Irregular Verbs: FINAL TEST (elementary)

Vydáno dne 06.12.2009

10 nepravidelných sloves úrovně ELEMENTARY, ve kterých jste nejvíce chybovali. Pojďte si je zopakovat.Vyberte nejvhodnější sloveso a doplňte do každé věty jeho správný tvar:
Doplňte vždy pouze jedno slovo.

Tabulku nepravidelných sloves ve formátu PDF a Word naleznete ZDE.

 drinksay
 drivesend
 hearsit
 readswim
 runthink

 

 1. I was in a pub yesterday and ___________________________(1) only one beer.
  1. I ___________________________(2) about his offer for a while.
  2. Susan ___________________________(3) that she didn't like the restaurant at all.
  3. Linda ___________________________(4) her husband talking in his sleep.
  4. The thief ___________________________(5) away from prison.
  5. Jack ___________________________(6) them a letter of complaint last week.
  6. There was ice on the road so I ___________________________(7) very carefully.
  7. John ___________________________(8) in the sea for the first time in his life.
  8. I ___________________________(9) an interesting book last week. I can lend it to you.
  9. Paul ___________________________(10) down and waited for the manager to come.
Správné odpovědi: 1) drank ; 2) thought ; 3) said ; 4) heard ; 5) ran ; 6) sent ; 7) drove ; 8) swam ; 9) read ; 10) sat
Přepis bublinkové nápovědy: