Avril Lavigne - Girlfriend

Vydáno dne 18.05.2009

Slovíčka z písně GIRLFRIEND zpěvačky Avril Lavigne 
addictive - návykový
BrE
/ə'dɪktɪv/ Přehrát
AmE
/ə'dɪktɪv/ Přehrát

adjective - that can make you unable to stop doing it or taking it (such as drugs)

 
alright - v pořádku, dobrá
BrE
/'ɔ:l'raɪt/ Přehrát
AmE
/ˌɔ:l'raɪt/ Přehrát

adverb - good enough

 
better - lepší
BrE
/'betə/ Přehrát
AmE
/'bet̬ər/ Přehrát

adjective - of higher quality etc.

 
cause - protože
BrE
/'kɔ:z/ Přehrát
AmE
/'kɔ:z/ Přehrát

conjunction, informal - because

 
delicious - lahodný, chutný, rozkošný
BrE
/dɪ'lɪʃəs/ Přehrát
AmE
/dɪ'lɪʃəs/ Přehrát

adjective - very tasty, very good or pleasant, cute

finger
finger - prst (na ruce)
BrE
/'fɪŋgə/ Přehrát
AmE
/'fɪŋgər/ Přehrát

noun - one of the five parts on each hand, you usually use it to touch something etc.

 
girlfriend - přítelkyně, dívka (přítelkyně)
BrE
/'gɜ:lfrend/ Přehrát
AmE
/'gɜ:rlfrend/ Přehrát

noun - the girl who has a romantic relationship with somebody

 
mine - můj, moje
BrE
/'maɪn/ Přehrát
AmE
/'maɪn/ Přehrát

pronoun - something belonging to me

 
precious - drahocenný, cenný, drahý, milovaný
BrE
/'preʃəs/ Přehrát
AmE
/'preʃəs/ Přehrát

adjective - very valuable

 
pretend - předstírat
BrE
/prɪ'tend/ Přehrát
AmE
/prɪ'tend/ Přehrát

verb - to act like something is true but it is not, to act in a deceptive way

 
princess - princezna
BrE
/ˌprɪn'ses/ Přehrát
AmE
/'prɪnses/ Přehrát

noun - the daughter of a king or queen, the wife of a prince

 
secret - tajemství
BrE
/'si:krət/ Přehrát
AmE
/'si:krət/ Přehrát

noun - something that is kept hidden from people, something not known to people

 
sink - klesat, zabořit se, bořit se, propadat se
BrE
/'sɪŋk/ Přehrát
AmE
/'sɪŋk/ Přehrát

verb - to get lower and lower, usually under the surface of something

 
stupid - hloupý, blbý
BrE
/'stju:pɪd/ Přehrát
AmE
/'stu:pɪd/ Přehrát

adjective - not intelligent, smart or clever; silly

 
together - spolu, společně, dohromady
BrE
/tə'geðə/ Přehrát
AmE
/tə'geðər/ Přehrát

adverb - with each other, with one another, side by side

 
wanna - chtít
BrE
/'wɒnə/ Přehrát
AmE
/'wɑ:nə/ Přehrát

verb, informal - an informal word for 'want to'

 
whatever - to je fuk, to je jedno
BrE
/wɒt'evə/ Přehrát
AmE
/wɑ:t̬'evər/ Přehrát

phrase - a word you say when you don't care about something, when something doesn't matter to you

 
wrap - ovinout, omotat
BrE
/'ræp/ Přehrát
AmE
/'ræp/ Přehrát

verb - to cover from all sides

Přepis bublinkové nápovědy: