Vyhodnocení soutěže o studijní pobyt v UK!

Vydáno dne 23.12.2009

Kdo se stal vítězem soutěže o studijní pobyt v UK? Jak zněly všechny soutěžní otázky?Velká soutěž s CUP

Vyhodnocení velké soutěže

s Cambridge University Press a Raymondem Murphy

o dvoutýdenní studijní pobyt v UKVelká soutěž o studijní pobyt již před několika dny skončila a nás nyní čeká zveřejnění všech otázek a hlavně uvedení jména výherce, který se v létě roku 2010 podívá do Spojeného království na dvoutýdenní studijní pobyt. Tuto cenu nám do soutěže prostřednictvím Cambridge University Press věnovala nadace Raymonda Murphyho, kterého mnozí znají jako autora velmi populárních učebnic ENGLISH GRAMMAR IN USE.

Celkem dvacet dní jsme na našich stránkách zveřejňovali soutěžní otázky týkající se Spojeného království. Pojďme se podívat, jak otázky zněly.


Otázka 1 (26. listopadu):

Která z těchto univerzit je nejstarší? Napište ke každé z nich rok založení.

a) Oxford University
b) Cambridge University
c) Univerzita Karlova, Praha

Nejstarší je Oxford University. Její založení není zcela jasné, ale zpravidla se uvádí rok 1096. Cambridge University byla založena v roce 1209 a Karlova v roce 1348.


Otázka 2 (27. listopadu):

Vysvětlete stručně rozdíl mezi následujícími pojmy:

- Velká Británie
- Anglie
- Spojené království
- Britské ostrovy

Velká Británie je jedním z 'Britských ostrovů' a to ten největší, ten, na kterém nalezneme Anglii, Wales a Skotsko.
Anglie je jedno z historických území ve Velké Británii, ze kterých se skládá Spojené království.
Spojené království je evropský stát, kládá se z Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska.
Britské ostrovy jsou souostrovím na sever od Francie.


Otázka 3 (28. listopadu):

Kdo je ve Spojeném království v současné době králem/královnou a kdo je ministerským předsedou/předsedkyní?

Královna: Alžběta II
Ministerský předseda: Gordon Brown


Otázka 4 (29. listopadu):

Jak je daleko Velká Británie od Francie? Uveďte nejkratší vzdálenost v celých kilometrech.

Uváděná čísla se liší, některé zdroje uvádějí 33 km, jiné 34 km.


Otázka 5 (30. listopadu):

Odkud pochází / z čeho vznikl název hlavního města Anglie?

Původ slova není úplně jednoznačný, pravděpodobně vznikl z názvu 'Londinium', Římané tak pojmenovali osadu, ze které současný Londýn vznikl. Teorií o původu slova je ale několik.


Otázka 6 (1. prosince):

Vyjmenujte tři prehistorické památky na Britských ostrovech a krátce popište, o co se jedná. (Nepleťte si s HISTORICKÝMI památkami, jde tu o PREHISTORICKÉ památky!)

Např:

Stonehenge - megalitická stavba na jihu Anglie
Avebury - kamenný prstenec
Silbury hill - největší pravěký násep vytvořený člověkem
Knowth - prehistorická kopcová kamenná památka postavená cca před 5 tisíci lety
Rollright Stones - prehistorická kruhová kamenná památka ležící na hranici Anglie a Oxfordshire/Warwickshire(nedaleko Stonehenge).
Maeshowe - prehistorická mohyla obsahující hrob

a mnoho dalších


Otázka 7 (2. prosince):

Jaká jsou hlavní města všech čtyř historických území, ze kterých se Spojené království skládá?

Belfast - Severní Irsko
London- Anglie
Edinburgh - Skotsko
Cardiff - Wales


Otázka 8 (3. prosince):

Čeho všeho je britská královna královnou? Pouze Velké Británie a nebo je toho více?

Je královna 16 nezávislých států, monarchií: Antigua a Barbuda, Austrálie, Bahamy, Barbados, Belize, Grenada, Jamajka, Kanada, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Je hlavou Commonwealthu a Anglikánské církve.


Otázka 9 (4. prosince):

Znáte nějaké anglické legendární postavy? Napište alespoň dvě a k nim krátký komentář (kdo to byl / kde žil / čím je známý...)

Robin Hood - okrádal bohaté a chudým dával; žil v Sherwoodském lese nedaleko Nottinghamu
Král Artuš - panoval údajně v 5.stol.; legenda vypráví o jeho meči Excalibur a o rytířích se kterými sedával u kulatého stolu
Adam Bell - byl legendární zbojník podobný postavě Robina Hooda. Bell žil Inglewoodských lesích kousek od Carlisle.


Otázka 10 (5. prosince):

Poslechněte si následující nahrávku. Čeho je to zvuk?Nahrávku můžete spustit zde:

Zvuk zvonů na Londýnské věži nazvané podle největšího z nich BIG BEN. Melodie je známá také pod názvem 'Westminster Chimes'.


Otázka 11 (6. prosince)

Jaká je největší řeka v Anglii a vyjmenujte tři města, kterými tato řeka protéká.

Největší řeka významem - Temže - Oxford, Reading, Londýn
Nejdelší řeka - Severn - Shrewsbury, Worcester, Gloucester

(stačilo uvést jednu z nich)


Otázka 12 (7. prosince)

Který anglický král je podle vašeho názoru nejslavnější a proč? Krátce specifikujte.

Vaše odpovědi se mohly lišit. Jednoznačně ale u vás vyhrává Jindřich VIII.


Otázka 13 (8. prosince)

Jak dlouho přibližně trvá cesta letadlem z Prahy do Londýna a jak dlouho zhruba trvá cesta autobusem?

letadlem: cca 2 hodiny
autobusem: cca 16-20 hodin


Otázka 14 (9. prosince)

Každý jistě ví, že v Anglii pořád prší. Je to ale skutečně tak? Najděte na internetu, jaké je v Londýně počasí právě teď a napište:
- jaké je počasí (včetně teploty)
- podle jakého serveru
- v kolik hodin
(ne tedy předpověď, ale aktuální počasí)

Každý mohl mít trochu jinou odpověď. Záleželo na zdroji a na denní době.


Otázka 15 (10. prosince):

Co je to 'Union Jack' a popište, jak vypadá.

UNION JACK je jedním z pojmenování britské vlajky. Skládá se z vlajek Anglie - červený kříž, Skotska - bílý kříž na modrém poli a Irska - červený diagolnální kříž.


Otázka 16 (11. prosince):

Znáte nějaké současné slavné anglické herce či zpěváky? Napište jejich jména:

slavný anglický herec
slavná anglická herečka
slavný anglický zpěvák
slavná anglická zpěvačka
Daná osobnost musí splňovat to, že se narodila v Anglii a žije v Anglii.
Napište všechna čtyři jména!

(Je-li někdo 'slavný', to je samozřejmě částečně věc názoru. Je na vás, koho považujete za slavného.)

Zde bylo přijatelných velké množství různých odpovědí.


Otázka 17 (12. prosince):

Lidé jsou často plní předsudků, především co se týče obrazu, který mají o druhých národech. Některé předsudky a představy jsou pravdivé, jiné ne.

Jaké máte / znáte předsudky o Britech, obzvláště o Angličanech?

(Nejde o to, co je pravda, ale o to, co se o Britech obecně říká, jací jsou...)

konzervativní, nóbl, puntičkáři, nepořádní, chladnokrevní, škrobení, nafoukaní, nerozumí vtipům........ atd atd.


Otázka 18 (13. prosince):

Angličtina, stejně jako např. čeština, latina či irština patří do jedné velké rodiny indoevropských jazyků. Ta se ale dělí na několik skupin. Do kterých skupin patří čtyři uvedené jazyky?

Angličtina - germánské
Čeština - slovanské
Latina - italické (příp. uznáváme i 'románské')
Irština - keltské


Otázka 19 (14. prosince):

Najděte na internetu nějakou firmu, která zprostředkovává jazykové pobyty ve Velké Británii a napište, na kolik by Vás takový dvoutýdenní pobyt přišel. Napište název firmy, jejich webovou stránku a cenu.

Opět velké množství odpovědí. Cena se u různých agentur pohybuje okolo 20000.


Otázka 20 (15. prosince):

Byli jste už někdy ve Velké Británii? Pokud ano, popište krátce svoji zkušenost (40-80 slov), pokud ne, napište, co byste od pobytu v UK očekávali, jaká místa byste rádi navštívili a proč (opět 40-80 slov).


Tak to byly soutěžní otázky a odpovědi na některé z nich.

Své odpovědi nám zaslalo celkem 414 soutěžících!

Který z nich dostane od nás a od Cambridge University Press k Vánocům dárek?

Rozhodlo losování. Losování jsme tentokrát neorganizovali sami. Očíslovaný seznam všech 414 soutěžících, kteří své odpovědi zaslali včas, jsem odeslal na české zastupitelství Cambridge University Press. Losování proběhlo tam.

Číslo, na které padl los, bylo č. 96.

A který soutěžící se pod tímto číslem skrývá? Jeho jméno (tedy přezdívku, pod kterou je na našich stránkách registrovaný) naleznete v bublince, která se vám zobrazí, když ukazatelem myši přejedete přes žlutou ikonku níže:

Kontroluji odpovědi a i přes několik nepřesně zodpovězených otázek je jich více než 15 správně. Máme tedy vítěze!

Opravdu Vám srdečně gratuluji k výhře a věřím, že si ji výborně užijete. Vaše informace předávám CUP v Praze. Tam s Vámi vše potřebné domluví a zajistí.

Patříte-li mezi těch zbylých 413 soutěžících, netruchlete. Štěstí vám budeme přát v dalších zajímavých soutěžích pořádaných na našich stránkách.

Všem děkuji za účast a přeji krásné Vánoce!

Přepis bublinkové nápovědy: