Problematická výslovnost -oo-

Vydáno dne 19.07.2020

Jak se správně vyslovují slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou.Problematická výslovnost -oo-

Dnes se podíváme na to, jak správně vyslovovat slova, ve kterých se objevují dvě o za sebou. Panuje totiž mylná představa, že oo čteme jako dlouhé ú, tedy /u:/. To sice v mnoha případech platí, ale určitě ne vždy. Existuje spousta slov, kde se tato dvě písmenka čtou jinak. Podíváme se postupně na jednotlivé případy.

oo jako dlouhé u

Jak jsme si již řekli, nejčastěji se oo vyslovuje jako dlouhé u, tedy /u:/.

tooth/'tu:θ/ = zub food/'fu:d/ = jídlo
cool/'ku:l/ = chladný spoon/'spu:n/ = lžíce
school/'sku:l/ = škola moon/'mu:n/ = měsíc
room/'ru:m/ = pokoj pool/'pu:l/ = bazén

Další slovíčka jsou například: mood, bloom, root, noon, fool, goose, proof, boot, broom, choose, loose, roof, shoot, soon, too, tool, zoo a mnoho dalších.

Pozn.: U slovíčka room můžete někdy slyšet i krátkou výslovnost /rʊm/.

oo jako krátké u

Poměrně často se ovšem oo vyslovuje jako krátké u, tedy /ʊ/. Na tuto výslovnost si dejte obzvláště velký pozor! Chybují zde studenti napříč úrovněmi, od začínajících až po pokročilé! Třeba základní slovíčko good opravdu vyslovujeme krátce.

good/'gʊd/ = dobrý book/'bʊk/ = kniha
foot/'fʊt/ = noha wood/'wʊd/ = dřevo
cook/'kʊk/ = vařit look/'lʊk/ = dívat se

Dále sem patří například hood, childhood (a další slova končící příponou -hood), stood, understood, goods, wool, hook, brook, took a další.

oo jako dlouhé o

Dále jsou zde slova, kde se oo vyslovuje jako dlouhé o, tedy /ɔ:/.

door/'dɔ:/ = dveře
floor/'flɔ:/ = podlaha

Pozor na slova poor a moor, protože ta mají dvě možnosti výslovnosti:

  • poor /pɔ:/ nebo /pʊə/ = chudý, ubohý
  • moor /mɔ:/ nebo /mʊə/ = močál, blata

Pozn.: V americké angličtině se spíše používá ta druhá možnost.

oo jako krátké a

Dvě o lze číst i jako krátké a, tedy /ʌ/, ale jen u dvou anglických slov (a slov od nich odvozených):

blood/'blʌd/ = krev
flood/'flʌd/ = povodeň

Poznámky, výjimky apod.

Pro pokročilé studenty ještě uvedeme slovo brooch/'brəʊtʃ (brož), kde vyslovujeme “ou”, tedy /əʊ/ (br.) nebo // (am.)

Pozor na pár slůvek, kde dvě o jsou pouze náhodnou kombinací – jde tam o předponu co- a slovo začínající na o. Výslovnost bude potom následující:

Jinak se mohou číst i cizí slova, např. rooibos /rɔɪbɒs/.

Nyní již asi budete vědět, jak přečíst vlastní jména jako například:

Závěr

Jak vidíte, obyčejná kombinace dvou ‘óček’ může leckoho potrápit. Jsou totiž čtyři základní způsoby výslovnosti. Viděli jste také, že ve všech čtyřech skupinkách jsou úplně obyčejná a každodenní slovíčka. Věnujte tomu tedy náležitou pozornost a správné výslovnosti si povšimněte hned, když se slovo učíte jako nové.

Jestli jste zjistili, že některá slova vyslovovujete špatně, snad toto bude pro vás dobrým podnětem, abyste si nacvičili výslovnost správnou.

Pokud se budete ve výslovnosti snažit najít logiku, určitě si všimnete, že např. všechna slova s ook se čtou s krátkým /ʊ/. Slova s oor jsou zase s dlouhou samohláskou /ɔ:/. V mnoha dalších případech to ale zjevnou logiku nemá. Porovnejte:

Nejste-li si jistí, odpověď vám vždy spolehlivě dodá kvalitní slovník.

Překlad:
  1. krátké u, stejně jako např. book, look, brook
  2. stejně jako POOR a MOOR
  3. stejně jako POOR a MOOR
  4. s krátkým u, stejně jako wood, good…
  5. také s krátkým u
  6. žádný holiwu:d ale hezky krátce, holiwud
  7. také samozřejmě krátce
  8. není to / ku:k / ale prostě krátce / kuk /
Přepis bublinkové nápovědy: