Recipes: Smoothie (vocabulary)

Vydáno dne 24.04.2009

Slovní zásoba z článku na Help for Englishbanana
banana - banán
BrE
/bə'nɑ:nə/ Přehrát
AmE
/bə'nænə/ Přehrát

noun - a long yellow tropical fruit

beetroot
beetroot - řepa
BrE
/'bi:tru:t/ Přehrát
AmE
/'bi:tru:t/ Přehrát

noun, British English - a plant with a large root which is sometimes eaten as a vegetable

 
blend - mixovat, rozmixovat
BrE
/'blend/ Přehrát
AmE
/'blend/ Přehrát

verb - to make a smooth substance using a blender

blender
blender - mixér (s noži, stolní nebo ruční)
BrE
/'blendə/ Přehrát
AmE
/'blendər/ Přehrát

noun - a machine that changes solid food into liquid

 
booster - vzpruha
BrE
/'bu:stə/ Přehrát
AmE
/'bu:stər/ Přehrát

noun, informal - something that will give you energy esp. when you are tired

cube
cube - kostka, krychle
BrE
/'kju:b/ Přehrát
AmE
/'kju:b/ Přehrát

noun - an object with six square sides

ginger
ginger - zázvor
BrE
/'dʒɪndʒə/ Přehrát
AmE
/'dʒɪndʒər/ Přehrát

noun - the root of a tropical plant, commonly used as a spice all over the world

 
chunk - kus (velký), pořádný kus, velký kus
BrE
/'tʃʌŋk/ Přehrát
AmE
/'tʃʌŋk/ Přehrát

noun - a large piece of something

ice
ice - led
BrE
/'aɪs/ Přehrát
AmE
/'aɪs/ Přehrát

noun - frozen water

kiwi
kiwi - kiwi
BrE
/'ki:wi:/ Přehrát
AmE
/'ki:wi:/ Přehrát

noun - an oval fruit with green juicy flesh, it is originally from New Zealand

pour
pour - lít, vylít, nalít
BrE
/'pɔ:/ Přehrát
AmE
/'pɔ:r/ Přehrát

verb - to make a liquid flow somewhere

 
recipe - recept (na vaření), kuchařský recept
BrE
/'resəpi/ Přehrát
AmE
/'resəpi/ Přehrát

noun - a set of instructions for cooking something

 
smoothie - smoothie, ovocný kokteil
BrE
/'smu:ði/ Přehrát
AmE
/'smu:ði/ Přehrát

noun - a thick drink made with blended fruit and yoghurt or milk

strawberry
strawberry - jahoda
BrE
/'strɔ:bəri/ Přehrát
AmE
/'strɔ:beri/ Přehrát

noun - a small red fruit that usually grows in the garden, it is sweet and juicy

yoghurt
yoghurt - jogurt
BrE
/'jɒgət/ Přehrát
AmE
/'joʊgərt/ Přehrát

noun - a milk product with a slightly sour taste, usually with a flavour of fruits, chocolate etc.

Přepis bublinkové nápovědy: