Red Hot Chili Peppers - Otherside

Vydáno dne 15.04.2009

Slovíčka z písně ‚Otherside‘ skupiny Red Hot Chili Peppersashtray
ashtray - popelník
BrE
/'æʃtreɪ/ Přehrát
AmE
/'æʃtreɪ/ Přehrát

noun - a dish made of glass, porcelain, metal etc. where you let the cigarette ash fall

 
bring up - vyvolat (např. myšlenky), probudit (např. myšlenky)
BrE
/ˌbrɪŋ'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌbrɪŋ'ʌp/ Přehrát

verb - to bring to existence

 
candidate - kandidát
BrE
/'kændɪdət/ Přehrát
AmE
/'kændɪdət/ Přehrát

noun - someone who is considered for a certain position

cemetery
cemetery - hřbitov
BrE
/'semətri/ Přehrát
AmE
/'seməteri/ Přehrát

noun - a place with many graves of people

 
century - století
BrE
/'sentʃəri/ Přehrát
AmE
/'sentʃəri/ Přehrát

noun - a period of one hundred years

 
mean - znamenat
BrE
/'mi:n/ Přehrát
AmE
/'mi:n/ Přehrát

verb - to be the same as

 
past - minulost
BrE
/'pɑ:st/ Přehrát
AmE
/'pæst/ Přehrát

noun - the time before now, before the present

pour
pour - lít, vylít, nalít
BrE
/'pɔ:/ Přehrát
AmE
/'pɔ:r/ Přehrát

verb - to make a liquid flow somewhere

scarlet
scarlet - šarlatově červený, šarlatový
BrE
/'skɑ:lət/ Přehrát
AmE
/'skɑ:rlət/ Přehrát

adjective - bright red; a kind of bright red colour

 
separate - oddělit, rozdělit
BrE
/'sepəreɪt/ Přehrát
AmE
/'sepəreɪt/ Přehrát

verb - to move apart, to split or divide something

slide
slide - klouzat, klouzat se, sklouznout, sklouznout se
BrE
/'slaɪd/ Přehrát
AmE
/'slaɪd/ Přehrát

verb - to move smoothly over a surface without moving your feet or without turning wheels

 
slit - rozříznout, proříznout
BrE
/'slɪt/ Přehrát
AmE
/'slɪt/ Přehrát

verb - to make a long narrow cut with a knife etc.

 
slut - děvka, coura (kurevník, proutník pro muže)
BrE
/'slʌt/ Přehrát
AmE
/'slʌt/ Přehrát

noun, informal - usually a woman who has casual sex with a number of different men

 
soulmate - spřízněná duše
BrE
/'səʊlˌmeɪt/ Přehrát
AmE
/'soʊlˌmeɪt/ Přehrát

noun - a person who is very close to you, who understands you perfectly and whom you understand perfectly

 
spill your guts - všechno vyklopit, všechno vyzradit, všechno vykecat
BrE
/ˌspɪl jɔ:'gʌts/ Přehrát
AmE
/ˌspɪl jɔ:r'gʌts/ Přehrát

verb, informal - to tell someone something secret

 
starlet - budoucí hvězda
BrE
/'stɑ:lət/ Přehrát
AmE
/'stɑ:rlət/ Přehrát

noun - a young person who is predicted to become a film/TV star in the future

 
strange - zvláštní, podivný
BrE
/'streɪndʒ/ Přehrát
AmE
/'streɪndʒ/ Přehrát

adjective - not usual, difficult to understand

 
tear - roztrhnout, roztrhat, utrhnout, vytrhnout, trhat
BrE
/'teə/ Přehrát
AmE
/'ter/ Přehrát

verb - to damage something by pulling it apart, such as paper, cloth etc.

thread
thread - nit, vlákno
BrE
/'θred/ Přehrát
AmE
/'θred/ Přehrát

noun - a long and very thin piece of material that is used for sewing etc.

throat
throat - hrdlo, krk (hrdlo)
BrE
/'θrəʊt/ Přehrát
AmE
/'θroʊt/ Přehrát

noun - the front part of the neck, especially the tube in it; the back part of your mouth

 
trigger - spoušť (na zbrani)
BrE
/'trɪgə/ Přehrát
AmE
/'trɪgər/ Přehrát

noun - the part of gun that you press to make it fire

 
yell - řvát, křičet
BrE
/'jel/ Přehrát
AmE
/'jel/ Přehrát

verb - to shout loudly

Přepis bublinkové nápovědy: