Breaking News English Lessons

Vydáno dne 16.09.2009

Internetové stránky, kde najdete velké množství zjednodušených článků z novin. Materiály určené převážně učitelům angličtiny se však mohou hodit i studentům, kteří si chtějí zlepšit čtecí a poslechové dovednosti. 

Na internetu je obrovské množství stránek různého druhu, které mohou být užitečné jako pro samostudium, tak pro učitele angličtiny, kteří hledají nové doplňkové materiály do svých hodin.

Já vám dnes chci doporučit stránky docela ojedinělé, kde naleznete novinové články přepsané do zjednodušené angličtiny. Na stránkách www.breakingnewsenglish.com toho však najdete daleko víc.

Vše je navíc ZDARMA.

Tyto články byste většinou v novinách nenašli jako hlavní zprávu dne. Jedná se spíše o zajímavosti ze světa. Právě proto jsou u studentů velmi oblíbené, protože jsou velice obecné a mnohé osloví víc, než třeba články o politice. Jsou zde však i články z kategorie World News.

 

Breaking news English lessons

Hlavní součástí celých stránek jsou tedy zjednodušené novinové články. To však není zdaleka vše. Ke každému článku totiž naleznete celý 'lesson plan' o 13 stranách.

Na úvodní stránce naleznete nejaktuálnější články. Další pak naleznete v archivu. Když si otevřete článek, který vás zaujal, máte všechny materiály k tomuto článku v samostatném okně. V horní části pak můžete kliknout na:


PRINT

Celou 13 stránkovou lekci si můžete vytisknout ve formátu PDF.
U starších lekcí je také možnost tisku ve formátu MS Word.

LISTEN

Zde si můžete poslechnout novinový článek každé lekce, který čte autor stránek (rodilý mluvčí). Nahrávka je zde ve formátu MP3 a můžete si ji stáhnout. Máte tedy k dispozici vlastně i podcast.

PLAY

V této části naleznete online quiz. Zde sestavujete původní novinový článek. Máte vždy tři možnosti pokračování textu. Nejprve rozhodujete, kterou větou článek začíná, a pak pokračujete až do konce.

 

Co najdete v každé lekci

Jak jsem již zmínil, každá lekce má 13 stran. Pojďme si ukázat, co lekce obsahují. Jako příklad můžeme použít poslední článek, který si v PDF můžete otevřít ZDE.


CONTENTS

Na první straně najdete hlavičku s obsahem lekce.

ARTICLE

Na další straně pak to nejdůležitější a to je zjednodušený novinový článek.

WARM-UPS

Následuje 'zahřívací kolo', které je určeno učitelům do hodin angličtiny. Než se dostanete při vyučování k samostatnému článku, zde najdete několik konverzačních témat, které navodí tu správnou atmosféru pro daný článek.

BEFORE READING / LISTENING

Tato část by se měla dělat před přečtením nebo poslechem článku, ale je možné ji dělat i po přečtení či poslechu. Vždy obsahuje následující:
true/false (8 vět, kde musíte rozhodnout, zda jsou pravdivé či nikoli)
synonym match (10 slovíček z článku, ke kterým musíte najít synonyma)
phrase match (10 frází z článku, které jsou rozděleny a vy je musíte spojit)

WHILE READING / LISTENING
Zde je celý článek, kde však chybí několik slovíček. Tato slovíčka najdete v pravé části a musíte je doplnit. Můžete si je také zakrýt a snažit se uhodnout slovíčko bez nápovědy.

LISTENING GAP FILL
V této části najdete opět celý článek s chybějícími slovíčky. Při poslechu je musíte správně doplnit.

AFTER READING / LISTENING
Zde naleznete několik aktivit, které využijí opět spíše učitelé. Jedná se totiž o aktivity pro dvojice či skupiny studentů.

STUDENT SURVEY
Jak název napovídá, zde najdete dotazník s otázkami k tématu daného článku. Je určen opět učitelům a skupině studentů.

DISCUSSION
Dvě skupiny po deseti otázkách. Můžete použít při samostudiu a snažit se na tyto otázky odpovědět. Určitě jej však hlavně využijí učitelé. Mohou si vybrat jen některé otázky, nebo mohou tuto část vytisknout vždy dvojici studentů.

LANGUAGE WORK
V této části se opět vrátíte k samotnému článku. Opět jsou zde vynechaná slova. Můžete si vybrat vždy ze čtyř slovíček a doplnit to správné.

WRITING
Opět něco pro učitele. Vytiskněte studentům tuto stranu a zadejte jako samostatnou práci ve škole, nebo jako domácí úkol. V případě samostatné práce v hodině si pak studenti mohou své eseje vyměnit a vzájemně si je opravit.

HOMEWORK
Několik témat k vypracování jako domácí úkol.

ANSWERS
Na poslední straně pak najdete klíč k částem true/false, synonym match, phrase match, gap fill a language work.

 

Co dalšího stránky nabízí

Na hlavní stránce naleznete vždy nejaktuálnější články. V archivu pak najdete dalších více než 1000 článků (autor začal se stránkami v listopadu 2004). Navíc si můžete ve spodní části hlavní stránky vybrat téma, ke kterému byste chtěli najít článek. V části See Lessons Based On These Themes najdete následující témata:

- Business English
- Environment
- Health
- Issues
- Lifestyle
- Famous People and Gossip
- Technology
- World News

Vpravo dole je pak kolonka Sean Banville's Other Sites. Je to v podstatě další rozdělení článků, které se zaměřuje na:

ESL Discussions.com (12,880 conversation questions)
Zde najdete pouze otázky bez článků, které se mohou hodit učitelům při konverzačních hodinách.

Famous People Lessons.com (Handouts based on biographies)
Články o známých osobnostech.

ESL Holiday Lessons.com (Lesson packs on world holidays)
Články k jednotlivým světovým svátkům.


New Lessons in simple English

V horní části úvodní stránky je také odkaz na další projekt autora stránek, který spustil letos v březnu. Jsou to stránky www.newsenglishlessons.com, kde najdete opět novinové články psané základní angličtinou. Články jsou jednodušší a kratší. Jsou určeny spíše pro práci on-line, ale i zde máte nahrávku MP3 a článek si můžete vytisknout z internetových stránek.

 

Závěr

Tyto stránky fungují již několik let a autor doplňuje aktuální novinové články velice často. Díky tomu je zde opravdu velké množství materiálů, které jsou sice určeny převážně pro učitele angličtiny, ale určitě se budou líbit také studentům, kteří si zlepšují angličtinu samostudiem.

Pro učitele:
Každá lekce je velice obsáhlá. Nemusíte však pochopitelně dělat vše. Základem je samotný novinový článek. Doporučuji projít si aktuální články popřípadě vyhledat články podle témat a mít je po ruce. Můžete článek vytisknout a přečíst, nebo požádat jednoho studenta, aby jej přečetl celé třídě. Pak můžete použít konverzační otázky k článku. Také můžete článek vytisknout pro studenty jako domácí úkol. Možností je určitě mnoho a věřím, že tyto stránky využijete.

Pro studenty:
Pokud máte angličtinu ještě ve škole nebo v kurzu pro dospělé, určitě doporučte tyto stránky i svému učiteli.

Přepis bublinkové nápovědy: