Nepravidelné množné číslo 1

Vydáno dne 31.01.2010

Cvičení, ve kterém si otestujete znalost základních podstatných jmen, která v angličtině tvoří množné číslo nepravidelně.Doplňte do každé z následujících vět správný tvar množného čísla jednoho podstatného jména z rámečku. Každé podstatné jméno POUŽIJTE JEN JEDNOU.

child
fish foot
knife
mouse
person
sheep
tooth
wife

woman1. Everyone knows that cats eat ___________________________(1) .

2. A few thousand ___________________________(2) came to the Offspring concert.

3. Do you brush your ___________________________(3) twice a day?

4. There were five ___________________________(4) in the meadow.

5. You were at the lake? How many ___________________________(5) did you catch? – Just two.

6. I think love stories are for ___________________________(6) . I prefer action movies.

7. Let's stop for a while. My ___________________________(7) hurt.

8. Henry VIII had six ___________________________(8) .

9. There are some ___________________________(9) in the kitchen cupboard. Can you bring me one?

10. He's married with two ___________________________(10) .

Správné odpovědi: 1) mice / fish ; 2) people ; 3) teeth ; 4) sheep / children ; 5) fish ; 6) women / children ; 7) feet ; 8) wives ; 9) knives ; 10) children
Přepis bublinkové nápovědy: