Business Vocabulary Unit 3

Vydáno dne 26.04.2009

Slovíčka z UNIT 3 našeho kurzu obchodní angličtiny. 
analysis - analýza
BrE
/ə'næləsɪs/ Přehrát
AmE
/ə'næləsɪs/ Přehrát

noun - a detailed study of something

 
attend - chodit (někam pravidelně), docházet
BrE
/ə'tend/ Přehrát
AmE
/ə'tend/ Přehrát

verb - to go somewhere (e.g. a school, course etc.) regularly

 
attention - pozornost, pozor
BrE
/ə'tenʃn/ Přehrát
AmE
/ə'tenʃn/ Přehrát

noun - concentrating on something

 
attitude - postoj (k čemu), přístup (k čemu)
BrE
/'ætɪtju:d/ Přehrát
AmE
/'æt̬ɪtu:d/ Přehrát

noun - a person's feelings about something or behaviour to something

 
consider - zvážit, zvažovat
BrE
/kən'sɪdə/ Přehrát
AmE
/kən'sɪdər/ Přehrát

verb - to think about something carefully

 
day off - den volna
BrE
/ˌdeɪ'ɒf/ Přehrát
AmE
/ˌdeɪ'ɑ:f/ Přehrát

noun - a free day, a one-day holiday

 
deal with - zabývat se (čím)
BrE
/'di:l wɪð/ Přehrát
AmE
/'di:l wɪð/ Přehrát

verb - to be about something, to have something as its subject, to be on the topic of something

 
develop - vyvinout, vyvíjet, rozvinout, rozvíjet
BrE
/dɪ'veləp/ Přehrát
AmE
/dɪ'veləp/ Přehrát

verb - to make something better, larger, more active, more complex, etc.

 
driving licence - řidičák, řidičský průkaz
BrE
/ˌdraɪvɪŋ'laɪsəns/ Přehrát
AmE
/ˌdraɪvɪŋ'laɪsəns/ Přehrát

noun - a document that allows you to drive a car, motorcycle, truck etc.

 
hopefully - snad, doufejme
BrE
/'həʊpfəli/ Přehrát
AmE
/'hoʊpfəli/ Přehrát

adverb - with hope

 
in a row - po sobě, za sebou
BrE
/ˌɪn ə'rəʊ/ Přehrát
AmE
/ˌɪnə'roʊ/ Přehrát

adverb - one after the other

 
internship - stáž
BrE
/'ɪntɜ:nʃɪp/ Přehrát
AmE
/'ɪntɜ:rnʃɪp/ Přehrát

noun, American English - a kind of job you do in order to get experience, especially right after you've received your degree

 
issue - vydat, vystavit (doklad či dokument apod.)
BrE
/'ɪʃu:/ Přehrát
AmE
/'ɪʃu:/ Přehrát

verb - to produce an official document etc.

 
launch - zahájit, spustit
BrE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát
AmE
/'lɔ:ntʃ/ Přehrát

verb - to start using something, to introduce something and start using it

 
lead - vést (někam), směřovat (někam)
BrE
/'li:d/ Přehrát
AmE
/'li:d/ Přehrát

verb - to go in the direction (e.g. a road, exit etc.)

 
loss - ztráta
BrE
/'lɒs/ Přehrát
AmE
/'lɑ:s/ Přehrát

noun - something or someone you have lost

 
marital status - rodinný stav
BrE
/ˌmærɪtl'steɪtəs/ Přehrát
AmE
/ˌmærɪt̬l'stæt̬əs/ Přehrát

noun - whether you're married or single

 
organized - uspořádaný
BrE
/'ɔ:gənaɪzd/ Přehrát
AmE
/'ɔ:rgənaɪzd/ Přehrát

adjective - (of a person) planning their own life, work etc.

 
personal - osobní
BrE
/'pɜ:sənl/ Přehrát
AmE
/'pɜ:rsənl/ Přehrát

adjective - belonging to a person

 
personnel - personál, zaměstnanci
BrE
/ˌpɜ:sə'nel/ Přehrát
AmE
/ˌpɜ:sə'nel/ Přehrát

noun - the group of people who work for a company

 
procedure - postup
BrE
/prə'si:dʒə/ Přehrát
AmE
/prə'si:dʒər/ Přehrát

noun - the way of doing something; the sequence of steps you take to do something

 
provide - poskytnout, dodat, poskytovat, dodávat
BrE
/prə'vaɪd/ Přehrát
AmE
/prə'vaɪd/ Přehrát

verb - to supply, to give

 
redundant - přebytečný, nadbytečný, nadměrný
BrE
/rɪ'dʌndənt/ Přehrát
AmE
/rɪ'dʌndənt/ Přehrát

adjective - more than necessary

 
seminar - seminář
BrE
/'semɪˌnɑ:/ Přehrát
AmE
/'semɪnɑ:r/ Přehrát

noun - a meeting in which people talk about a problem and exchange ideas

 
strength - silná stránka
BrE
/'streŋθ/ Přehrát
AmE
/'streŋθ/ Přehrát

noun - a person's strong point

 
up-to-date - moderní, současný, aktuální
BrE
/ˌʌptə'deɪt/ Přehrát
AmE
/ˌʌptə'deɪt/ Přehrát

adjective - belonging to the time, not old or old-fashioned

 
weakness - slabina, slabá stránka
BrE
/'wi:knəs/ Přehrát
AmE
/'wi:knəs/ Přehrát

noun - a person's weak point

 
workshop - seminář (praktický)
BrE
/'wɜ:kʃɒp/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rkʃɑ:p/ Přehrát

noun - a short practical and interactive course for a small group of people

Přepis bublinkové nápovědy: