Futurama 1x11

Vydáno dne 22.02.2009

30 slovíček z jedenácté epizody seriálu Futurama (Mars University)bunk
bunk - palanda, kavalec
BrE
/'bʌŋk/ Přehrát
AmE
/'bʌŋk/ Přehrát

noun - one of the beds that are built one above the other, usually used by soldiers, sailors, students etc.

crate
crate - bedna, přepravka
BrE
/'kreɪt/ Přehrát
AmE
/'kreɪt/ Přehrát

noun - a box (usually made of wood) used for moving things in

 
dean - děkan
BrE
/'di:n/ Přehrát
AmE
/'di:n/ Přehrát

noun - a person who is in charge of a particular division of a university or a college

 
disgrace - ostuda, hanba, potupa
BrE
/dɪs'greɪs/ Přehrát
AmE
/dɪs'greɪs/ Přehrát

noun - the state of losing respect of other people, something that makes people stop respecting you

 
dorm - kolej (vysokoškolská)
BrE
/'dɔ:m/ Přehrát
AmE
/'dɔ:rm/ Přehrát

noun, informal - (short) a building (on the campus) where college students can live

 
dropout - propadlík
BrE
/'drɒpaʊt/ Přehrát
AmE
/'drɑ:paʊt/ Přehrát

noun - a person who does not finish his/her studies

 
enroll - zapsat se (např. do kurzu)
BrE
/ɪn'rəʊl/ Přehrát
AmE
/ɪn'roʊl/ Přehrát

verb - to become an official member or a participant (of a club, course etc.)

 
fear - strach, obava
BrE
/'fɪə/ Přehrát
AmE
/'fɪr/ Přehrát

noun - a feeling you have when you are in a dangerous situation or scary situation

 
field - vědní obor, obor
BrE
/'fi:ld/ Přehrát
AmE
/'fi:ld/ Přehrát

noun - an area of study or interest

 
found - založit, zřídit, položit základy
BrE
/'faʊnd/ Přehrát
AmE
/'faʊnd/ Přehrát

verb - to set up, to start the building of

 
fraternity - univerzitní spolek (pro muže), vysokoškolský spolek (pro muže)
BrE
/frə'tɜ:nəti/ Přehrát
AmE
/frə'tɜ:rnət̬i/ Přehrát

noun - an organisation for male university students in the US or Canada

hemp
hemp - konopí
BrE
/'hemp/ Přehrát
AmE
/'hemp/ Přehrát

noun - a plant that is used for making strong ropes or a drug called marijuana

 
hit it off - hodit se k sobě, padnout si do oka
BrE
/'hɪtˌɪt'ɒf/ Přehrát
AmE
/'hɪt̬ˌɪt̬'ɑ:f/ Přehrát

verb, informal - to be suited for each other

 
humiliating - ponižující
BrE
/hju:'mɪlieɪtɪŋ/ Přehrát
AmE
/hju:'mɪlieɪt̬ɪŋ/ Přehrát

adjective - making somebody feel ashamed or embarrassed

chandelier
chandelier - lustr (ozdobný)
BrE
/ˌʃendə'lɪə/ Přehrát
AmE
/ˌʃendə'lɪr/ Přehrát

noun - a kind of light fastened to the ceiling, usually with more light bulbs, often ornate and decorative

 
impressive - působivý
BrE
/ɪm'presɪv/ Přehrát
AmE
/ɪm'presɪv/ Přehrát

adjective - making one feel admiration or respect

 
ivy - břečťan
BrE
/'aɪvi/ Přehrát
AmE
/'aɪvi/ Přehrát

noun - a plant that climbs up walls

 
keg - soudek, sud
BrE
/'keg/ Přehrát
AmE
/'keg/ Přehrát

noun - a small barrel, especially for beer

 
knowledge - znalost, znalosti, vědomosti
BrE
/'nɒlɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'nɑ:lɪdʒ/ Přehrát

noun - the things that you know

log
log - kláda, poleno
BrE
/'lɒg/ Přehrát
AmE
/'lɑ:g/ Přehrát

noun - a tree trunk that has been cut and rid of branches

 
major - specializace (na univerzitě), hlavní předmět (na univerzitě), studijní obor (na univerzitě)
BrE
/'meɪdʒə/ Přehrát
AmE
/'meɪdʒər/ Přehrát

noun - the main subject or field you study at a university

 
minor - druhý hlavní předmět (na univerzitě), vedlejší studijní obor (na univerzitě)
BrE
/'maɪnə/ Přehrát
AmE
/'maɪnər/ Přehrát

noun - the second main subject or field you study at a university

 
neuter - vykastrovat, kastrovat
BrE
/'nju:tə/ Přehrát
AmE
/'nu:t̬ər/ Přehrát

verb - to remove an animal's sex organs

 
peer - vrstevník
BrE
/'pɪə/ Přehrát
AmE
/'pɪr/ Přehrát

noun - a person of the same age etc. as somebody else

 
pressure - tlak
BrE
/'preʃə/ Přehrát
AmE
/'preʃər/ Přehrát

noun - the force produced by pressing something

 
probation - podmínka (podmínečné prominutí trestu)
BrE
/prə'beɪʃn/ Přehrát
AmE
/proʊ'beɪʃn/ Přehrát

noun - a period of time when a criminal is released and has to behave well

 
roommate - spolubydlící
BrE
/'ru:mˌmeɪt/ Přehrát
AmE
/'ru:mˌmeɪt/ Přehrát

noun - a person who lives with you in your room or your apartment

 
servant - sluha, služebník
BrE
/'sɜ:vənt/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rvənt/ Přehrát

noun - a person who works in somebody's household, usually as a cook, gardener etc.

 
species - živočišný druh, rostlinný druh, druh
BrE
/'spi:ʃi:z/ Přehrát
AmE
/'spi:ʃi:z/ Přehrát

noun - a group of plants or animals of the same kind

vine
vine - popínavá rostlina, plazivá rostlina
BrE
/'vaɪn/ Přehrát
AmE
/'vaɪn/ Přehrát

noun - a plant that climbs walls, fences etc. or crawls on the ground

Přepis bublinkové nápovědy: