NASTOUPIT / VYSTOUPIT

Vydáno dne 07.10.2018

Jak správně přeložit slovíčka NASTOUPIT a VYSTOUPIT? Víte, že se nastupuje jinak do auta a jinak do autobusu?NASTOUPIT / VYSTOUPIT

V dnešním článku si řekneme něco o dvou jednoduchých slovesech, která však mohou dělat studentům problémy. Je to způsobeno tím, že do různých dopravních prostředků nastupujete ‘jinak’.

in a car vs. on a bus

U auta a autobusu se totiž používá jiná předložka, pokud jste uvnitř:

I'm in a/the car. = Jsem v autě.
I'm on a/the bus. = Jsem v autobusu.

Sedíte-li v autě, jste uvnitř vozu, proto je zde předložka in. U autobusu jste sice také uvnitř, ale autobus vnímáte jako palubu dopravního prostředku, proto jste na palubě a použijete předložku on.

Toto pravidlo nám ovlivňuje i frázová slovesa nastoupit a vystoupit, jejichž základem je vždy sloveso get = ‘dostat se někam’.

Pokud se chcete dostat do auta (tedy nastoupit do auta), použijete sloveso get společně s předložkou in. Chcete-li se však dostat do autobusu (nastoupit do autobusu), použijete se slovesem get předložku on.

Budeme-li vystupovat, použijeme ‘protikladnou’ předložku, tedy out of u auta a off u autobusu.

get in

get in/ˌget'ɪn/

Pokud nastupujete do auta, musíte se předklonit, nastoupit dovnitř a v autě už se nepostavíte. Dostali jste se z velkého prostoru do malého prostoru.

get out of

get out of/ˌget'aʊt ə­v/

Pokud vystupujete z auta, vycházíte z malého prostoru do velkého prostoru. V autě jste seděli. Je to podobné, jako kdybyste vylézali z krabice.

get on

get on/ˌget'ɒn/

autobusu je nejlepší představit si nízkopodlažní vůz. Vy stojíte na nástupišti, pak přijede autobus, otevře dveře a vy jednoduše uděláte krok vpřed. Z jedné plochy se dostanete na plochu druhou. Z nástupiště jste udělali krok a jste na palubě. Když nastupujete do autobusu, nemusíte se hrbit a ve voze máte daleko více prostoru.

get off

get off/'get ˌɒf/

Pokud vystupujete z autobusu, opět se přesunete z jedné plochy na druhou (z plochy paluby autobusu na plochu nástupiště). Použijete předložku off, která vyjadřuje ‘z povrchu pryč’.

Jiné dopravní prostředky

Určitě vás napadlo, jak je to s jinými dopravními prostředky. Pokud sedíte uvnitř a nemůžete se postavit (nebo stojíte, ale nemáte možnost volného pohybu), použijete předložky in / out of. Pokud jste na palubě, kde můžete volně chodit, použijete předložku on / off.

in / out of on / off
car bus / trolleybus
taxi tram / train
lift (elevator) underground
helicopter plane
small boat TTT *1 big boat / ship TTT *2

S předložkami on a off se pojí také kolo a kůň, protože jedete na kole a na koni, proto se slovíčka nasedat a sesedat vyjadřují get on a get off.

She got in the car and drove to work. TTT *3
Please, get out of the car. TTT *4
The driver got in and drove off. TTT *5
He got out of the taxi and went inside the building. TTT *6  

got on the train just in time. TTT *7
I'll call you when I get off the bus. TTT *8
The tram is here. Get on. TTT *9
It's your stop. Get off. TTT *10
Jack got on his bike and rode off. TTT *11
She didn't know how to get off the horse. TTT *12  

Pozn.: Studentům se občas pletou předložky off a of. Věnujeme v článku OF vs. OFF.

Překlad:
 1. spíše člun, ve kterém se neprojdete
 2. běžná paluba
 3. Nastoupila do auta a jela do práce.
 4. Prosím, vystup si z auta.
 5. Řidič si nastoupil a odjel.
 6. Vystoupil z taxíku a vešel do budovy.
 7. Nastoupil jsem do vlaku právě včas.
 8. Zavolám ti, až vystoupím z autobusu.
 9. Tramvaj je už tady. Nastup si.
 10. To je tvoje zastávka. Vystup si.
 11. Jack nasedl na své kolo a odjel.
 12. Nevěděla, jak sesednout z koně.
Přepis bublinkové nápovědy: