Pink Floyd - Another Brick in the Wall (pt 2)

Vydáno dne 13.05.2009

Slovíčka z písně ‚Another Brick in the Wall (pt 2)‘ od legendární skupiny PINK FLOYD 
all in all - konec konců
BrE
/ˌɔ:l ɪn'ɔ:l/ Přehrát
AmE
/ˌɔ:l ɪn'ɔ:l/ Přehrát

adverb - after all, after everything has been considered

 
alone - sám, osamotě
BrE
/ə'ləʊn/ Přehrát
AmE
/ə'loʊn/ Přehrát

adverb - with nobody else, with nobody's help

 
another - ještě jeden, další, jiný
BrE
/ə'nʌðə/ Přehrát
AmE
/ə'nʌðər/ Přehrát

determiner - one more

brick
brick - cihla
BrE
/'brɪk/ Přehrát
AmE
/'brɪk/ Přehrát

noun - a rectangular object (usually light red or brown) that houses are often built of

classroom
classroom - třída (místnost), učebna
BrE
/'klɑ:sru:m/ Přehrát
AmE
/'klæsru:m/ Přehrát

noun - a room in a school where the lessons take place, there are usually desks and chairs for students and the teacher, a blackboard, etc.

 
control - řízení, ovládání, kontrola
BrE
/kən'trəʊl/ Přehrát
AmE
/kən'troʊl/ Přehrát

noun - the activity of managing something or somebody or using power over something or somebody

 
education - vzdělání, školství
BrE
/ˌedʒu'keɪʃn/ Přehrát
AmE
/ˌedʒu'keɪʃn/ Přehrát

noun - the teaching and training of people

 
kid - dítě
BrE
/'kɪd/ Přehrát
AmE
/'kɪd/ Přehrát

noun, informal - a child

 
leave alone - nechat být (koho)
BrE
/ˌliv ə'ləʊn/ Přehrát
AmE
/ˌliv ə'loʊn/ Přehrát

verb - to stop bothering someone, not to disturb something or somebody

 
sarcasm - sarkasmus
BrE
/'sɑ:kæzəm/ Přehrát
AmE
/'sɑ:rkæzəm/ Přehrát

noun - ironic comments that are used to insult or mock someone

 
thought - myšlenka, nápad
BrE
/'θɔ:t/ Přehrát
AmE
/'θɔ:t/ Přehrát

noun - an idea, opinion

Přepis bublinkové nápovědy: