Longman MATURITA Activator

Vydáno dne 13.11.2009

Recenze učebnice pro střední školy, jejíž cílem je připravit studenty na základní úroveň nové maturity z angličtiny.
Longman

MATURITA Activator

Verdikt: 95%

Obálka Longman Maturita Activator

produkt
Longman MATURITA Activator
popis
učebnice + cvičebnice
(215 stran, barevný tisk, paperback)
úroveň
A2-B1 (středně pokročilí)
vydavatelství
Pearson Longman, 2009
cena*
395,- Kč

*Uvedená cena byla platná v den vydání recenze.

Pearson LongmanPojem "nová maturita" nenechává snad žádného středoškoláka chladným. O novém pojetí maturitní zkoušky se již diskutuje mnoho let a v letošním roce bylo její spuštění už skutečně téměř jisté. Na to reagovala i nejrůznější nakladatelství a na pultech obchodů se začaly objevovat tituly, které tvrdí, že studentům v přípravě na zkoušku 'dospělosti' pomohou. Jedním z těchto nakladatelství je i Pearson Longman a jejich učebnice Longman Maturita Activator (dále jen LMA). Na ni se v následujících řádcích podíváme blíže.

Kdybyste učebnici pouze zahlédli v regálu knihkupectví, na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o tuctovou učebnici angličtiny pro střední školy, kterých tu už jistě byly desítky. Pokud se ale zastavíme a knihou zalistujeme, zjistíme, že Longman Maturita Activator (LMA) nabízí úplně něco jiného. V jedné publikaci se totiž snaží studentům přiblížit formát nové maturitní zkoušky, nabídnout jim vzorové testové aktivity, naučit je základním zkouškovým strategiím, posílit jejich řečové dovednosti (poslech, mluvení, čtení a psaní), rozšířit jejich slovní zásobu a utvrdit gramatický základ. Je ale možné toto vše obsáhnout v titulu, který má jen něco přes 200 stránek? Věřím, že Pearson Longman to dokázal.

Obsah knihy

Pojďme společně do učebnice nahlédnout a zjistit, co přesně v ní student nalezne. Prohlédněte si zároveň ukázkové stránky ve formátu PDF.

Úvodní část

V úvodu nám autoři na několika málo stránkách představí svoji knihu a vysvětlí, jak s ní pracovat. Seznámíme se zde také se strukturou zkoušky.

Referenční část

První část učebnice, více než 40 stran, je věnovaná formátu maturitní zkoušky. Postupně si zde představíme všech pět jejích součástí - poslech, čtení, jazyková kompetence, písemný a ústní projev. Každá část je zde krátce popsaná a následují tipy pro studenty, jak si nejlépe s danou disciplínou poradit, na co si dát pozor, jak se připravovat, prostě jak na to nejlépe vyzrát. Tipy jsou psány česky, takže nikomu nemůže v pochopení bránit nedostačující úroveň angličtiny. Dále následují konkrétní zkouškové úkoly, na kterých si student vše vyzkouší.

Referenční část je opravdu podrobná. V sekci psaní se např. seznámíme s tím, jak psát dopis, žádost, stížnost apod. Autoři zde uvádějí četné příklady frází, které se v daném stylu nejčastěji objevují a dokonce celé již vypracované kompozice na ukázku. Stejně přínosná je i část věnovaná mluvenému projevu. Mimo jiné nás zde čekají i skvěle zpracované přehledy nejrůznějších frází, obratů a gramatických struktur, bez kterých se v této části zkoušky neobejdeme nebo kterými můžeme náš mluvní projev 'vyšperkovat'. Chybí zde snad už jen ukázky rozhovorů, jak to u takové ústní maturitní zkoušky může (či by mělo) vypadat.

Tematická část

Zde již začíná to, co si mnozí pod pojmem 'učebnice angličtiny' představíme: články, poslechy, cvičení zaměřená na slovní zásobu a další. Cílem autorů zde bylo poskytnout širokou škálu aktivit k zopakování, rozšíření a utvrzení slovní zásoby. Látka je zde na cca 100 stranách uspořádána do dvanácti tematických okruhů či lekcí (jako např. rodina, domov, sport atd.). Celá sekce obsahuje snad všechny typy aktivit, které se objevují i v maturitní zkoušce. Některé z nich jsou speciálně označené "maturitaexam" (typický maturitní testový úkol) a "maturitaworkout" (cvičení, které pomáhá studentům osvojit si postupy a strategie potřebné pro zdárné složení zkoušky).

Náplň této části byla vybrána tak, aby kromě procvičování byla zábavná a motivující, ale i oku ladící. Stránky jsou využité na maximum ale přesto působí estetickým a přehledným dojmem.

Longman Maturita Activator

Čeština je zde používána pouze v zadání úkolů označených "maturitaexam", vše ostatní je v angličtině. Na konci každého okruhu se nalézá přehled slovíček, která se k danému tématu vztahují. Tento seznam je dvojjazyčný, slova jsou zde organizována do skupinek dle významu a jsou přeložena do češtiny. Chybí zde bohužel výslovnost, žák si ji tedy v případě potřebu musí vyhledat ve slovníku.

Mluvnice

Poslední výukovou částí LMA je přehled gramatiky. Nejde vlastně pouze o přehled, ale o gramatiku doplněnou cvičeními. Jedním ze cvičení je dokonce tzv. EXAM TASK, kde si danou gramatiku procvičíme přímo na jednom zkouškovém úkolu. Velkou nevýhodu zde však vidím v tom, že mluvnice je zde prezentována anglicky. Slabší studenti by tedy s pochopením látky mohli mít problém. Naštěstí si vše mohou ověřit a své odpovědi zkontrolovat v klíči.

CD, přepisy nahrávek a klíč

Součástí LMA jsou i dvě poslechová CD, bez kterých by nikdy taková učebnice nemohla být plnohodnotná a přínosná pro samostudium. V závěru knihy jsou i přepisy všech nahrávek, takže si student, který v poslechovém cvičení něčemu nerozuměl, může vše poslechnout znovu a sledovat při tom text.

Úplně v závěru knihy je klíč ke všem cvičením, a to jak v referenční části, tak v části tematické a gramatické.

Čeština x angličtina

U učebnic od zahraničních nakladatelství jsme zvyklí, že je v nich vše psáno anglicky. To mnohdy obzvláště slabší studenty odrazuje a ti si raději kupují knihy, které jsou často pochybné kvality ale zato psány česky. Jak jsem ale již několikrát zmínil, v LMA je čeština používána hojně. Někteří to mohou vidět jako mínus, ale když si uvědomíme, k čemu je kniha určena, je to myslím velká výhoda. Učí-li se středoškolák sám doma, potřebuje mít zdroj, který mu pomůže. Samozřejmě je dobré, když učitel vysvětluje látku v angličtině, když v učebnicích jsou anglické instrukce apod. Student se ale vždy má možnost zeptat, požádat o vysvětlení apod. Koho se ale má zeptat při samostudiu? Longman Maturita Activator dobře na potřeby žáků pamatoval, tedy s výjimkou již zmíněné gramatické části.

Kdo může z knihy těžit?

LMA je především určen žákům v posledních ročnících různých středních škol. Klade si za cíl intenzivně připravit na ZÁKLADNÍ úroveň maturity, ale jsem přesvědčen, že z ní budou na 100% těžit i ti, kteří budou skládat i úroveň VYŠŠÍ.

LMA lze využívat i při výuce ve školách. Učitelé v uvedených ročnících ji mohou využívat přímo v hodinách angličtiny či v maturitních seminářích. Pro ně je určen i dodatek ke knize, LMA Teacher's Book. Hodiny, ve kterých budou tento titul používat budou jistě zajímavé, zábavné a hlavně přínosné.

Připravujete se např. na cambridgeskou zkoušku PET? Učebnic, které pro tuto zkoušku na trhu jsou k dispozici, je skutečně hodně, ale proč nezkusit Longman Maturita Activator, obzvláště pokud ještě nemáte úplnou jistotu při práci s ryze anglickými materiály? Rady a zkouškové strategie, které jsou zde uvedené pro novou maturitu, platí i pro jiné zkoušky, tedy např. i pro PET.

Učení se angličtiny by se nikdy nemělo zvrtnou na pouhou "přípravu na zkoušku". Cílem je přeci umět anglicky, nikoliv projít test. Má tedy kniha co nabídnout i těm, kteří se chtějí pouze zdokonalovat v jazyce? Určitě ano. Pro takového samouka může být právě zajímavá i tím, že nabízí tipy psané česky, klíč ke všem cvičením, nahrávky na CD apod. a to vše za necelých 400 Kč.

Celkové hodnocení

Po důkladném prostudování knihy a zvážení všech pro a proti, jsem se rozhodl udělit 95 procentní hodnocení. I přes její drobné nedostatky je nutno říci, že je to velmi originální pojetí přípravy na maturitní zkoušku, které možná mnoha studentům 'zachrání krk'. Jde o unikátní a cenově dostupné spojení několika typů studijních materiálů, které myslím na trhu nemá moc velké obdoby. Něco podobného známe z učebnic pro přípravu na mezinárodní zkoušky PET, FCE či CAE. Longman Maturita Activator je ale šitý přímo na míru českým poměrům a nové (zatím ale stále připravované) maturitní zkoušce - na tvorbě se totiž podílely i české konzultantky.

englishbooks.czEnglishbooks.cz
V tomto e-shopu zakoupíte Longman Maturita Activator s 10% slevou.
Longman Maturita Activator (www.englishbooks.cz)

Přepis bublinkové nápovědy: