Test: Zkratky v běžné řeči #1

Vydáno dne 05.10.2009

Otestujte si, jak znáte použití anglických zkratek, které se běžně používají v hovoru. 1. I was running low on cash so I was looking for an ________.

  1. AI
  2. APO
  3. ATM
  4. MIA
 2. He went to see a doctor because he was afraid he had an ________.

  1. ESL
  2. RP
  3. STD
  4. SUV
 3. Just ________, the essay is due tomorrow morning.

  1. FAQ
  2. FCE
  3. FYI
  4. VAT
 4. We would appreciate it if you could send the goods ________.

  1. ASAP
  2. GCSE
  3. ICU
  4. RSVP
 5. My mom is going to a ________ meeting this afternoon.

  1. PDA
  2. PMS
  3. PT
  4. PTA
 6. Would you like some OJ? – No thanks, ________.

  1. I don't drink alcohol
  2. I don't smoke
  3. I'm not hungry
  4. I'm not thirsty
 7. I got an electric drill for Christmas but I'm not really into ________.

  1. DIY
  2. DNA
  3. DOA
  4. DST
 8. Do something about your BO. Get ________.

  1. a job
  2. a shower
  3. some sleep
  4. something to eat
 9. She OD'd last night and was ________.

  1. arrested
  2. happy
  3. promoted
  4. taken to the hospital
 10. The kids got into the bar using fake ________.

  1. CVs
  2. IDs
  3. IMs
  4. IVs
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) c, 2) c, 3) c, 4) a, 5) d, 6) d, 7) a, 8) b, 9) d, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: