Halloween - Halloween Night (vocabulary)

Vydáno dne 30.10.2008

Slovíčka z písně na Help for English. 
alley - ulička, postranní ulička
BrE
/'æli/ Přehrát
AmE
/'æli/ Přehrát

noun - a narrow street

 
belong - patřit, náležet
BrE
/bɪ'lɒŋ/ Přehrát
AmE
/bɪ'lɔ:ŋ/ Přehrát

verb - to be a part of something, to have a place somewhere

 
beware - dát si pozor
BrE
/bɪ'weə/ Přehrát
AmE
/bɪ'wer/ Přehrát

verb - to be careful, to look out

 
creation - stvoření
BrE
/kri'eɪʃən/ Přehrát
AmE
/kri'eɪʃən/ Přehrát

noun - something that has been created

 
creep - plížit se
BrE
/'kri:p/ Přehrát
AmE
/'kri:p/ Přehrát

verb - to move forward very quietly

 
distract - rozptylovat, rušit, odvádět pozornost
BrE
/dɪs'trækt/ Přehrát
AmE
/dɪs'trækt/ Přehrát

verb - to make it difficult for somebody to concentrate or to pay attention

 
fear - strach, obava
BrE
/'fɪə/ Přehrát
AmE
/'fɪr/ Přehrát

noun - a feeling you have when you are in a dangerous situation or scary situation

 
imagination - představivost, fantazie
BrE
/ɪˌmædʒɪ'neɪʃn/ Přehrát
AmE
/ɪˌmædʒɪ'neɪʃn/ Přehrát

noun - the ability to form pictures in your mind, the ability to get new and original ideas

 
message - zpráva
BrE
/'mesɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'mesɪdʒ/ Přehrát

noun - a piece of information written on a note or sent to somebody in another way

nightmare
nightmare - noční můra, zlý sen
BrE
/'naɪtmeə/ Přehrát
AmE
/'naɪtmer/ Přehrát

noun - a bad or scary dream

 
safe - v bezpečí
BrE
/'seɪf/ Přehrát
AmE
/'seɪf/ Přehrát

adjective - free from danger

 
scare - strašit, vystrašit, postrašit
BrE
/'skeə/ Přehrát
AmE
/'sker/ Přehrát

verb - to make somebody feel frightened

 
scream - výkřik
BrE
/'skri:m/ Přehrát
AmE
/'skri:m/ Přehrát

noun - a loud cry of terror or intense pain

 
seem - zdát se, připadat, vypadat
BrE
/'si:m/ Přehrát
AmE
/'si:m/ Přehrát

verb - to appear, to appear to be

 
show - pořad (zábavný), představení
BrE
/'ʃəʊ/ Přehrát
AmE
/'ʃoʊ/ Přehrát

noun - an amusing performance, TV programme etc.

 
take over - zabrat, přebrat, převzít
BrE
/ˌteɪk'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'oʊvər/ Přehrát

verb - to take something as your own

 
trust - důvěra
BrE
/'trʌst/ Přehrát
AmE
/'trʌst/ Přehrát

noun - the belief in somebody's honesty, sincerity etc

 
truth - pravda
BrE
/'tru:θ/ Přehrát
AmE
/'tru:θ/ Přehrát

noun - true facts or information

Přepis bublinkové nápovědy: