Nevyslovované souhlásky na začátku slov

Vydáno dne 13.07.2019

Upozornění na časté chyby ve výslovnosti některých slov, obzvláště těch, které začínají na KN-, WR-, PS- apod.Nevyslovované souhlásky na začátku slov

Dnešní článek bude takovým upozorněním na jednu oblast výslovnosti, ve které se dělají zbytečné chyby. V angličtině existují mnohá slova, jež v písemné podobě obsahují souhlásku, která se ve výslovnosti vypouští. V tomto článku se zaměříme jen na ta slova, u nichž je taková souhláska na samém začátku.

Výpisy slovíček v každé kategorii nejsou určeny k tomu, abyste se je všechny naučili. Některá z nich jsou pro pokročilé studenty! Jste-li začátečníci, naučte se jen pravidla a příkladová slovíčka. Jste-li pokročilejší, můžete si rozšířit slovní zásobu.

KN-

Slova, která v angličtině začínají na kn ve výslovnosti začínají na /n/, souhláska k se tedy zcela vypouští. Jako začátečníci asi znáte tato slovíčka:

Zde jsou další taková slovíčka. Povšimněte si, že ani v jednom z nich se na začátku nevyslovuje k.

known/'nəʊn/, knowledge/'nɒlɪdʒ/, knee/'ni:/, knock/'nɒk/, knack/'næk/, knapsack/'næpˌsæk/, kneel/'ni:l/, knight/'naɪt/, knit/'nɪt/, knob/'nɒb/, knot/'nɒt/, knuckle/'nʌkl/

GN-

Podobně jsou na tom slovíčka začínající na gn, kterých ale v angličtině je jen pár (a jako začátečníci se s nimi asi moc nesetkáte). Ani tam se počáteční g nečte:

Další slovíčka:

gnarly/'nɑ:li/, gnaw/'nɔ:/, gnome/'nəʊm/, gnu/'nu:/

PS-

Další velmi častou chybou je špatná výslovnost počátečního ps např. ve slově psychology apod. V angličtině se zde totiž žádné p na začátku nevyslovuje!

Další slovíčka:

psalm/'sɑ:m/, psychic/'saɪk­ɪk/, psycho/'saɪkə­ʊ/

Slov spojených s psychologií, psychikou apod. je samozřejmě daleko více. Pamatujte, nikdy nevyslovujte na začátku souhlásku p.

WR-

Možná ještě větším problémem jsou slova začínající na wr. Slova s ps byla cizího původu a v angličtině na ně narazíte jen málo. Slova s wr jsou ale v angličtině doma a na denním pořádku. V těchto slovíčkách NEVYSLOVUJEME souhlásku w.

I pokročilí studenti si někdy kroutí pusu a snaží se před to r ‘narvat’ w. Nemá tam ale co dělat. Nesnadno se to vyslovuje, divně to zní a je to špatně. Tato slova začínají ve výslovnosti na obyčejné čisté r.

Slovíček s WR jsou desítky,například:

wrap/'ræp/, wreck/'rek/, wrench/'rentʃ/, wrestle/'resl/, wrinkle/'rɪŋkl/, wrist/'rɪst/, write/'raɪt/, wry/'raɪ/, wrath/'rɒθ/, wreath/'ri:θ/, wraith/'reɪθ/

H-

Zmíníme také slova začínající na h. Některá z nich totiž ve výslovnosti toto h vypouštějí, ale je jich jen několik:

H se nevyslovuje v těchto slovech (a ve slovech od nich odvozených):

Pozor na členy

Nezapomínejte, že pokud je před těmito slovy neurčitý člen, bude mít tvar an:

an heir, an honest woman, an honorable man, an hour apod.

U ostatních slov se h vyslovuje, proto bude člen a:

a hair, a hotel, a humble servant apod.

Všimněte si tedy rozdílu:

a hair (vlas) vs. an heir (dědic)

WH-

Tato skupinka pro vás jistě není neznámou. Zde pozor. Některá slova začínající na wh se totiž čtou jen s h, některá zase jen s w:

whose/'hu:z/, whom/'hu:m/, whole/'həʊl/

ale:

where/'weə/, which/'wɪtʃ/, whale/'weɪl/, whip/'wɪp/, whoop/'wu:p/

Pro zajímavost uvedeme, že v některých dialektech vyslovují slova why, where apod. s jakýmsi neznělým h na začátku:

why /hwaɪ/

Správná výslovnost je ale samozřejmě jen /waɪ/.

Různé

Nakonec uvedeme pár slovíček, která se se nám nevešla do ostatních kategorií:

Závěrem

Věříme, že tento článek pomohl začínajícím studentům již od začátku podchytit správnou výslovnost některých slov (věřte, později se chyby odstraňují již špatně) a těm pokročilejším jsme možná poukázali na to, že některá slova vyslovují špatně. Možná jste si díky tomuto článku také rozšířili svoji slovní zásobu. Na závěr tedy pamatujte:

Přepis bublinkové nápovědy: