava: 'Everybody Hurts' by R.E.M.
Přepis bublinkové nápovědy: