Chad Vader 1x02 (vocabulary B)

Vydáno dne 17.01.2009

Slovíčka pro pokročilejší angličtináře ze druhé epizody internetového seriálu CHAD VADER. 
appropriate - vhodný, výstižný, příslušný, přiměřený
BrE
/ə'prəʊprɪət/ Přehrát
AmE
/ə'proʊpriət/ Přehrát

adjective - right for a particular situation, suitable

 
attitude - postoj (k čemu), přístup (k čemu)
BrE
/'ætɪtju:d/ Přehrát
AmE
/'æt̬ɪtu:d/ Přehrát

noun - a person's feelings about something or behaviour to something

 
claim - dělat si nárok, nárokovat si
BrE
/'kleɪm/ Přehrát
AmE
/'kleɪm/ Přehrát

verb - to say that you have the right to have or own something

 
competition - konkurence
BrE
/ˌkɒmpə'tɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:mpə'tɪʃn/ Přehrát

noun - a company that is doing the same business as you

 
conquer - dobýt
BrE
/'kɒŋkə/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ŋkər/ Přehrát

verb - to defeat an army in a war and take control of the country

 
distress - úzkost, zármutek, bolest
BrE
/dɪ'stres/ Přehrát
AmE
/dɪ'stres/ Přehrát

noun - physical or mental pain

 
disturbance - znepokojení, rozrušení, zmatek
BrE
/dɪ'stɜ:bəns/ Přehrát
AmE
/dɪ'stɜ:rbəns/ Přehrát

noun - something that interrupts the natural order of things

 
disturbing - znepokojující, zneklidňující
BrE
/dɪ'stɜ:bɪŋ/ Přehrát
AmE
/dɪ'stɜ:rbɪŋ/ Přehrát

adjective - making you feel worried

 
embankment - násep, násyp
BrE
/ɪm'bæŋkmənt/ Přehrát
AmE
/ɪm'bæŋkmənt/ Přehrát

noun - a long sloping wall of stone or earth that is built to support a road, railway etc.

 
facility - zařízení, instituce
BrE
/fə'sɪlɪti/ Přehrát
AmE
/fə'sɪlət̬i/ Přehrát

noun - a building in a town or city that is used for a particular activity, e.g. a swimming pool, a stadium etc.

 
flail - pohazovat (něčím), házet (sebou), máchat (např. rukama), potácet se, zmítat se
BrE
/'fleɪl/ Přehrát
AmE
/'fleɪl/ Přehrát

verb - to move your body wildly without much control, to move your arms and legs wildly without much control

 
goddammit - proboha
BrE
/ˌgɒd'dæmɪt/ Přehrát
AmE
/ˌgɑ:d'dæmɪt/ Přehrát

interjection, informal - a word (a swear word) you say when you say when you are angry (very informal)

 
impressive - působivý
BrE
/ɪm'presɪv/ Přehrát
AmE
/ɪm'presɪv/ Přehrát

adjective - making one feel admiration or respect

 
last straw - poslední kapka (přeneseně)
BrE
/ˌlɑ:st'strɔ:/ Přehrát
AmE
/ˌlæst'strɔ:/ Přehrát

noun - the final thing that causes you to lose patience

 
occur - napadnout, přijít na mysl
BrE
/ə'kɜ:/ Přehrát
AmE
/ə'kɜ:r/ Přehrát

verb - to come into your mind

 
pretend - předstírat
BrE
/prɪ'tend/ Přehrát
AmE
/prɪ'tend/ Přehrát

verb - to act like something is true but it is not, to act in a deceptive way

 
refund - vrácení peněz (např. za vadné zboží), vrácené peníze, refundace
BrE
/'ri:fʌnd/ Přehrát
AmE
/'ri:fʌnd/ Přehrát

noun - the money that you get back if the product you bough was faulty, the service you ordered was bad etc.

 
release - uvolnit, pustit, vypustit
BrE
/rɪ'li:s/ Přehrát
AmE
/rɪ'li:s/ Přehrát

verb - to set free; to send something out

 
require - vyžadovat, požadovat, žádat
BrE
/rɪ'kwaɪə/ Přehrát
AmE
/rɪ'kwaɪər/ Přehrát

verb - to demand, to need something

 
respond - odpovědět, odpovídat
BrE
/rɪ'spɒnd/ Přehrát
AmE
/rɪ'spɑ:nd/ Přehrát

verb - to answer, to reply

 
retail - maloobchod
BrE
/'ri:teɪl/ Přehrát
AmE
/'ri:teɪl/ Přehrát

noun - the selling of goods directly to the customers

 
stale - ztvrdlý, okoralý, zvětralý, oschlý, zatuchlý
BrE
/'steɪl/ Přehrát
AmE
/'steɪl/ Přehrát

adjective - not fresh anymore, gone bad

 
take over - zabrat, přebrat, převzít
BrE
/ˌteɪk'əʊvə/ Přehrát
AmE
/ˌteɪk'oʊvər/ Přehrát

verb - to take something as your own

Přepis bublinkové nápovědy: