HOW ve vztažných větách NE!

Vydáno dne 16.02.2019

Příslovce HOW se v anglických vztažných větách nepoužívá. Jedná se o velmi častou chybu českých studentů. (Přepracovaný článek z roku 2010)HOW ve vztažných větách NE

V dnešním článku se zaměříme na následující chybu:

It's the best way how to learn English.

S touto chybou se především u českých studentů setkáme velice často, dokonce i u těch nejpokročilejších angličtinářů či učitelů. Důvodem je to, že anglické příslovce how nelze používat stejně jako v češtině příslovce jak.

Vztažná příslovce

Základním faktem zde je to, že v angličtině slovíčko how nemá funkci vztažného příslovce. Vztažná příslovce (např. when, where či why) se používají ve vedlejších větách rozvíjejících nějaké podstatné jméno:

I wrote an essay about the place where I live. TTT – místo, kde
I remember the day when he died. TTT – den, kdy
She didn't tell him the reason why she broke up with him. TTT – důvod, proč

V češtině takto můžeme použít i příslovce jak:

Je to nejlepší způsob, jak se můžeš naučit anglicky.

V angličtině takové použití příslovce how možné není.

Způsob, jak…

Pro překlad českého ‘způsob, jak…’ máme několik možností, všechny jsou zcela bez příslovce how.

way to do sth

První možností je použití infinitivu – way to do sth

What's the best way to learn Spanish? TTT
There are other ways to lose weight, you know. TTT
This is not the only way to write an essay, though. TTT
What's the easiest way to make some money? TTT 

way of doing sth

Druhá možnost je vazba way s předložkou of a gerundiem (slovesem s koncovkou -ing):

They claim to have discovered a new way of learning languages. TTT
It's the safest way of storing data online. TTT
For her, singing is a way of honoring God. TTT
Gardening was a way of relaxing for Roger. TTT 

way (that)

Třetí možností je vztažná věta se vztažným zájmenem that:

He showed me the way that he learns new vocabulary. TTT
There are other ways that you can say the same thing. TTT 

Vztažné zájmeno that se tu dá vynechávat:

That's the way we do it. TTT (= the way that we do it)
‘Maturity, the way I understand it, is knowing what your limitations are.’ – Kurt Vonnegut TTT (=the way that I understand…)

HOW za předložkou

To, že se how nedá použít jako vztažné příslovce, se samozřejmě netýká jen podstatného jména way, ale celé řady dalších podstatných jmen, která v češtině běžně rozvíjíme vztažnou větou s příslovcem jak (např. instrukce, jak něco udělat).

I když how nelze použít ve vztažných větách, v předmětných větách už být může. Co jsou předmětné věty?

I don't know how I should feel about it. TTT – věta je předmětem slovesa – nevím co? Nevím jak
It's a question of how you want to live your life. TTT – věta následuje za předložkou

Příslovce how tedy může být za předložkou, jak vidíme v druhé z uvedených vět. To nám pomůže vyhnout se chybnému použití vztažných vět u podstatných jmen. Místo věty vztažné (instructions how…) použijeme předložku a větu předmětnou (instructions on how…)

S mnoha podstatnými jmény se pojí předložka on:

Here are some tips on how you can learn English. TTT (nikoliv tips how)
He gave me some advice on how to lose weight. TTT
This book includes a simple tutorial on how to set up your website. TTT
I need more instructions on how to work in Photoshop. TTT
He has a plan on how he can achieve his goals. TTT 

S dalšími to je předložka of:

It's a description of how the system works. TTT (nikoliv description how)
Can you give me an example of how to write an essay in English? TTT
He brought up the question of how to handle the case. TTT
The book touches on the issue of how people can help saving the planet. TTT 

Uvedená podstatná jména by se ale takto používala i s dalšími příslovci. Nejedná se tedy už o specifikum příslovce how.

He gave me some tips on where to stay in Dublin. TTT (nikoliv tips where…)
It was a question of when someone would find out about it. TTT (nikoliv question when…)

Závěrem

I když vám možná gramatika v tomto článku připadala složitá, vše by se mohlo shrnout do poměrně jednoduché poučky. Příslovce how se nepoužívá za podstatným jménem. Pokud se někdy přistihnete, že říkáte či píšete některé z následujících kombinací, je to s největší pravděpodobností špatně:

!!! way how !!!
advice how
tips how
instructions how

  
Přepis bublinkové nápovědy: