Penguin Readers (zjednodušená četba)

Vydáno dne 02.12.2009

Recenze projektu PENGUIN READERS s knihami se zjednodušenou četbou společně s webovými stránkami, kde najdete další doplňkové materiály. Jsou vhodné jak pro studenty, tak pro učitele.
Penguin Readers

Penguin Active Reading

 

Verdikt: 90 - 95%

t

produktPenguin Readers
popiskniha
kniha + audio CD
vydavatelstvíPearson Longman, 2008 / 2009
cena108 - 153 Kč (bez CD) podle úrovně
133 - 180 Kč (s CD) podle úrovně

 

produktPenguin Active Reading
popiskniha + CD-ROM
vydavatelstvíPearson Longman, 2008 / 2009
cena168 - 195 Kč podle úrovně

Dnešní recenze bude poněkud jiná, jelikož zde nebudu hovořit o jedné knize, ale o celých dvou řadách knih vydavatelství Pearson Longman. Jedná se o řadu PENGUIN READERS, která obsahuje tituly přepsané do jednodušší angličtiny, a řadu PENGUIN ACTIVE READING, která se zaměřuje na zjednodušenou četbu s mnoha dalšími aktivitami. Zmíním i PENGUIN YOUNG READERS s knihami pro nejmenší. V neposlední řadě si projdeme také internetovou stánku www.penguinreaders.com, která celý projekt doplňuje.

Knihy se zjednodušenou četbou jsou jedním z velice důležitých nástrojů přispívajících ke zlepšení znalostí jazyka. Pokud si chcete zlepšit slovní zásobu, naučit se užitečné vazby, obraty a kolokace, je ideální číst anglickou literaturu. Běžné knihy však mohou být příliš složité, proto existuje velké množství zjednodušené literatury. Proč právě zjednodušená četba a co to vlastně znamená se dočtete v samostatném článku ZDE.

Pokud se rozhodnete pořídit si některou z knih Penguin Readers, máte v zásadě tři možnosti:

 Penguin ReadersActive Penguin Reading
 - verze bez CD- vždy obsahuje CD-ROM
 - verze s CD Pojďme si vše projít postupně. Začneme neznámější částí a tou je Penguin Readers:

 

Penguin Readers

Pod názvem PENGUIN READERS mohou studenti zakoupit celou řadu převyprávěných knih již více než deset let. V roce 2008 se vydavatelství rozhodlo změnit podobu knih a vylepšit vzhled i přehlednost. Také začaly vycházet podobné knihy v řadě ACTIVE READING, o kterých si řekneme později.

 

Nabízené úrovně

Nejdůležitější je pochopitelně vybrat si správnou úroveň. Pokud si vyberete úroveň příliš jednoduchou, sice budete knize skvěle rozumět, ale toto čtení vám moc nedá. Pokud na druhou stranu bude kniha příliš obtížná, budete ze čtení frustrovaní a dříve nebo později ji odložíte.

Pokud nejste schopni odhadnout svoji znalost, je dobré zajít si do knihkupectví a podívat se do knih různých úrovní. Přečtěte si vždy jednu stránku a pak se rozhodněte. Ideální je rozumět tak 70 - 80%. Pomoci vám mohou také rozřazovací testy, které naleznete na stránkách www.penguinreaders.com (více si o nich řekneme později).

V sérii Penguin Readers jsou úrovně rozděleny barevně a číselně. Celkem je sedm úrovní. Barevný proužek s číslem naleznete vždy na hřbetu knihy. Na zadní straně knihy pak najdete vysvětlení. Barevně a tučně je pak zvýrazněna úroveň konkrétní knihy (v našem případě Level 3):

headword = klíčové slovo
Počet headwords neoznačuje celkový počet slov v celé knize, ale počet klíčových slov, která se pochopitelně opakují. V případě této knihy je celkový počet slov 12 357. Podívejte se na celou tabulku ZDE.

Pro naprosté začátečníky je tedy vhodná úroveň Easystarts. Knihy této úrovně obsahují celkem pouze 200 headwords (hesel).

Pro studenty úrovně beginner je pak vhodná Level 1 s 300 headwords, atd.

Nejvyšší úroveň je pak Level 6 s 3000 headwords, která je určena studentům úrovně advanced.


Na zadní straně pod tabulkou se dále dočtete následující informace:

Z jaké předlohy kniha vznikla:
- contemporary současná literatura
- classics klasická literatura
- originals kniha bez předlohy

Jakou angličtinou je kniha napsána:
- British English
- American English

Celkový počet slov, kterými je kniha napsána:
- Number of words

 

Obsah každé knihy

Knihy Penguin Readers se pochopitelně liší. Čím vyšší úroveň, tím je kniha delší a obsahuje více kapitol. Ve všech knihách však naleznete:

- contents (obsah)
- chapters (jednotlivé kapitoly)
- activities (aktivity - viz níže)
- word list (seznam nejdůležitějších slov s výkladem)


Activities

Kromě textu příběhu najdete na konci knihy vždy přídavné aktivity, díky kterým můžete zjistit, zda jste příběhu dobře porozuměli.

Tyto aktivity mají tři částí:

- before you read před přečtením
- while you read během čtení
- after you read po přečtení

Tuto sekci najdete vždy na konci knihy. Někdy se tyto tři části věnují celému příběhu v knize jako celku, jindy jsou tyto tři části přiřazené ke každé kapitole zvlášť. Obecně platí, že jsou tyto aktivity vhodné do hodin angličtiny, jelikož zde často najdete téma k různým diskuzím k příběhu, není to však pravidlem.

V náhledu vpravo vidíte aktivy ke knize 'The Phantom of the Opera' (level 5).

Odpovědi a klíč k jednotlivým aktivitám najdete na stránkách www.penguinreaders.com v sekci 'download area' (viz níže).

 

Ilustrace

U nižších úrovní jsou nedílnou součástí každé knihy také barevné ilustrace a fotografie, které ještě více podtrhují samotný příběh. Díky nim totiž obsah lépe pochopíte, popřípadě se ujistíte, že příběhu rozumíte správně.

U vyšších úrovní již ilustrace nenajdete, jelikož se předpokládá určitá znalost angličtiny a obrázky by vám k zásadnímu pochopení příběhu moc nepomohly.

 

Audio CD

Jak už jsem zmiňoval výše, většinu knih ze série Penguin Readers lze pořídit ve dvou verzích. S audio CD a bez audio CD. V případě CD jde spíše o CD Pack (nebo Audio Pack), jelikož součástí knihy je více CD.

Kterou si zvolit? Rozhodně doporučuji knihu s CD. Za přibližně 30,- Kč navíc získáte CD, kde najdete kompletní nahrávku celé knihy a můžete si tak zlepšit také své poslechové dovednosti i výslovnost.

V náhledu vpravo najdete Audio Pack ke knize 'The Phantom of the Opera'.

Pokud se tedy již rozhodnete zlepšit si svoji úroveň angličtiny pomocí zjednodušené literatury, rozhodně si pořiďte verzi s CD. Audio CD si můžete přehrát na jakémkoli stolním nebo přenosném přehrávači, a také na počítači. Pokud však víte, že nebudete mít možnost si CD přehrát, pořiďte si verzi bez CD.

Koupíte-li si knihu s CD, určitě se nejprve snažte o pouhý poslech bez textu. Třeba si přehrajte jednu stopu, popřípadě jednu kapitolu, a snažte se textu porozumět. Bude to určitě obtížnější, než poslech s textem. Pak si ihned stejnou část poslechněte znovu, tentokrát již s textem. Sledujte text v knize a zjistíte, že je mu lépe rozumět. Pokud jste během tohoto druhého poslechu rozuměli příběhu, nemusíte se k textu již vracet a můžete takto pokračovat v knize dál. Nezapomeňte si však potom celou knihu přehrát ještě jednou, tentokrát opět bez textu. Jsem si jist, že budete mnohem lépe rozumět a to vám určitě zvedne sebevědomí, což je při studiu potřeba.

Nyní si můžete poslechnout dvě krátké ukázky (vpravo je pak text):

The Darling Buds of May (Level 3):Nahrávku můžete spustit zde:

The Phantom of the Opera (Level 5):Nahrávku můžete spustit zde:

 

 

 

Penguin Active Reading

Novinkou v produktech Penguin Readers je řada Penguin Active Reading. Jak již název napovídá, tyto knihy se zaměřují ještě více na aktivity kolem děje jednotlivých příběhů.

 

Nabízené úrovně

I zde najdete velký výběr různých titulů, které jsou rozděleny do několika úrovní. Úrovně jsou opět rozlišeny barevně a číselně. Číslo dané úrovně najdete na hřbetu knihy (náhled vpravo), na zadní straně pak tabulku se všemi úrovněmi, kde je konkrétní úroveň zvýrazněna (v našem případě Level 2):

V sérii Penguin Active Reading je úrovní méně, a to konkrétně 5. Tyto úrovně jsou shodné s úrovněmi série Penguin Readers. Poslední dvě (Level 5 a Level 6) zde však nenajdete, jelikož tyto jsou určeny pro pokročilé studenty, které by přídavné aktivity v průběhu čtení určitým způsobem odváděly od samotného příběhu knihy.

 

Obsah každé knihy

Knihy série Penguin Active Reading se také liší od předchozí série Penguin Readers. Je zde totiž mnohem více aktivit, díky kterým studenti mohou lépe vstřebat obsah knih, zopakovat a připomenout si užitečná spojení a vazby, zjistit, zda správně pochopili dějovou linii.

Na rozdíl od Penguin Readers zde totiž nenajdete aktivity pouze na posledních stranách knihy, ale v průběhu celé knihy. Mají vždy podobnou strukturu.

Na začátku každé knihy vás vždy čeká strana se dvěma otázkami:

What's the book about? O čem je kniha?
What happens first? Co se stane jako první?

U těchto otázek je několik podotázek, které rozvíjejí diskuzi o knize.

Vždy po jedné nebo dvou kapitolách najdete barevnou dvoustranu s těmito hlavními otázkami:

Were you right? Měli jste pravdu?
What more did you learn? Co jste se dále dozvěděli?
Language in use Použití jazyka v praxi
What happens next? Co se stane dál?

Zde najdete několik cvičení, kde doplňujete otázky k příběhu (co se stalo, co se stane) a také je zde malé gramatické cvičení (language in use).

Na konci každé knihy najdete vždy dvě strany, které uzavírají celou knihu:

Talk about it Mluvte o příběhu
Write about it Piště o příběhu

'Talk about it' podněcuje diskuzi k příběhu. Část 'write about it' pak je ideální k zadání jako domácí úkol.

Úplně na konci najdete pak na třech stranách

Project

Tato část se hodí spíše do hodin angličtiny, jelikož zde studenti procvičují nejprve dovednosti v mluvení a pak v psaní. Všechny sekce jsou zaměřeny pochopitelně na téma knihy.

Odpovědi a klíč k jednotlivým aktivitám najdete na stránkách www.penguinreaders.com v sekci 'download area'(viz níže).

 

Ilustrace

Jak jsem již zmiňoval, série Penguin Active Reading je určena pro začínající a středně pokročilé studenty (po úroveň Level 4) a proto je zde mnoho barevných ilustrací, které dokreslují příběh a pomáhají jeho lepšímu pochopení.

 

Poznámky pod textem

Na některých stranách naleznete pod textem poznámku ke slovíčkům s výslovností a anglickým výkladem (viz náhled vpravo). Jedná se slovíčka, která by mohla studentům dané úrovně činit problémy ať už ve významu nebo ve výslovnosti.

V náhledech vpravo vidíte ukázkové strany z knihy 'Round the World in Eighty Days'.

 

 

CD-ROM

Součástí každé knihy ze série Penguin Active Reading je CD-ROM a audio nahrávky. Většinou se jedná o dva a více disků. Na prvním je nahrávka celé knihy (stejně jako u řady Penguin Readers - viz poznámka výše). Na druhém je pak zbytek nahrávky a datový CD-ROM, kde najdete další aktivity (viz náhled vpravo).

Obsah CD-ROMu si můžete nainstalovat do počítače, nebo spustit přímo z CD bez instalace.

Pojďme si projít ukázkový disk. Tento CD-ROM je z knihy 'The Red Pony':

V MENU vlevo máte několik možností. Jako první je HOME, kde se dostanete vždy na úvodní stranu (viz náhled výše).

Pak následuje WORD LIST, kde najdete užitečná slovíčka, na které jste v této knize narazili. Můžete si přečíst foneticky přepsanou výslovnost a můžete si také výslovnost poslechnout. Pak následuje definice slovíčka v angličtině (viz náhled vpravo). Nechybí ani poznámka ke slovnímu druhu.

Pod touto úvodní sekcí najdete vždy části věnované konkrétním kapitolám knihy. V našem případě je kniha rozdělena do čtyř příběhů (story 1 - 4) a ke každé této části najdete několik podsekcí - čtyři části PRACTICE a čtyři části TEST. Viz náhled vpravo. (konkrétně u tohoto CD-ROMu je ještě STORY 1 a STORY 4 rozděleno na PART 1 a PART 2 (vždy po čtyřech praktických částech a čtyřech testech)

Nyní si ukážeme čtyři praktické části a čtyři testy první části CD-ROMu:
Jak vidíte v úvodním MENU, podobných částí (4x practice, 4x test) je zde ještě dalších pět.


 

Demo CD-ROMu

Pokud vás tato část zaujala, podívejte se na online DEMO právě k CD-ROMům, které jsou přiloženy ke knihám řady Penguin Active Reading, ZDE.

 

Penguin Readers vs. Penguin Active Reading

Mnoho titulů vychází jak v sérii Penguin Readers, tak v sérii Active Reading. Pro kterou knihu se pak rozhodnout? Podívejme se na tabulku, kterou nabízí samo vydavatelství:

Jak je vidět z tabulky, Penguin Readers se hodí spíše pro samostudium, a naopak Penguin Active Reading se díky přidaným aktivitám hodí spíše do hodin angličtiny. Na druhou stranu obsahují knihy řady Penguin Active Reading vždy CD-ROM s přídavnými aktivitami, které jsou ideální i pro samostudium.

 


Penguin Young Readers

Než budeme pokračovat v recenzi dále, zmíním zde ještě třetí řadu knih Penguin Readers. Tato série si zde pravděpodobně nezíská tolik čtenářů, ale myslím, že je dobré zmínit třetí řadu nejen pro ucelenost recenze.

Jak již název napovídá, tato řada se zaměřuje na mladé čtenáře, kde se nakladatelství Pearson Longman také věnuje. Připravilo pro ně řadu Penguin Young Readers, která se od předchozích dvou značně liší.

Jde totiž o jiný formát knih. Mají tři různé velikosti:

small (198x129 mm)
medium (246x189 mm)
large (297x210 mm)

Větší část zabírají krásné barevné ilustrace. Anglického textu je zde mnohem méně. Na knihy tohoto typu si určitě pamatujete z dětství, možná vám z podobných knih (v češtině) četli rodiče pohádky před spaním.

Knihy jsou rozděleny do čtyř úrovní podle znalostí angličtiny, a každá úroveň je ještě rozdělena do tři sekcí podle věku. Celkem je tedy 12 kategorií:

Level 1 - age 5-7, age 7-9, age 9-11
Level 2 - age 5-7, age 7-9, age 9-11
Level 3 - age 5-7, age 7-9, age 9-11
Level 4 - age 5-7, age 7-9, age 9-11

Tuto řadu zde sice zmiňuji pouze okrajově, ale určitě se může najít i učitel angličtiny prvního stupně na základní škole, nebo třeba rodič, který se snaží své děti učit základy angličtiny. Je to velice dobrý doplňkový materiál.

 

www.penguinreaders.com

Nyní se dostáváme k poslední části naší recenze a tou je další přidaná hodnota k řadám knih Penguin readers. Internetová stránka www.penguinreaders.com je totiž nedílnou součástí celého projektu.

Jak je vidět na úvodním náhledu, je věnována jak studentům, tak učitelům. Obě tyto části jsou řešeny velice podobně. Vždy máte možnost výběru vstoupit do sekce Penguin Readers nebo Penguin Active Reading.
V učitelské sekci pak je ještě uprostřed odkaz na katalog Penguin Young Readers.

 

Jako první zmíním možná nejdůležitější část jak pro studenty, tak pro jejich učitele a tou je The Right Reader:

The Right Readers

Jak jsem již několikrát zmiňoval, knihy Penguin Readers jsou rozděleny do sedmi úrovní. Knihy řady Penguin Active Reading pak do úrovní pěti.

Někdy je však obtížné zvolit správnou úroveň, proto si můžete udělat na těchto stránkách testy, které vaši úroveň pomohou určit. Testy najdete až v druhé části této stránky v sekci LEVEL TEST (tam je tabulka o třech sloupcích). Vyberte si test úrovně, do které si myslíte, že patříte. Pokud budete mít přibližně 60%, úroveň je správná. V opačném případě zkuste test jednodušší nebo naopak obtížnější. Více ZDE.

Pozn.: Testy jsou nejvhodnější pro učitele angličtiny, který si je může vytisknout a rozdat studentům ve třídě. Bohužel však testy nejsou přístupné online, proto si student samouk musí test také vytisknout.

Pokud svoji úroveň znáte, můžete si v sekci The Right Reader také vybrat knihy podle dalších kritérií:

- choose by exam level (pouze Teacher's area)
Pokud připravujete studenty na některou z mezinárodních zkoušek, můžete se podle tabulky v učitelské sekci rozhodnout pro vhodnou úroveň knih.

- choose by genre
V této části máte možnost stáhnout si soubor PDF, ve kterém najdete knihy rozděleny do několika žánrů
adventure, animal stories, biography, business world, crime/mystery/spy/thriller, cultural and social issues, ghosts/horror, non-fiction, plays, romance/historical novels, science fistion/fantasy/future, short stories, teenage appeal

- choose by author
Zde si můžete vybrat podle oblíbeného autora.

- choose by Film and TV titles
Nakonec nechybí možnost výběru podle oblíbeného filmu.

 

Sample Area

Další užitečnou částí těchto stránek je 'sample area', kde najdete ukázky z nich jak řady Penguin Readers, tak řady Penguin Active Reading.

Je zde vždy ukázka několika stran z knihy společně s nahrávkou.

Nevýhodou bohužel je, že na této části se stále ještě pracuje a ukázek zde není mnoho.

 

Download Area

Ve všech částech stránek (učitelská i studentská sekce, Penguin Readers i Penguin Active Reading) najdete sekci 'download area', která obsahuje spoustu přídavných materiálů jednotlivým vydaným knihám.

Najdete zde kompletní seznam všech titulů z obou řad Penguin a u každé pak aktivity o několika stranách, které jsou podobné aktivitám z knih.

Pro vstup do této sekce je však nutná registrace, která je zdarma.

Pokud však jste student samouk, nebo v hodinách angličtiny tyto knihy nečtete, musíte si bohužel zahrát také na učitele, jelikož v sekci Student's Area nenajdete k těmto aktivitám klíč.

I v případě, že vás zajímají odpovědi na otázky přímo z knih, musíte se přihlásit jako učitel.

Po vstupu do sekce 'download area' si vyberete úroveň, o kterou máte zájem (Easystarts - Level 6) a otevře se vám tabulka se všemi dosud vydanými tituly, kde najdete souboru ve formátu PDF:

- Teacher's Notes
Poznámy k jednotlivým titulům, které se mohu hodit učitelům při hodinách.

- Activity Worksheets
Další sadu aktivit ke konkrétnímu titulu.

- Answer Keys
Klíč k aktivitám z PDF Activity Worksheets a klíč k aktivitám, které jsou přímo v knize.

 

Penguin Readers Teacher's Guides

V učitelské sekci 'download area' řady Penguin Readers najdete celkem šest brožur ve formátu PDF (každá má 32 stran), ve kterých najdete velmi užitečné tipy, jak pracovat s knihami Penguin, pokud se chcete zaměřit na následující:

- Using Graded Readers připravuje se
- Using Bestsellers
- Using Film and TV
- Developing Listening Skills připravuje se
- Preparing for FCE
- Placement Tests

Vše si můžete stáhnout po zaregistrování ZDE

 

Online Catalogue

Na úvodní straně studentské i učitelské sekce najdete odkaz na 'online catalogue'. Stačí kliknout na požadovanou úroveň a dostanete se do katalogu vydavatelství Pearson Longman, kde si můžete pohodlně procházet všechny tituly dané úrovně.

 

Závěr

Pro studenty:

Zjednodušená literatura je velice účinný nástroj na zlepšení znalostí angličtiny. Není to klasické 'šprtání' se slovíček a gramatiky, ale velice 'nenásilné' zlepšování angličtiny na příběhu, který má děj a baví vás. Pokud se rozhodnete pořídit si některou z těchto knih, určitě se snažte přečíst (nebo poslechnout) si ji co nejdříve. Za své léta praxe jsem se totiž setkal s mnoha studenty, kteří z tohoto nápadu byli nadšeni, knihu si pořídili, ale ke čtení už se jednoduše nedostali, nebo četli jednu kapitolu měsíc. Nezapomínejte, že i tady platí věnovat se angličtině co nejintenzivněji.

Pro učitele:

Tyto knihy jsou vynikající doplňkový materiál do hodin angličtiny. Můžete číst knihu po částech na konci každé hodiny a v případě řady Penguin Active Reading pak zadat doplňkové aktivity studentům jako domácí úkol. Pokud vyberete titul, který je bude zajímat, určitě z toho budou nadšeni.

 

EnglishBooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte knihy z řady Penguin Readers s 10% slevou.

Easystarts 200 headwords
Level 1 (beginner) 300 headwords
Level 2 (elementary) 600 headwords
Level 3 (pre-intermediate) 1200 headwords
Level 4 (intermediate) 1700 headwords
Level 5 (upper-intermediate) 2300 headwords
Level 6 (advanced) 3000 headwords

Přepis bublinkové nápovědy: