Linkin Park - Somewhere I Belong

Vydáno dne 13.05.2009

Slovíčka z písně skupiny Linkin Park – Somewhere I Belong 
believe - věřit, domnívat se, předpokládat
BrE
/bɪ'li:v/ Přehrát
AmE
/bɪ'li:v/ Přehrát

verb - to trust somebody or think that something is true

 
belong - patřit, náležet
BrE
/bɪ'lɒŋ/ Přehrát
AmE
/bɪ'lɔ:ŋ/ Přehrát

verb - to be a part of something, to have a place somewhere

 
confused - zmatený, pomatený, popletený
BrE
/kən'fju:zd/ Přehrát
AmE
/kən'fju:zd/ Přehrát

adjective - mixed up, understanding something in a wrong way or not understanding it at all

erase
erase - vymazat, smazat
BrE
/ɪ'reɪz/ Přehrát
AmE
/ɪ'reɪs/ Přehrát

verb - to remove from existence

fall
fall - spadnout, upadnout, padnout, padat
BrE
/'fɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fɔ:l/ Přehrát

verb - to drop to the ground

 
fault - chyba, vina
BrE
/'fɔ:lt/ Přehrát
AmE
/'fɑ:lt/ Přehrát

noun - somebody's responsibility for a problem, for a mistake etc.

 
feel - cítit, cítit se
BrE
/'fi:l/ Přehrát
AmE
/'fi:l/ Přehrát

verb - to know through your senses, to be in a kind of physical or emotional state

 
gain - získat, dostat, obdržet
BrE
/'geɪn/ Přehrát
AmE
/'geɪn/ Přehrát

verb - to get or win something

 
get lost - ztratit se, zmizet
BrE
/ˌget'lɒst/ Přehrát
AmE
/ˌget'lɑ:st/ Přehrát

verb - to disappear, to lose one's way

 
heal - zahojit se, uzdravit se
BrE
/'hi:l/ Přehrát
AmE
/'hi:l/ Přehrát

verb - to become healthy again

hollow
hollow - dutý, vykotlaný
BrE
/'hɒləʊ/ Přehrát
AmE
/'hɑ:loʊ/ Přehrát

adjective - having an empty space inside, not solid inside

 
imagine - představit si
BrE
/ɪ'mædʒɪn/ Přehrát
AmE
/ɪ'mædʒɪn/ Přehrát

verb - to form a picture in your mind

 
justify - obhájit, ospravedlnit
BrE
/'dʒʌstɪfaɪ/ Přehrát
AmE
/'dʒʌstɪfaɪ/ Přehrát

verb - to provide a good reason or excuse for something

 
let go - pustit, nechat být
BrE
/ˌlet'gəʊ/ Přehrát
AmE
/ˌlet'goʊ/ Přehrát

verb - to stop holding something

 
lose - ztratit, přijít o
BrE
/'lu:z/ Přehrát
AmE
/'lu:z/ Přehrát

verb - to have something no more; to put something somewhere where you can't find it

 
mind - mysl, rozum, duše
BrE
/'maɪnd/ Přehrát
AmE
/'maɪnd/ Přehrát

noun - thoughts and feelings etc, the part of the brain that does the thinking etc.

 
negativity - negativizmus, negativismus
BrE
/negə'tɪvəti/ Přehrát
AmE
Přehrát

noun - the attitude of denying everything positive, focusing on the negative things only

 
nothingness - prázdnota, nicota
BrE
/'nʌθɪŋnəs/ Přehrát
AmE
/'nʌθɪŋnəs/ Přehrát

noun - emptiness

 
on my own - sám (já), já sám, na vlastní pěst
BrE
/ˌɒn maɪ'əʊn/ Přehrát
AmE
/ˌɑ:n maɪ'oʊn/ Přehrát

adverb - alone, without help

 
reveal - odhalit, ukázat, prozradit
BrE
/rɪ'vi:l/ Přehrát
AmE
/rɪ'vi:l/ Přehrát

verb - to show something that was hidden or secret

 
stuck - zaseklý, uvízlý
BrE
/'stʌk/ Přehrát
AmE
/'stʌk/ Přehrát

adjective - unable to move in any direction

 
wanna - chtít
BrE
/'wɒnə/ Přehrát
AmE
/'wɑ:nə/ Přehrát

verb, informal - an informal word for 'want to'

Přepis bublinkové nápovědy: