Problematická výslovnost -oo-

Vydáno dne 18.01.2010

Jak se správně vyslovují slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou (food, wood, floor, flood…)Problematická výslovnost
-oo-

Dnes se podíváme na to, jak správně vyslovovat slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou. Panuje totiž mylná představa, že OO čteme jako dlouhé / u: /. To sice v mnoha případech platí, ale není to stoprocentní. Naopak existuje spousta slov, kde se tato dvě písmenka čtou jinak. Podíváme se postupně na jednotlivé případy.

Slovíčka, která si zde uvedeme jako příklady, jsou obsažena i v našem slovníčku. Mnoho z nich zde má i zvukovou nahrávku. Chcete-li si výslovnost nechat přehrát, dvakrát na slovo klikněte a ve žlutém okénku potom klikněte na britskou nebo americkou vlaječku.

 

toothoo jako dlouhé u

/ u: /

Jak jsem již řekl, tato výslovnost je nejčastější:

tooth / tu:θ / - zub
food
/ fu:d / - jídlo
cool
/ ku:l / - super

Další slovíčka:

mood, bloom, root, noon, hoof, fool, room, school, moon, pool, goose, proof, boot, broom, choose, loose, doom, roof, shoot, soon, spoon, too, tool, zoo... a mnoho dalších

 

bookoo jako krátké u

/ ʊ /

Na tuto výslovnost si dejte obzvlášťe velký pozor! Chybují v tom studenti napříč úrovněmi, od začínajících až po pokročilé! Kolikrát jsem už slyšel slovo GOOD vyslovené jako / gʊ:d /!

foot / fʊt / - noha
good
/ gʊd / - dobrý
book
/ bʊk / - kniha

Další slovíčka:

hood, childhood (a další slova končící příponou -hood), wood, stood, understood, goods, wool, cook, hook, brook, look, took

dooroo jako dlouhé o

/ ɔ: /

Někdy se dvě O čtou jednoduše jako dlouhé o:

door / dɔ: / - dveře
floor
/ flɔ: / - podlaha

Pozor na slova POOR a MOOR, protože ta mají dvě možnosti výslovnosti:

poor / pɔ: / a nebo / pʊə / - chudý, ubohý
moor
/ mɔ: / a nebo / mʊə / - močál, blata

V americké angličtině se spíše používá ta druhá, tedy / pʊə / a / mʊə /.

bloodoo jako krátké a

/ ʌ /

I toto je možná výslovnost, pouze ale u dvou anglických slov (a slov od nich odvozených):

blood / blʌd / - krev
flood
/ flʌd / - povodeň

 

Poznámky, výjimky apod.

Pozor na pár slůvek, kde dvě 'o' jsou pouze náhodnou kombinací - jde tam o předponu CO- a slovo začínající na O. Výslovnost bude potom následující:

cooperation / kəʊˌɒpə'reɪʃən / - spolupráce
coordination
/ kəʊˌɔ:dɪ'neɪʃən / - koordinace

Jinak se mohou číst i cizí slova, např. ROOIBOS / rɔɪbɒs /.

Nyní již asi budete vědět, jak přečíst vlastní jména jako např:

Brooklyn
Demi Moore
Roger Moore
Woodstock
Woody Allen
Hollywood
Robin Hood
James Cook

 

Závěrem

Jak vidíte, obyčejná kombinace dvou 'óček' může leckoho potrápit. Jsou totiž čtyři základní způsoby výslovnosti. Viděli jste také, že ve všech čtyřech skupinkách jsou úplně obyčejná a každodenní slovíčka. Věnujte tomu tedy náležitou pozornost a správné výslovnosti si povšimněte hned, když se slovo učíte jako nové.

Pokud jste si všimli, že některá slova vyslovujete špatně, snad toto bude pro vás dobrým podnětem, abyste si nacvičili výslovnost správnou.

Pokud se budete ve výslovnosti snažit najít logiku, určitě si všimnete, že např. všechna slova s OOK se čtou s krátkým / ʊ /. Slova s OOR jsou zase s dlouhou samohláskou / ɔ: /. V mnoha dalších případech to ale zjevnou logiku nemá. Porovnejte:

food / u: /
good / ʊ /
blood / ʌ /

Nejste-li si jistí, odpověď vám vždy spolehlivě dodá kvalitní slovník.

Přepis bublinkové nápovědy: