Test: Determiners #2

Vydáno dne 16.03.2010

Otestujte si, do jaké míry znáte používání determinátorů (členů, přivlastňovacích a ukazovacích zájmen, číslovek apod.) 1. It's definitely the cheapest option. Is it also the best? That's ________ question.

  1. a completely another
  2. a completely different
  3. a completely other
  4. completely another
 2. They came to see her at the hospital almost ________ day.

  1. all
  2. each
  3. entire
  4. every
 3. Our team has ________ chance of winning the match because we haven't done much practice.

  1. a
  2. a little
  3. any
  4. little
 4. That's ________ most generous offer. Thank you!

  1. ---
  2. a
  3. certainly
  4. one of the
 5. This is ________ place you've got here! I wish I could have a house like this.

  1. ---
  2. a
  3. some
  4. the
 6. You're going to pay for ________ bad things you've done!

  1. all the
  2. every
  3. every the
  4. the all
 7. It's unforgivable what the three young students have done. One has already been expelled and ________ will probably follow.

  1. another two
  2. the other two
  3. the others two
  4. two other
 8. France is roughly ________ size of Britain.

  1. the twice
  2. twice
  3. twice of the
  4. twice the
 9. I was disappointed by the way ________ played.

  1. both of teams
  2. both teams
  3. the both teams
  4. the teams both
 10. ________ freshman has ever won the award. You can be the first!

  1. Neither
  2. No
  3. None
  4. None of the
Tento test je součástí naší výukové aplikace englishme!, která nabízí tisíce podobných testových otázek, ale také spoustu jiných aktivit na zlepšení vaší angličtiny.
Správné odpovědi: 1) b, 2) d, 3) d, 4) b, 5) c, 6) a, 7) b, 8) d, 9) b, 10) b
Přepis bublinkové nápovědy: