Death Cab for Cutie - Meet Me on the Equinox

Vydáno dne 15.05.2009

Slovíčka z písně MEET ME ON THE EQUINOX, která se objevila na soudtracku k filmu TWILIGHT: NEW MOON (Nový měsíc) 
behavior - chování
BrE
/bɪ'heɪvjə/ Přehrát
AmE
/bɪ'heɪvjər/ Přehrát

noun, American English - the way that you act

 
beside - vedle
BrE
/bɪ'saɪd/ Přehrát
AmE
/bɪ'saɪd/ Přehrát

preposition - next to, by the side of

 
breath - dech
BrE
/'breθ/ Přehrát
AmE
/'breθ/ Přehrát

noun - the air that you take inside your body

bubble
bubble - bublina
BrE
/'bʌbl/ Přehrát
AmE
/'bʌbl/ Přehrát

noun - a light ball of water etc. with air inside

 
burst - puknout, prasknout
BrE
/'bɜ:st/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rst/ Přehrát

verb - to break because of the pressure inside

crawl
crawl - plazit se, lézt
BrE
/'krɔ:l/ Přehrát
AmE
/'krɔ:l/ Přehrát

verb - to move forward on your arms and legs with your body near the ground or touching the ground completely

 
darling - zlatíčko, miláček
BrE
/'dɑ:lɪŋ/ Přehrát
AmE
/'dɑ:rlɪŋ/ Přehrát

noun - a nice word for a person you love

 
dim - tmavnout, pohasnout, pohasínat, ztmavnout, slábnout (o světle)
BrE
/'dɪm/ Přehrát
AmE
/'dɪm/ Přehrát

verb - (of light) to become weaker, darker

 
equinox - rovnodennost
BrE
/'i:kwɪnɒks/ Přehrát
AmE
/'i:kwɪnɑ:ks/ Přehrát

noun - one of the two days of the year when the day and night are the same length

 
halfway - do půlky, v půlce, v polovině, do poloviny
BrE
/ˌhɑ:f'weɪ/ Přehrát
AmE
/ˌhæf'weɪ/ Přehrát

adverb - in the middle of something, to the middle of something

halo
halo - svatozář
BrE
/'heɪləʊ/ Přehrát
AmE
/'heɪloʊ/ Přehrát

noun - a circle of light above a saint's head

 
intertwine - proplést se, zaplést se do sebe
BrE
/ˌɪntə'twaɪn/ Přehrát
AmE
/ˌɪnt̬ər'twaɪn/ Přehrát

verb - to join by twisting together, to be joined by twisting together

peak
peak - vrchol
BrE
/'pi:k/ Přehrát
AmE
/'pi:k/ Přehrát

noun - the top, especially of a mountain

 
perch - sednout si (jako na bidélko), sedět na bidélku
BrE
/'pɜ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'pɜ:rtʃ/ Přehrát

verb - (of a bird) to sit on a branch etc.

stone
stone - kámen
BrE
/'stəʊn/ Přehrát
AmE
/'stoʊn/ Přehrát

noun - a hard mineral

 
tomb - hrobka
BrE
/'tu:m/ Přehrát
AmE
/'tu:m/ Přehrát

noun - a building or an underground room where a dead person is buried

 
unturned - neobrácený, nedotčený
BrE
/ʌn'tɜ:nd/ Přehrát
AmE
/ʌn'tɜ:rnd/ Přehrát

adjective - not turned or moved

 
worst - nejhorší
BrE
/'wɜ:st/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rst/ Přehrát

adjective - the most bad

Přepis bublinkové nápovědy: